Open brief aan Vlaams minister Hilde Crevits Deloitte over de klimaatomslag, en u in Knack laaiend enthousiast H2 (waterstof) aanprees

Hilde Crevits. Foto: Facebook-pagina Hilde Crevits.

Auteur: Pierre ‘Pjotr’ Therie (België).

Waarde minister,

Toen ik in uw persmededeling verwees naar een ‘studie van Deloitte over de klimaatomslag, en u in Knack laaiend enthousiast H2 (waterstof) aanprees als één van de hoekstenen van uw innovatief energiebeleid voelde ik een opborrelde ongerustheid. Blijkbaar heeft de Groene klimaatideologie aan u een belangrijke gelovige gewonnen. Het deed  mij beseffen hoezeer in de politieke bubbel de rede ondergeschikt werd aan een nieuwe orde. Daarom deze Open brief.

Op 6 april stuurde ik u een mail in verband met uw lovende uitlatingen in Knack[1] over de toekomst van waterstof als energiebron voor Vlaanderen. Ik mocht van uw medewerker een antwoord ontvangen waarbij hij verwees naar een recente persmededeling met als onderwerp: Klimaatsprong: naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie.

Citaat:

Vlaams minister van Innovatie en Economie Hilde Crevits wil een belangrijke klimaatsprong richting 2050 maken. Dat heeft ze gezegd naar aanleiding van de bekendmaking van een belangrijk nieuw rapport om de Vlaamse industrie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De chemie, raffinage en staalindustrie zorgen samen voor 12% van de tewerkstelling in Vlaanderen. Daarom is het ook noodzakelijk dat Vlaanderen de volgende jaren fors zal blijven investeren in nieuwe technologieën zoals bio-economie, waterstof en in circulaire economie. Samen met de bedrijfswereld en specialisten wil minister Crevits streven naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie.

Ik stuurde deze persmededeling naar enkele specialisten met de vraag om commentaar te geven en ontving een reeks technologische bedenkingen. Samen met de persmededeling kan u die hier lezen.

Met deze Open Brief wil ik u spreken over wat uw exclusieve verantwoordelijkheid is, namelijk de politieke verantwoordelijkheid voor het energiebeleid dat gebaseerd is op betwistbare technologische uitgangspunten en vooruitzichten zonder garantie op succes. We kijken alvast uit naar uw antwoord.

Onze vragen

In het artikel over waterstof in Knack zegt u “We moeten alle middelen in de strijd gooien om de waterstoftransitie zo snel mogelijk waar te maken. Tal van Vlaamse bedrijven wijzen ons nu al de weg (…) Maar bovenal biedt het ongekende mogelijkheden als duurzame energiedrager. Te mooi om waar te zijn? Toch niet, waterstof is een van dé sleutels voor een duurzame toekomst en Vlaanderen moet daarbij koploper zijn.”

Recent schreven enkele academici, waaronder Rik Torfs, in Knack een Vrije Tribune[2] over het belang van de tegenspraak in de wetenschap. ‘Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn’. Met deze vitale stelling in het achterhoofd luidt mijn eerste vraag als volgt:

Heeft u al een debat georganiseerd en bijgewoond waarbij er tegenspraak mogelijk was over de voor- en nadelen van het gebruik van waterstof als energiedrager?

Ik vraag dit omdat ik weet dat u inderdaad heel veel aandacht schenkt aan de ‘bedrijven die ons de weg tonen’.

Mevrouw de minister, misschien bent u zich daar niet van bewust, maar wat die bedrijven u vooral tonen is hun belangstelling voor Vlaamse subsidies. Zo zou u zich kunnen afvragen waarom géén enkele van die ‘belangstellenden’ u ooit schriftelijk de verzekering gaf dat die subsidies ook een duurzaam resultaat zullen opleveren en indien niet, het bedrijf of instelling bereid is een deel van die subsidie terug te betalen. Namelijk de bonussen voor de aandeelhouders die ook met dit belastinggeld worden uitbetaald.

Wij vrezen dat u met publieke middelen gooit zonder de pro en contra te kennen. Dat is geen goed rentmeesterschap waar uw partij vroeger prat op ging. Nu Vlaanderen ook geconfronteerd wordt met de kostprijs van de Covid-19-maatregelen, is geldverspilling méér dan ooit politiek onverantwoord.

We zouden daarom zeer verheugd zijn mochten we in uw antwoord ook de namen terugvinden van die bedrijven en instellingen die wél garanties bieden voor hun toekomstige technologie en de technische en financiële haalbaarheid van hun mogelijke oplossingen.

Onze tweede vraag luidt:

Heeft u onder uw naaste medewerkers ook medewerkers die gehoor krijgen wanneer ze afwijkend feitenmateriaal op tafel leggen, zodat u niet blind vaart op de koers van subsidieverslaafden en opportunisten?

Niemand verwacht van u als minister dat u wetenschappelijk beslagen bent in al uw  beleidsdomeinen. Daarom is het zo belangrijk dat u kunt rekenen op wetenschappelijk verantwoorde adviezen. Dus niet alleen advies door subsidiegegadigden en jaknikkers maar vooral door academici die ook kunnen rekenen op uw waardering wanneer ze met onderbouwde argumenten uw visie tegenspreken.

Te oordelen naar uw uitspraken en de reactie die we ontvingen, lijkt dat helaas niet het geval te zijn. Dat verbaast ons niet want de kabinetten zijn al heel lang verworden tot slaafse (partij)medewerkers. Ze worden niet geacht de minister tegen te spreken, laat staan in moeilijkheden te brengen. Nochtans, wanneer een minister niet kan rekenen op tegenspraak dan zijn foute beslissingen niet te vermijden. Overigens is deze situatie niet beperkt tot één departement.

Onlangs solliciteerde een specialist met een uitstekende cv voor de functie van raadgever inzake de energieproblematiek. Hij kreeg als antwoord: “Ik moet u helaas mededelen dat uw kandidatuur niet weerhouden werd, gezien het kabinet van oordeel is dat deze niet volledig in het gezochte profiel past.” Een veelzeggende reactie.

In het verleden heb ik zelf een minder goede ervaring opgedaan toen iemand van de studiedienst van uw partij mij zijn twijfel over het klimaatbeleid kenbaar maakte, maar heel boos werd toen ik zijn bedenkingen ook liet kennen aan de partijtop. Toen klonk het opeens dat hij hélemaal achter het partijstandpunt stond.

De duiding bij deze vragen zal u wellicht met klem tegenspreken. Het is immers niet leuk om te horen dat u als minister niet objectief wordt geïnformeerd, maar is het daarom minder waar?

Laat mij dat kort verduidelijken: Groen is de politieke partij die federaal bevoegd is voor het energiebeleid. Stel nu dat die minister net als u correct zou zijn ingelicht, dan zouden uw partij en de andere regeringspartijen akkoord gaan met het gevoerde beleid en de sluiting van alle kerncentrales (eventueel op twee na, die tijdelijk zouden open blijven) steunen. Hoe zal u dan tegelijk uw partijprogramma realiseren om vanaf 2030 alleen nog elektrische voertuigen toe te laten, uiteraard tegen een betaalbare prijs?

Kennis begint met een onderscheid te maken tussen wat gekend is en wat ‘beloften’ zijn

Eén van de lezers van uw persbericht vatte het zo samen:

Mooi plan, maar het blijft een plan met heel veel onbekenden. Waar gaat men die 3 x meer elektriciteit halen (zonder kernenergie)? En aan welke prijs? Enz …

Zelfs de meest ambitieuze bedrijfsleiders en leidinggevende academici kunnen de wetten van de fysica en de scheikunde niet ongedaan maken. De studie van Energyville waarop Groen zich baseert is oppervlakkig en negeert doelbewust verschillende fundamentele vragen.

Heeft niemand u uitgelegd dat er veel meer energie nodig is om waterstof te maken dan waterstof zelf kan leveren? Waar gaat u die halen als zelfs de grote energie producerende firma’s in Duitsland nu al beweren dat dit enkel kan mits subsidies (die voor hen blijkbaar geen geld zijn). In de DDR was dat ook zo!

Het Vlaams regeringsbeleid is ondemocratisch

Groen, de partij die federaal ook beslist over het Vlaamse energiebeleid, behaalde in Vlaanderen welgeteld 428.696 kiezers of 10,1 %. Daar tegenover staan ongetwijfeld meer dan twee miljoen kiezers die zich grote vragen stellen bij dat energiebeleid. Die zijn heel zeker ook te vinden in uw partij. Zouden die geen recht hebben op een beleid dat een onderscheid maakt tussen weten en beloftes/voorspellingen en dat géén loopje neemt met de wetenschap?

Mocht u als christendemocraat méér geloof hechten aan het beleid van de Duitse Bundeskanzler ‘Mutti’ Angela Merkel, dan durf ik aandringen om ook eens deze bijdrage (Duitstalig) of deze bijdrage (Engelstalig) over de situatie in Duitsland te lezen:

Energieversorgung: Bundesrechnungshof warnt vor Stromlücke

“Explosive” German Government Audit Report: ‘Energiewende’ Has Become “A Danger For All Of Germany”

Bekijk alvast eens deze grafiek, want met ons beleid (federaal én Vlaams) gaan we Duitsland gegarandeerd nog voorbijsteken.Open brief aan Vlaams minister Hilde Crevits Deloitte over de klimaatomslag, en u in Knack laaiend enthousiast H2 (waterstof) aanprees

Het zou toch duidelijk moeten zijn voor iedereen dat de landen met verhoudingsgewijs de meeste ‘zon- en windenergie’ ook de duurste zijn, en bij de goedkoopste onder andere Frankrijk dat het merendeel van zijn elektriciteit haalt uit kerncentrales.

Een Vlaamse partij met goede rentmeesterscapaciteiten zal tenminste de Vlaamse kerncentrales  allemaal open houden. De CRERG zal u géén ongelijk geven en operationeel veilig zijn ze nog voor veel jaren!

Mijn derde en laatste vraag is daarom de volgende:

Zal u toelaten dat 10 % van de bevolking Vlaanderens welvaart (waaraan we onze sociale zekerheid danken) op de helling zet of zal u eindelijk de rede laten zegevieren?

Mevrouw de minister,

Pierre Therie.

Uw antwoord interesseert niet alleen de Dwarsliggers, maar vooral onze duizenden lezers[3], waaronder veel academisch gevormden die dwars door de politieke peptalk heen kijken.

Aan u om ons te overtuigen of te negeren.

Hoogachtend,

Pierre ‘Pjotr’ Therie

Dwarsliggers.eu

Bron hier.

***

Knack: ‘Laten we samen van het lichtste en kleinste element in het universum, een reuzensprong voor Vlaanderen maken’: https://www.knack.be/nieuws/belgie/laten-we-samen-van-het-lichtste-en-kleinste-element-in-het-universum-een-reuzensprong-voor-vlaanderen-maken/article-opinion-1670307.html

[2] ‘Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang geen sprake zijn’; https://www.knack.be/nieuws/belgie/zonder-tegenspraak-kan-van-wetenschappelijke-vooruitgang-geen-sprake-zijn/article-opinion-1721153.html

[3] Het artikel over “De Simpele Duif op het CD&V congres”  werd meer dan dertigduizend keer geopend.