RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch, negeren opslag en zwijgen over de kosten

RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie Clintel.Een bijdrage van Marcel Crok.

De RES-plannen voor de Regio Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch en negeren alle problemen die ontstaan bij hoge percentages zon en wind.

Dat concludeert Stichting De Groene Rekenkamer in een nieuw rapport.

Enige dagen geleden werden de resultaten in een webinar wereldkundig gemaakt.

Het rapport van de Groene Rekenkamer is vrij technisch maar erg belangrijk. Stap voor stap laten de auteurs zien dat de RES-plannen voor de regio Noordoost-Brabant niets meer en niets minder dan een groen sprookje zijn. Het plan pretendeert 1,5 TWh aan groene stroom op te leveren, maar na inachtneming van allerlei factoren blijft daar in het rapport van de Groene Rekenkamer nog maar 0,68 TWh van over. Het rapport focust vooral op windmolens omdat ook het RES-plan dat doet.

Het RES-plan gaat in haar calculatie uit van gigantische molens van 200 meter hoogte met turbinebladen (rotoren) van maar liefst 130 meter. Die molens hebben een geïnstalleerd of nominaal vermogen van 4 MW en zouden volgens het plan op jaarbasis 12.000 MWh aan stroom opleveren. De Groene Rekenkamer laat vervolgens zien dat dit type molen totaal niet past bij het windprofiel in de Regio.

RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie Clintel.

In de figuur is met de dikke zwarte lijn aangegeven wat de optimale combinatie is van nominaal vermogen (y-as) en rotordiameter en hoe dat beïnvloed wordt door het windprofiel. Het rapport vergelijkt ook windpark Krammer in de Zeeuwse Delta met de windomstandigheden in Noordoost-Brabant. In Zeeland heb je op 100 meter hoogte gemiddeld 9,0-9,5 m/s aan wind (windkracht 5) terwijl dat in Noordoost-Brabant begrijpelijkerwijze aanzienlijk lager ligt (6,0-6,5 m/s = windkracht 4). De hoeveelheid energie neemt toe met de derde macht van de windsnelheid, dus dat loopt hard op. Bij het windprofiel in Zeeland passen molens met een vermogen van 3 MW en die zijn ook gebruikt. Voor Brabant zou je eerder uitkomen op molens met een vermogen van 2 MW en niet de 4 MW uit het RES-plan. De Groene Rekenkamer komt daarom uit op 8500 MWh aan stroom op jaarbasis, aanzienlijk minder dan het RES-bod.

Maar er zijn meer optimistische aannames in het RES-plan. Zo gaat de Regio nog uit van maar liefst 148 windmolens met een tiphoogte van 200 meter. Daarbij is uitgegaan van 400 meter afstand tot huizen. Veel te weinig, stelt de Groene Rekenkamer. Rekening houdend met natuurgebieden en uitgegaan van 600 meter afstand tot woningen (dit is nog steeds conservatief. Audioloog Jan de Laat van het LUMC gebruikt als vuistregel nu tien keer de masthoogte en dan zou je in dit geval dus zeker een kilometer afstand moeten aanhouden) zakt het aantal windturbines tot 80.

Die 80 zullen dan gegroepeerd moeten worden in parken en ook daarbij treden weer verliezen op omdat molens dan elkaars wind beginnen af te vangen. En tenslotte zullen er nog inpasverliezen gaan optreden, want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 ongeveer 70% van de stroom opgewekt zal gaan worden met wind en zon. Maar, stelt de Groene Rekenkamer, boven de 30% weersafhankelijke stroom treden er steeds meer verliezen op. Het RES-plan houdt daar echter totaal geen rekening mee en gaat ervan uit dat iedere opgewekte KWh benut kan worden. Ondertussen blijft er 100% fossiele back-up nodig en zullen we dus een dubbel elektriciteitsvoorziening in de lucht moeten houden.

RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie Clintel.

Om een indruk te krijgen van wat een windturbine van 200 meter tiphoogte inhoudt toonde Cyril Wentzel, voorzitter van de Groene Rekenkamer, tijdens het webinar deze foto van de Euromast met daarin getekend de contouren van een windturbine. In Noordoost-Brabant wil het RES-plan daar dus 148 van neerzetten.

Kosten
Over de kosten van al deze plannen wordt nauwelijks gerept in het officiële RES-plan. Dat is niet verwonderlijk. De RES is zo opgezet dat regio’s eigenlijk alleen maar hoeven na te denken waar molens en zonneweides mogen komen. De financiering van de parken en velden verloopt via de SDE+ en SDE++ regeling en wordt overgelaten aan de toekomstige exploitanten. Deze kosten, en ook de kosten van de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet worden landelijk echter gesocialiseerd en vindt u de komende jaren terug in het jaaroverzicht van uw energiebedrijf: hogere netwerk- en transportkosten en hogere Opslag Duurzame Energie (ODE). Het is voor bestuurders die moeten beslissen over dit soort ingrijpende plannen dus juist wel essentieel om te weten wat de kosten van de stroom zullen zijn. Het rapport van de Groene Rekenkamer schat in dat de opgewekte stroom in de Regio inclusief de bijkomende kosten voor het netwerk en opslag ongeveer 13 ct/kWh zal gaan bedragen, tegen zo’n 4 ct/kWh nu voor fossiele stroom. Dat is een verhoging van 230%.

In haar eindoordeel blijft de Groene Rekenkamer nog erg diplomatiek: “De slotconclusie is dat de RES de bestuurders en volksvertegenwoordigers onvoldoende informeert over de mogelijkheden, de kosten, de risico’s en de hinder die gepaard gaan met het installeren van grootschalige weersafhankelijke energieopwekking in de regio.” Tijdens het webinar voegde Wentzel daar een wat ‘eerlijker’ eindoordeel van een van de onderzoekers aan toe: “Hoe meer ik van windturbines weet, hoe meer ik ze ga haten.”

Het rapport Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie is een vervolg op een eerste quickscan die de Groene Rekenkamer eind vorig jaar uitvoerde en die hier terug te lezen is. Beide rapporten kwamen tot stand in opdracht van Forum voor Democratie Noord-Brabant. De Groene Rekenkamer analyseert in meer regio’s in het land de RES-plannen. Kijk voor meer informatie op www.groene-rekenkamer.nl.

RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie Clintel.

***

RES-plannen Noordoost-Brabant zijn veel te optimistisch Noordoost Brabant, Beoordeling Regionale Energiestrategie Clintel.

Marcel Crok.

CLINTEL wordt gerund door Marcel Crok en Guus Berkhout en enkele zeer betrokken vrijwilligers. De overheadkosten van de stichting zijn minimaal, waardoor iedere euro van donateurs besteed kan worden aan onze projecten. Als u het werk van CLINTEL een warm hart toedraagt, overweeg dan een donatie. CLINTEL heeft ANBI-status. U kunt ook Vriend van CLINTEL worden voor 100 euro per jaar. U krijgt dan alle publicaties als eerste toegestuurd en ontvangt uitnodigingen om gratis onze lezingen en bijeenkomsten bij te wonen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

***

Bron hier.

Door |17 mei 2021|112 Reacties

Deel deze pagina!

112 reacties

 1. eric 17 mei 2021 om 08:38- Antwoorden

  Wind energie wordt als gratis energie voorgesteld waardoor het kostenplaatje verborgen gehouden blijft.
  Australië is na Duitsland leidend in windenergie en investeert per persoon in wind drie maal meer dan de EU. Ondanks de “maturiteit” van de windenergie stijgen de kosten van windenergie er 6 maal sneller dan de lonen . https://joannenova.com.au/2018/01/mystery-australian-electricity-costs-rise-six-times-faster-than-wages-up-12-now/ . Het moge een ernstige waarschuwing zijn.

  38
  2
  • PeterR 17 mei 2021 om 09:25- Antwoorden

   Afgelopen week moesten onze oosterburen weer veel stroom importeren…

   20
   0
  • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 09:59- Antwoorden

   Marcel Crok
   Een prima samenvatting van het Webinar. Toch raad ik iedereen aan de vragen en vooral ook de nuchtere beantwoording daarvan door de heer Udo, goed te beluisteren. De 1,46 uur had ik er graag voor over. Jammer is het overigens wel dat de opdrachtgevende FvD Kamerleden zich om niet uit elkaar laten spelen. Opgeblazen muggezifterij zoals gebruikelijk.

   12
   0
 2. Willem77 17 mei 2021 om 08:40- Antwoorden

  Zou dit rapport van invloed zijn op de Haagse Politiek

  8
  1
  • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 10:09- Antwoorden

   Willem77
   Ziende blind en horende doof en met machtspolitiek als basis, verwacht ik daar weinig van.
   De roep om doorzettingsmacht klinkt van alle kanten. Dat riekt naar: Hoe zetten we de burgers van Nederland opnieuw buiten spel.

   Als men echt van goede wil is en transparantie en democratisch besluitvorming wil, gaat nog vandaag de crisis en herstelwet de ijskast in en wordt de uitspraak ten gunste van Urgenda nietig verklaard op grond van niet democratische onvoldragen kreupele wetgeving.

   20
   0
  • BmG 17 mei 2021 om 10:11- Antwoorden

   @Willem77
   Omdat er teveel fouten in staan denk ik niet dat het invloed heeft.
   Als er weinig wind is dan is het goedkoper om met hogere turbines (=meer wind) met grotere rotor diameters (grotere afvang van de wind) te werken.
   Produceren grotere windmolens stroom tegen een lagere kostprijs, heb je er minder van nodig waardoor minder overlast.

   Beter zou het zijn om uit te gaan van bijv. de Vestas V162-6.0 MW (Rotor diameter 162meter) met de as op 162m hoogte, in plaats van de 4MW molens van de RES.
   Omdat die ~50% hoger is, is de gemiddelde windsnelheid ook ~22% hoger en ook nog stabieler.
   Je zou dan dezelfde productie halen als de RES met maar 58 windmolens in plaats van de 148 windmolens.
   En dat levert wezenlijk minder overlast op.

   Ook omdat de nieuwere grotere 6MW molen ~10% minder geluid afgeeft dan een 4MW molen (max. bij 6MW 104,3dba, max. bij 4MW windmolen 104,9MW), voor zover dat geluid een punt is.
   Omdat die langere wieken heeft draait die ook veel rustiger, wat visueel veel prettiger is.

   2
   40
   • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 12:03

    Ja Bas, grotere windmolens komen er met dit basisprincipe gewoon niet. Dat snap jij als autist die alleen feiten belangrijk vindt niet maar bij de overgang mens-machine gaat nog veel veranderen. Dat was mede de emotionele angst die tot het afschaffen van de kerncentrale destijds leidde. Kerncentrales zijn eng, hoge windmolens ook. En emoties zijn de kern van beslissingen. Er zijn zo vele prima uitvindingen weer begraven. Geflopt op het vlak van de psychologische ergonomie. Op land wil men geen hoge windmolens. Hooguit zullen ze in communistische landen verschijnen.

    13
    2
   • Hans B. 17 mei 2021 om 13:06

    Hier in de Bilt was recent een webinar van de gemeente. Had zgn iets met participatie te maken. Daar zat een dogmatische GL wethouder en twee ingehuurde consultants. Ze hadden geen van drieën ooit van een MER gehoord en ik moest uitleggen wat dat was.
    Op zeker moment kwam een burger met de opmerking dat hier relatief zeer weinig wind is.
    Waarop een van de consultants opmerkte dat dit klopte maar we moesten ons realiseren dat de subsidie daarom omhoog ging omdat er minder wind was.
    Met droge ogen. Hij had niet eens in de gaten dat dit bijna humor van Youp was.
    Helaas is dit wel jouw achterban en die is hard bezig nederland naar de gallemiezen te helpen onder het mom van TINA (There Is No Alternative).
    De generaties na ons gaan vragen hoe dit alles mogelijk is geweest.
    De lui die zo dogmatisch tegen kernenergie, genetisch gemodificeerd voedsel, DDT zijn zullen dan ter verantwoording worden geroepen. Ze hebben immers honderdduizenden doden op hun geweten met die bangmakerij.

    23
    0
   • BmG 17 mei 2021 om 15:32

    @Christian,
    Grotere windmolens zijn komende.
    Een jaar of wat geleden vonden we 1MW windmolens al groot. Nu is dat onshore 5MW of groter.
    Logisch want groter is goedkoper en minder overlast. Wat wil je nog meer?
    BtW.
    Wij hebben hier ook een aantal van de grootste onshore windmolens ter wereld draaien. Een in de Wieringermeer en stuk of wat in Zeeland (de 7,5MW Enercon).
    Die lopen niet zo goed omdat de onderdelen moeilijk over land kunnen worden vervoerd.

    0
    19
 3. eric 17 mei 2021 om 08:51- Antwoorden

  Wat leveringszekerheid betreft van wind , hier een huiveringwekkend voorbeeld van het drama https://principia-scientific.com/more-wind-farm-troubles-in-australia/ Niet te verwonderen dat geklaagd wordt over het enorm verlies aan netstabiliteit

  27
  1
 4. Troubadour 17 mei 2021 om 09:09- Antwoorden

  Alles wat Marcel Crok schrijft snijdt hout en is in orde!
  Voor de gijn heb ik eens berekend hoeveel elektriciteit een stilstaande windturbine kost. Aan bekrachtiging van de remmen, besturing vaanstand, het smeersysteem, de verlichting, de communicatie, eventueel vorstvrij houden en de voeding van het besturingssysteem. Je kunt er een twee kroegen mee openhouden, inclusief frituren van de bitterballen en het warm houden van het biljart..

  42
  1
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 12:05- Antwoorden

   Dit is leuk hoor.

   4
   0
 5. Scheffer 17 mei 2021 om 09:13- Antwoorden

  Als je een ideologisch verslaafde adept van een ‘succesvolle’ en ‘hiernieuwbare’ energietransitie (maar tevens voorspelbaar kansloze strijd tegen ‘klimaatverandering’ ) bent, wees dan ook zo slim om de benifits van Venturi te analyseren ten opzichte van alle milieu / natuur nadelen van windturbines.

  https://www.joostdevree.nl/shtmls/venturi-windmolen.shtml

  6
  0
 6. Eab 17 mei 2021 om 09:24- Antwoorden

  Hier wordt gesteld dat een 2 MW molen optimaal is. Er zijn er nu al van 6 en 15 is ook al aangekondigd. Heb daar dan meer wind voor nodig ?
  Het rapport geeft zelf de oplossing aan. Geen afstand criteria en meer molens.
  Politiek zal dit direct de prullenbak in gaan door de naam van de financier. Die ontkennen zelfs dat er een crisis is. De klimaat verandering slaat ook vandaag weer keihard toe. Het is te koud en te nat.
  Mocht de prijs van elektra stijgen door meer subsidie dan is het politieke antwoord dat je de winsten van de energie bedrijven ter discussie stellen. Aan de andere kant ga je de klagers aanpakken omdat als je all electric gaat je veel minder zou gaan verbruiken. De verspillers dus. En een groene hobby mag wat kosten.

  11
  0
 7. Theo 17 mei 2021 om 09:31- Antwoorden

  Leerzaam artikel, goed dat er een groene rekenkamer is.

  Eigenlijk zijn zulke parken wel interessant, zoveel te eerder kunnen ze met de neus op de fijten gedrukt worden, en dan kunnen de verantwoordelijke zich komen verantwoorden, heerlijk toch, want het gaat niet werken.

  Geweldig hoe de industrie dit al zo lang in het leven heeft kunnen houden, wat vandaag geplaatst word is morgen alweer verouderd, wat een geweldige bisnis toch.

  Als je dan nog eens naar Duitsland kijkt, daar krijg je 6000 euro subsidie op een electro auto tot 40.000 euro.
  Wat gebeurd nu, veel Duitsers hebben 2 auto’s, 1 grote en 1 kleine, en met deze subsidie kopen ze dus massaal die 2de kleine auto, daardoor is ongeveer 10% van alle nieuwe verkochte auto’s 1 electrisch.
  Ja als je zo een ding bijna voor niets krijgt kun je zo iets verwachten, daar de garage houder vaak ook nog een fikse korting geeft voor zo een stadsauto.

  Maar eerlijke marktwerking is het natuurlijk niet, zonder deze mega subsidie zouden er niet veel verkocht worden.

  19
  0
  • BmG 17 mei 2021 om 10:37- Antwoorden

   “heerlijk toch, want het gaat niet werken.”
   Wat gaat er niet werken?
   Wind+zon produceerde in NL vorig jaar 20% van onze stroom, in Dld 40%, in DK 50%. En die landen hebben een betrouwbaardere stroomvoorziening dan wij.
   Bovendien zien zij en hun wetenschappers het niet problematisch als dat aandeel >80% wordt.

   4
   33
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 12:09- Antwoorden

   Ik snap maar niet dat alle westerse landen dezelfde fout maken met hun subsidieregels: het niet voorzien van misbruik. Tuurlijk, ambtenaren zijn minder creatief. Maar er zou toch inmiddels wel een soort instituut moeten meelopen wat misbruik voorkomen als kernopdracht heeft bij overheidsplannen.

   7
   0
   • johan van Leeuwen 17 mei 2021 om 17:51

    Een ministerie van efficiency bemand door burgers met bèta vakken in hun pakket, zou een eerste stap kunnen zijn..

    2
    0
 8. Willem Spaans 17 mei 2021 om 09:34- Antwoorden

  Zeer geïmponeerd door de kennis en nuchterheid van de Groene Rekenkamer. Zodanig, dat ik al hun sommetjes nareken, en die blijken grosso modo te kloppen.
  Waar ik ook op stuit is dat kosten en investeringen tussen de wind- zo’n jubelverhalen door mij niet terug zijn te vinden. Ook niet welke duurzame bron wordt aangesproken als de wind het laat afweten (65-80%) en welke buffer zonne-energie hierin kan bieden.
  De verhalen over zonnepanelen op zee en waterstofopslag gaan de komende 30 jaar nog geen economische rol spelen.
  Voor zover ik begrijp betaalt een gas back-up 1ct/kWh (2ct/kg CO2) aan emissierechten en heeft daarnaast een efficiëntie verlies van 20% over de werkelijke productie door het sensibiliserende op- en afschakelen. Nog wel moet ook over dit verlies emissierecht worden betaald. Voor 1MW opgesteld windvermogen kom ik dan op €140,000/j aan additionele ‘groene’ kosten voor de back-up, waarvan de helft wordt betaald aan zon -en windboeren. De andere helft is ‘gone with the wind’.
  Met een lifetime van 20 jaar en geen inflatie is dat €2,8 miljoen per MW. Kan dit kloppen?

  16
  0
 9. Frans van der Schrier 17 mei 2021 om 09:50- Antwoorden

  Wat kun je met een rapport vol fouten en achterhaalde informatie? De gepresenteerde windkaart is oud en achterhaald en niet afkomstig van het KNMI zoals abusievelijk vermeld. Er zijn betere 100-m windkaarten beschikbaar.

  Is dit onkunde van de Groene Rekenkamer of probeert men een punt te maken o.b.v. achterhaalde en foutief gepresenteerde informatie?

  5
  27
  • Willem Spaans 17 mei 2021 om 10:46- Antwoorden

   Maar wat is het dan wel?

   4
   1
  • Chemical 17 mei 2021 om 10:54- Antwoorden

   Frans,
   Kun je ook aangeven hoe bij gebruik van “betere” windkaarten de conclusie zich zullen wijzigen, en welke de “fouten” en “achterhaalde informatie” zijn in “dit rapport vol fouten”?

   15
   1
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 12:15- Antwoorden

   Prachtige poging tot ondermijning. Helaas gesmoord in eigen negatieve emoties en daardoor incompleet en doorzichtig. Trollen hebben tegenwoordig handboeken om dit te vermijden. Jouw verdediging faalde. Komt vaker voor bij haatgestuurde opdrachtjes.

   8
   0
  • eric 17 mei 2021 om 13:04- Antwoorden

   Wind is een niet lineair chaotisch systeem , vooral omdat het aantal invloedsgrootheden enorm groot is. , de windkaarten zijn niet enkel onstabiel op jaarbasis maar ook over decaden, wat overblijft zijn seizoen tendensen. (patronen).
   Dat windenergie zich niet kan baseren op harde cijfers van windkaarten had onder andere zijn impact op de productie van een Australisch windpark gebaseerd op de cijfers van de BOM en zijn nu naar de rechter gestapt , afwachten wat de rechter als analfabeet in deze wetenschap daarvan denkt.

   5
   0
  • Fred Udo 17 mei 2021 om 13:51- Antwoorden

   De windkaart is door KNMI geproduceerd in 2005 uit metingen gedaan tussen 1971 en 2000.
   De recente kaart van SebterNovem is gebaseerd op dezelfde gegevens.
   Hieraan is toe te voegen dat het KNMI zelf waarschuwt, dat de gemiddelde windsnelheid in Europa afneemt.
   Zij raden een neerwaartse correctie van 6% aan op deze gegevens. Dit betekent 20% minder stroomopbrengst omdat de opbrengst varieert met de derde macht van de windsnelheid.
   In dit opzicht zijn de gegevens dus verouderd, maar meer recente zijn nog niet beschikbaar.

   13
   2
  • Ivo 17 mei 2021 om 15:45- Antwoorden

   Nee, helaas Fred Udo, het ligt iets anders.
   De door GR gebruikte kaart is in 2005 gemaakt door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
   https://docplayer.nl/7262374-Windkaart-van-nederland-op-100-m-hoogte.html

   0.94^3=0.83, geen 0.80.

   Het zit in de basis niet goed bij de opstellers van het GR document.

   1
   1
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 16:18

    Ivo
    Ik merk het nog wel wat dit verder afdoet aan de gedachtegang van het stuk. Maar het is fijn als basisgegevens correct zijn.
    Of het er in dit geval veel aan toe of afdoet waag ik te betwijfelen.

    4
    1
  • BmG 18 mei 2021 om 01:42- Antwoorden

   @Frans,

   . Is dit onkunde van de Groene Rekenkamer of probeert men een punt te maken o.b.v. achterhaalde en foutief gepresenteerde informatie?

   Een combinatie. Bijna al hun resultaten kloppen niet, waarbij het lijkt dat ze veelal opzettelijk foute info gebruiken.

   Ik kan het alleen verklaren door aan te nemen dat ze schrijven voor alleen het grote onkundige publiek dat hun foutieve info niet kan ontmaskeren.

   2
   3
 10. AnthonyF 17 mei 2021 om 09:53- Antwoorden

  De klimaatacties van de met blinddoeken omwonden hoofden van onze groene politici doet sterk denken aan de Charge of the Light Brigade in 1854 tijdens de Krimoorlog. (Schitterend gedicht overigens).
  Het zonder te beschikken over de juiste informatie blindelings afstormen op je doel met enorme verliezen als gevolg.
  Maar ja, de mens in het algemeen en politicus in het bijzonder heeft doorgaans het historisch besef van een goudvis.

  16
  0
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 12:18- Antwoorden

   Komt omdat links uit amateurs bestaat. Links is emancipatie van de zwakkere. Daarbij telt eerst standpunt en daarna pas resultaat. En als ze resultaat boeken worden ze meteen rechts. Deze emancipatiepoging leidt dus ook tot enorme verliezen.

   8
   0
 11. Pieter 17 mei 2021 om 10:03- Antwoorden

  Op basis van een kosten/baten analyse zijn windturbines niet te rechtvaardigen. Voeg daarbij dat je als beschaafd land niet wilt en kunt afhankelijk zijn van weersafhankelijke energie, dan kan een kind je vertellen dat je niets te verwachten hebt van windenergie. Er is geen enkele economische reden om over te stappen. Het tegendeel. Andere motieven, zoals zg noodzakelijke vermindering van CO2 kloppen ook voor geen kant. CO2 is een zegen en maakt onze wereld juist groener. De leugen regeert nog steeds dankzij verdwaasde politici en corrupte MSM. En de consument mag de rekening betalen.

  15
  0
  • BmG 17 mei 2021 om 10:43- Antwoorden

   @Pieter,
   Het CO2 verhaal lijkt dubieus, maar het schonere omgeving verhaal is veel belangrijker.

   Wind+zon vervuilen de lucht niet. Dat doen kernenergie en fossiel wel.
   En ik en mijn nakomelingen worden graag gezond heel oud.

   0
   23
   • Johan D. 17 mei 2021 om 11:40

    Wind en zon vervuilen jóuw lucht niet, wel de lucht in de omgeving van de mensen die de grondstoffen leveren en de productie verzorgen.

    12
    0
   • Ronnie 17 mei 2021 om 11:40

    Ik vind het knap dat kernenergie de lucht vervuild. En sinds wanneer is CO2 een vervuilend gas? Wind vervuilt de lucht wel met koelmiddelen en elders door productie. Hetzelfde geldt voor de chmische troep voor zonnepanelen. Maar dat is ver weg en deert onsch niet.

    8
    0
   • BmG 17 mei 2021 om 14:02

    @Ronnie,
    Zelfs kernafval opslag plaatsen veroorzaken al genetische schade bij nakomelingen van omwonenden tot op 40km afstand:
    https://www.helmholtz-muenchen.de/fileadmin/ICB/biostatistics_pdfs/scherb/Wendland_Gutachten_Praesentation_Teil_1_und_Teil_2.pdf
    Zo ernstig dat Berlijn besloot om Gorleben te sluiten voor nieuwe kernafval containers, hoewel de grote opslag hal nog 70% leeg was.
    Het is maar welke kwaliteit nakomelingen je wilt.

    Fossiele centrales vervuilen hun omgeving met allerlei schadelijke stoffen en gassen (niet zozeer CO2).

    0
    12
   • Ronnie 17 mei 2021 om 15:07

    We hadden het over lucht, niet over straling ;-). En als ik op gas kook, word ik ook altijd zo strontziek en misselijk en ga ik bijna dood??? CH4 + 2 O2 –> CO2 + 2 H2O. Da’s schadelijk. Als er te weinig zuurstof is, dan komt er CO vrij…da’s minder leuk. Daar word ik niet ziek van, maar koud.

    4
    0
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 16:22

    BmG
    Het is maar net wat je schoon vindt. Ik vind die windmolenparken aardig leefmilieu vervuilend. Het is maar net waar je op kickt, op een vervuild landschap en horizon of op rust en vogelgezang en andere natuurlijke geluiden. Waarom ga je eigenlijk vaak zo ver van huis? Om van de windturbines elders te genieten?

    5
    0
   • BmG 18 mei 2021 om 01:47

    Ronnie,
    Je vergelijking met gas gaat niet op, want die treft niet de mensen 40m verderop.
    Die straling treft de mensen tot 40km verderop!

    0
    1
   • BmG 19 mei 2021 om 13:04

    Peter,
    Ik vind gezondheid belangrijker dan een iets minder mooi uitzicht (waarover te twisten valt want smaken verschillen).

    0
    1
   • Chemical 19 mei 2021 om 13:26

    Voor Bas is er geen hoop meer: hij heeft te lang op grote hoogte verkeerd, waar te weinig zuurstof is en teveel mutagene, kankerverwekkende UV straling.

    1
    0
   • Peter van Beurden 19 mei 2021 om 21:23

    BmG
    Toch wel erg dom dat ze het beton geen 50 cm dik hebben gemaakt. Heb je geen advies gegeven? Je bent hier kennelijk aan het verkeerde sdrea. Je zit je tijd hier lelijk te verdoen. Of is dit je werk? Solliciteer in Duitsland, daar kunnen ze nog wel een stralingsdeskundige als jij gebruiken. De bevolking in een straal van 40 km rondom de opslagplaats/kerncentrale vaart er wel bij. Vergeet de ventilatieopeningen niet.

    0
    0
   • Peter van Beurden 19 mei 2021 om 21:23

    sdrea = adres

    0
    0
  • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 11:11- Antwoorden

   johan van leeuwen
   Dank voor het delen van de link. Een uitermate goed en vlot interview. Zeker het beluisteren waard.

   Hierbij een link naar een brief afkomstig van het advocatenkantoor om als bewoner van de gemeente waarin windturbines gepland zijn, bezwaar aan te tekenen en te wijzen op de aansprakelijkheid voor schade aan het leefmilieu.

   https://www.vdladvocaten.nl/model-intrekkingsbrief-vergunningen-windturbines/

   7
   0
  • BmG 17 mei 2021 om 13:49- Antwoorden

   @Johan,
   Dat is een interessante. Als Peter de Lange gelijk heeft dan zouden omwonenden met het Europees recht in de hand ook Tatra Steel IJmuiden (hoogovens) kunnen stilleggen.
   Het is immers redelijk duidelijk aangetoond dat die met zijn vervuiling de gezondheid van omwonenden ernstig beschadigt.
   Die vervuiling lijkt mij een aanmerkelijk urgenter probleem.

   De omwonenden rond de Botlek, e.a. zouden met dat recht in de hand ook nog wel wat raffinaderijen & chemische fabrieken tot sluiten moeten kunnen dwingen.
   Bevordert de elektrificatie.
   Ik ben benieuwd.

   0
   11
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 16:26

    BmG
    Het is voor de hand liggend dat daar op redelijke termijn een oplossing voor moet komen. Traineren hoort daar niet bij.
    Overigens is er wel een verschil met een bedrijf dat er al vele jaren zit en een stommiteit die nu moedwillig en met open ogen wordt begaan. Hetzelfde geldt voor Schiphol.

    4
    0
   • johan van Leeuwen 17 mei 2021 om 18:01

    “En ik en mijn nakomelingen worden graag gezond heel oud.”
    Leer eens om niet steeds alles op jezelf te projecteren, doe eens meer je best om je in de ander te verplaatsten. Gezond oud worden heeft meer om het lijf dan gebakken lucht.

    4
    0
   • Theo 17 mei 2021 om 18:45

    Johan,

    Bas legt de hele economie plat voor gezonde lucht, en gaat dood van de honger.

    Hij snapt schijnbaar nog steeds niet dat de mensheid nog nooit zo oud is geworden als nu, en dat velen ook nog eens ernstig leiden onder dat ouder worden.
    En dat ouder worden komt door de fossiele industrie, inclusief medicatie en verzorging, zelfs een infuus komt tot stand door fossiele grondstoffen.
    Tja sommige rijden alleen maar eenrichtingsverkeer, meestal de groene.

    3
    0
   • BmG 18 mei 2021 om 01:54

    Theo,

    dat velen ook nog eens ernstig leiden onder dat ouder worden.

    Veel van dat lijden wordt veroorzaakt door luchtvervuiling incl. straling. Daarom moeten we dat bestrijden.

    Medische instrumenten, etc. zijn inderdaad helaas nog steeds vaak gemaakt met uitstoot van gezondheid beschadigende stoffen.
    Dat hoeft niet en kunnen we dus gaan vermijden.

    0
    4
 12. Peter van Beurden 17 mei 2021 om 10:18- Antwoorden

  Frans van der Schrier
  Welke fouten? Welke achterhaalde informatie? Maakt het veel uit de windkaart en is die wind in de toekomst gemiddeld sterker, zwakker?
  Heb je een glazen bol of probeer je allen vliegen af te vangen? Klopt het misschien toch wel in grote lijnen? Of klopt het helemaal niet?

  Schrijf een dan beter artikel/rapport en zoek geen spijkers op laag water.

  Windturbines maken meer kapot dan je lief is. Te beginnen met de democratische besluitvorming waarbij alleen belanghebbenden tellen. De een de lusten, de ander de lasten. Bent u misschien één van die belanghebbenden? Groene certificaten, belegger in groene aandelen, grondbezitter?

  13
  0
  • Frans van der Schrier 17 mei 2021 om 10:34- Antwoorden

   Peter van Beurden,
   De Groene Rekenkamer pretendeert nauwkeurig te zijn. De gepresenteerde windkaart is uit 2005 en NIET afkomstig van het KNMI zoals abusievelijk vermeld. De referentie naar de windkaart ontbreekt dan ook…..

   Er zijn recentere windkaarten beschikbaar, aantoonbaar beter en wel gemaakt door het KNMI. Vraag je eens af waarom die niet gebruikt zijn door de Groene Rekenkamer?

   Als het op dit niveau al misgaat is er weinig hoop voor de rest van het gepresenteerde.

   7
   12
   • AnthonyF 17 mei 2021 om 10:47

    Het KNMI en BETROUWBAAR??????

    Hoe lang leef je al onder een steen Frans?

    En hoe je het ook keert of wendt; als het niet waait staat iedere molen stil, behalve de mallemolen van de klimaatwaanzin.

    17
    4
   • Chemical 17 mei 2021 om 11:12

    Frans kan zijn bewering dat het rapport vol fouten staat dus op geen enkele manier onderbouwen. Helder.

    10
    4
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 11:16

    Frans van der Schier
    En wat mag dat dan betekenen voor de grote en inhoudelijke lijn van het betoog?

    Je komt niet verder dan spijkers zoeken op laag water. Probeer het iets inhoudelijker. Is de wind zo sterk veranderd sinds 2005 dat daarmee het betoog niet meer geldt?
    Of ben je gewoon een kommaneuker

    7
    3
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 11:18

    Frans van der Schier
    Op het punt van die komma heb je mogelijk gelijk. En nu verder.

    2
    3
   • Johan D. 17 mei 2021 om 11:42

    Kan Frans uitleggen in hoeverre de windkaart uit 2005 afwijkt van die van de meest recente?

    5
    2
   • Rien E 17 mei 2021 om 12:04

    Frans kun je relevantie van die weerkaart duiden? Is het de afgelopen 15 jaar meer of minder gaan waaien of misschien gelijk gebleven? Maw wat is de tendens? Ik heb alleen maar elektro-/informatie-techniek gestudeerd en beoefend maar dat zijn de (eerste) vragen die in mij opwellen.

    4
    2
   • Willem Spaans 17 mei 2021 om 16:45

    Frans, ook ik ben razend nieuwsgierig wat het verschil is met uw KNMI kaarten.
    Wees niet als mijn buurman die alles becommentarieert met ‘dat is natuurlijk grote onzin. Full stop’.

    4
    1
   • Theo 17 mei 2021 om 17:50

    Ach ja Frans, alweer een computer model, terwijl ze elders op pagina’s hebben staan dat er maar weinig meetgegevens zijn, en juist vooral op deze hoogtes, wel op lage hoogtes, ongeveer 10 meter en juist die worden steeds meer verstoord door de ruwe bebouwing, m.a.w het waait steeds minder.
    Maar een leugentje van KNMI om eigen bestwil moet kunnen, doen ze wel vaker.

    Na ja wie waarde hecht aan modellen en uitspraken van het KNMI wens ik veel succes.

    6
    4
  • Ivo 17 mei 2021 om 18:01- Antwoorden

   Je doelt op de GR Theo? Hun plaatje is namelijk ook gebaseerd op …….. een model. Een minder goed model overigens.

   4
   0
   • Theo 17 mei 2021 om 18:36

    Ivo,

    Persoonlijk hecht ik er weinig waarde aan omdat ik ook al het internet geraadpleegd heb, en dan zie je dat er in het verleden maar bitter weinig data op deze hoogtes beschikbaar waren.
    Dus hoe ze nu ineens die waardes uit een computer toveren met zo weinig data?

    Ik zie wel in het pdf bestand van Hans dat in mijn woongebied de wind op 10 meter wel eens redelijk zou kunnen kloppen.

    Maar als ik zie hoe vaak de windmolens op de Duitse Selfkant, wat ook nog een keer boven op een kleine heuvel is, stil staan, dan is het naar mijn idee niet veel beter, en mijn conclusie zou zijn, plant die dingen maar in zee.

    5
    2
   • Ivo 17 mei 2021 om 20:33

    Ja Theo, zo werkt dat met modellen. Alle fysische parameters (temperatuur, druk, wind, vocht, …..) worden op fysisch consistente wijze aan elkaar geknoopt. Met een relatief beperkt aantal waarnemingen kun je zo toch een volledige 3-dimensionale beschrijving van de atmosfeer maken. Voor iedere plek op aarde en voor iedere hoogte krijg je dan een waarde. Als je die netjes valideert kun je er een waardeoordeel aan hangen.

    3
    1
 13. David Dirkse 17 mei 2021 om 10:25- Antwoorden

  Wat ik steeds mis:
  windmolens leveren aanbodgestuurde energie, ons net is vraaggestuurd.
  Aan toevallig geleverde stroom hebben we niks, de garantie dient te zijn dat er op elk moment genoeg stroom is.
  Daarom zou aan elke energiebron de eis gesteld moeten worden van leveringszekerheid.
  In geval van wind dus een opslagmedium dat een (strategische) energiereserve bevat van minstens 2 weken.
  Dat deze eis niet is gesteld toont het irreële karakter van de energietransitie (die er dus niet is) aan.
  Waarom toch deze misleiding? Of is het gewoon de bedoeling ons energiesysteem naar een lager plan te brengen?
  Het lijkt erop.

  21
  2
  • BmG 17 mei 2021 om 12:24- Antwoorden

   @David,
   Ons net is net als alle netten in de EU, markt gestuurd. Niet vraaggestuurd en niet aanbodgestuurd.
   Als de stroomprijs op de markt (EPEX A’dam) stijgt dan stoppen sommige partijen met kopen, of gaan eerder ingekochte stroom weer verkopen op de beurs (in plaats van zelf te verbruiken), enz.

   “Daarom zou aan elke energiebron de eis gesteld moeten worden van leveringszekerheid.”
   Nee.
   Dat is ontkennen van de EU regels rond stroomhandel. En onzinnig duur.
   Aan iedere partij die stroom verkoopt/koopt wordt de eis gesteld dat hij moet leveren/afnemen wat hij verkoopt/koopt (hoge boete tot uitsluiting als niet).

   Als Borssele er dus uitklapt (~ iedere 2 jaar onverwacht in een paar seconden), dan moet PZEM (die de Borssele stroom verhandelt) op de instantaneous markt direct stroom inkopen om te kunnen leveren conform contract, dan wel moet PZEM een regeling hebben met andere partijen die inspringen zodat het evenwicht niet wordt verstoord (grote boetes bij verstoring).
   Precies dezelfde regels gelden ook voor wind en zon producenten.
   Daarom zie je ook dat bijv. het windpark of OverFlakkee batterijen heeft geïnstalleerd zodat ze meer kan verkopen op termijn markten zoals de day-ahead markt. Ze hoeft dan minder reserve te nemen voor het geval het morgen minder hard waait.

   Iedere technicus realiseert zich de nadelen van wind & zon. Dus zijn er de nodige studies geweest over hoe dat kan worden opgelost.
   Resultaat is dat het totdat wind+zon ~60% van de Duitse (en ook onze) stroom produceren geen serieus probleem is.

   In NL onderhoudt Tennet een balancing markt voor de fluctuaties in vraag en aanbod waarop partijen zoals grote tuinders (die aan o.a. betrouwbaarheidscriteria voldoen) kunnen inschrijven.
   Wij hebben in NL vrij veel warmte-kracht installaties bij o.a. onze tuinders. Die produceren uit aardgas CO2 (voor hun planten in de kassen), warmte (verwarming) en licht (=betere groei) en leveren ~25% van onze stroom.
   Op het moment dat wind en zon het laten afweten stijgt de prijs van stroom op de beurs tot bijv. 10cent/KWh. Dan zetten die tuinders hun installaties op maximale productie van stroom en hun groeilampen uit, want dat is dan het profijtelijkst (dat die groeilampen een week uit staan maakt niet veel uit als die later extra branden).
   Daarmee kunnen zij alleen al bijna alle stroom tekort compenseren als wind+zon het laten afweten.

   Daarnaast heb je soortgelijke installaties bij de industrie (bijv. hoogovens, IJmuiden; die centrale is er ook om cokes te maken van steenkool), goed inschakelbare noodstroomgeneratoren, e.a.
   Verder import uit Noorwegen, DK, Dld, B, UK.

   Tenslotte hebben wij net als Dld elektriciteitscentrales die stilgelegd zijn in cold-standby. Ze kunnen in een paar dagen weer draaien. Dat kost niet veel omdat er in cold-standby nauwelijks personeel werkt, en het om tamelijk oude centrales gaat.
   Tegen de tijd dat dat niet voldoende meer is (wind+zon>60% = ~2030) hebben wij voldoende groene waterstofproductie & opslag (in diepe aardholten) om met brandstofcellen (zoals in de Hyunda nexo) het probleem op te lossen.

   4
   15
   • Chemical 17 mei 2021 om 13:25

    “ Tegen de tijd dat dat niet voldoende meer is (wind+zon>60% = ~2030) hebben wij voldoende groene waterstofproductie & opslag (in diepe aardholten) om met brandstofcellen (zoals in de Hyunda nexo) het probleem op te lossen.” Aldus Tijdreiziger Bas met het laatste nieuws uit de toekomst.

    10
    3
   • Johan D. 17 mei 2021 om 20:17

    Was het maar zo eenvoudig in de Brave New World die BmG probeert voor te toveren.

    In juni 2019 kampte het Duitse stroomnet met een groot verschil tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Het Bundesnetzagentur stelde een onderzoek in dat vanwege de complexiteit pas in april 2020 duidelijkheid verschafte. Het bleek dat vijf bedrijven die voor de netstabiliteit verantwoordelijk waren zich niet aan hun verplichtingen hadden gehouden, hetgeen -uiteraard- door deze bedrijven werd betwist.
    Zo zie je dat je op papier alles goed kunt regelen, maar dat de praktijk weerbarstig is.

    5
    0
   • BmG 18 mei 2021 om 02:00

    @Johan,
    En was er sprake van een storing? Nee.
    Het ging om bij te regelen verschillen waarbij het net minder goed reageerde als mocht worden verwacht, omdat 5 bedrijven hun plicht (waarvoor ze worden betaald) niet nakwamen.

    0
    2
 14. BmG 17 mei 2021 om 10:27- Antwoorden

  @Frans,
  Ik heb de groene rekenkamer eigenlijk nog nooit iets correct zien uitrekenen.
  Begrijp niet hoe ze met dergelijke rapporten indruk denken te kunnen maken op beleidsmakers.

  Waarschijnlijk zijn die rapporten helemaal niet bedoeld voor beslissers/beleidsmakers,
  maar voor het publiek, dat immers geen kennis van zaken heeft.

  6
  29
  • Theo 17 mei 2021 om 10:50- Antwoorden

   Ach ach, daar komt Bas Gresnigt weer, niemand heeft nergens verstand van, de GROENE REKENKAMER weet niks volgens Bas Gresnigt, nee niemand weet iets volgen hem, alleen Bas Gresnigt weet er alles van.

   Ik zou zeggen met zulk ego ga eens solliciteren in deze bisnis, misschien in de tweede kamer, of ga bij de GROENE REKENKAMER, en ga ze vertellen hoe het moet want het zijn zulke domme jongens en meiden daar die kun je vast en zeker nog iets leren.

   Man wat ben je toch een rare vent, jij moet wel voor de groene industrie werken kan niet anders.

   21
   3
   • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 11:25

    Theo
    Daarom staat Bas dan ook als beste stuurman aan de kant. Maar je kunt ook niet alles uit je glazen bol toveren. Verder dan het = teken is Bas ook niet gekomen. Ik heb het hem al vaak gevraagd maar dan komt hij met een linkje afzetten. Geleende wetenschap, daarin is Bas sterk, héél sterk. En als dat niet helpt een hele grote glazen bol.

    14
    2
  • AnthonyF 17 mei 2021 om 10:52- Antwoorden

   Hoort wie het zegt, onze Bas, de stralingsrekenmeester en de man die keer op keer weet voor te rekenen dat je met een paar molentjes alles kan regelen.

   De oud Hollandse uitdrukking ‘ Die heeft een klap van de molen gekregen’ komt bij mij altijd automatisch naar boven als ik de bijdragen van Bas c.s. lees.

   14
   2
  • Chemical 17 mei 2021 om 11:05- Antwoorden

   Een nieuwe dag, een nieuwe Basreflex.

   10
   2
  • Chemical 17 mei 2021 om 11:15- Antwoorden

   Bas,
   Kun je dat onderbouwen of staat je Basreflex weer aan? (Ik vraag dit voor een vriend).

   8
   2
  • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 11:21- Antwoorden

   BmG
   Zou dat zo zijn, wat ik betwijfel dan bevinden zij zich op een hoger plan dan jij. Jij kijkt namelijk doorgaans in een glazen bol of naar een verre horizon als je halfbakken sommetjes niet zijn afgemaakt. De pot en de ketel?

   8
   2
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 15:31- Antwoorden

   Jij accomodeert je waarneming niet naar de schaal van het belang. Ieder rapport is op de keper beschouwd incorrect. Maar zijn het splinters of ontwerpfouten, dat is nogal een verschil. Incorrect is hier misleidend omdat het zonder nadere aanduiding te absoluut is. Het kan best dat het ach, zucht, Aspergers.

   4
   2
  • Willem77 17 mei 2021 om 16:49- Antwoorden

   @ Bas,
   Omdat jij alles zoveel beter weet dan ieder ander, veelal zelfs beter dan gerenommeerde instituten, adviesbureaus en wetenschappers, zou iedereen graag een complete herberekening van jouw hand willen zien. Komop, laat nu eens echt zien hoe goed jij bent.

   5
   0
  • BmG 18 mei 2021 om 02:05- Antwoorden

   @Willem77,
   De groene rekenkamer is geen gerenommeerd instituut en zal het op deze manier ook nooit worden.

   @Christian,
   De fouten van de Groene Rekenkamer zijn veelal grove fouten waardoor belangrijke uitkomsten anders zijn.
   Dat is iets anders dan “fouten achter de komma”.

   0
   3
   • Willem77 18 mei 2021 om 11:29

    Mijn constatering, dat jij alles van iedereen ter discussie stelt en afwijst, staat los van het analyse van de Groene Rekenkamer.

    De oproep blijft staan … kom nou eens zelf met een solide doorrekening. En toon daarmee aan dat je gelijk hebt.

    1
    0
   • BmG 18 mei 2021 om 23:22

    @Willem,
    Ik heb hier al een paar keer laten zien dat we op 25% van ons deel van de Noordzee al meer dan genoeg elektriciteit kunnen opwekken om heel NL van alle energie (ook warmte en transport) te voorzien.
    Weet niet wat je wilt zien met “een solide doorrekening”.

    0
    1
 15. AdamSmith1776 17 mei 2021 om 12:36- Antwoorden

  RES is uitgegroeid tot een Buiten Parlementair acterende commerciële instantie en dictator. RES is ontstaan uit het SER-akkoord in opdracht van Bedrijfsleven, Vakbonden, EZ, Provincies, Heemraden, Waterschappen en RWZI’s. Het RES is wettelijk en juridisch niet aansprakelijk voor hun beleidsadvies.Het SER legt de verantwoording sec bij de Gemeenten die binnen de Provinciale Beraden, in Utrecht-De Bilt b.v. het U10, U16 en U26, eenzijdig worden geïnformeerd en onder druk gezet met vorstelijke subsidies waarmee gemeente besturen hun Begrotingsgaten kunnen dichten, vanzelfsprekend ook de Lokale Belastingdruk verhogen. Aldus de Burger betaald dubbel.
  Willen wij een beheersbare Energie Transitie dan is het uitermate belangrijk dat het SER niet meer aan tafel mag en kan zitten, volledig uitbeeld dient te zijn.

  10
  0
  • BmG 18 mei 2021 om 02:09- Antwoorden

   SER zit allang niet meer aan tafel.
   RES is bedacht aan de klimaattafels van parlement en regering. En vervolgens goedgekeurd door parlement en regering (zo ongeveer unaniem).

   0
   2
   • Hans Erren 18 mei 2021 om 07:12

    RESgebieden zijn te klein voor efficiënte energieplanning dan krijg je dus gerommel met windturbines in stedelijke gebieden, verder zijn ze fundamenteel ondemocratisch.

    2
    2
   • BmG 18 mei 2021 om 22:55

    @Hans,
    Met de RES indeling wordt beoogd dat ieder deel van het land een redelijke bjjdrage levert aan de opwekking van onze elektriciteit. Het merendeel wordt overigens geleverd door de Noordzee.
    Niet dat ieder RES gebied zichzelf zou moeten kunnen bedruipen.

    Ik weet niet wat jij onder efficiënte energieplanning verstaat maar ik zie die verdeling over het land wel als efficiënt. Opwekking dicht bij de consumptie.
    En merendeel op de Noordzee van waaruit het westen van het land bevoorraad kan worden waar de grote consumptie is.

    0
    1
 16. Michiel de Pooter 17 mei 2021 om 12:47- Antwoorden

  Zonder de rol van De Groene Rekenkamer te willen marginaliseren, blijft het belangrijk om de RES-systematiek vanuit een veel breder perspectief te bekijken. Afgaand op de inmiddels massieve antibeweging, kun je inmiddels spreken van regelrechte volksterreur. Het is denk ik belangrijk om die dimensie op dit platform handen en voeten te blijven geven. Duizenden mensen worden via smerige machtsspelletjes, misleiding, leugens en bedrog bedreigd in hun gezondheid, omgeving en portemonnee. Allemaal om een vage, politieke, ideologische doelstelling van een kleine, elitaire belangengroep te faciliteren. En, laten we niet ingewikkeld doen; Wind op land ontwikkelen in een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld is niet normaal. Zullen we het daar op houden ? Zelfs in NO Brabant. Dat is zelfs krankzinnig.

  13
  0
  • BmG 18 mei 2021 om 02:14- Antwoorden

   Er zijn onderzoeken die aantonen dat burgers korter leven / ziek worden / beschadigde genen krijgen door fossiele en kernenergiecentrales.
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22223329

   Heb je een gedegen onderzoek dat aantoont dat mensen ziek worden van windturbines?

   0
   1
   • Peter van Beurden 19 mei 2021 om 21:30

    BmG
    Er zijn onderzoeken…. Ik hoef niet te onderzoeken dat iedereen een keer doodgaat aan de gevaarlijke ziekte die leven heet.

    0
    0
 17. AnthonyF 17 mei 2021 om 14:00- Antwoorden

  Och, ik heb het al vaker gezegd. Uiteindelijk zal de portemonnee de waanzin van de transitie om zeep helpen. In het FD van vandaag een over nieuw rapport dat stelt: ‘Klimaatdoelen in gevaar door gebrek aan investeerders
  Financiering is zelfs met klimaatsubsidies voor een groot deel van de Nederlandse duurzame projecten onzeker, vanwege hoge risico’s en laag rendement, stelt een nieuw rapport’.
  Zo, een paar slimme jongens hebben nu voldoende hun zakken gevuld met belastinggeld en sluipen er nu soepeltjes tussenuit nu er geen geld meer te verdienen valt. Mooi, kunnen Klaver, Timmerfrans enz. zelf aan de slag met het bouwen van molentjes. Ik heb nog een goeie adviseur voor ze in de aanbieding; ene Gresnigt. Succes jongens en meisjes. RFOL.

  9
  0
 18. Theo 17 mei 2021 om 14:52- Antwoorden

  En maar klagen over die Russen, en maar boycotten, maar bloed-panelen willen ze graag hebben, ogen dicht, ruitenwissers aan en vol gas er tegen in.

  80 procent van de Nederlandse zonnepanelen komen uit China – en die worden misschien gemaakt met Oeigoerse dwangarbeid.

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/80-procent-van-de-nederlandse-zonnepanelen-komen-uit-china-en-die-worden-misschien-gemaakt-met-oeigoerse-dwangarbeid~b9d6d0a1/

  5
  0
  • Christian Vellinga 17 mei 2021 om 15:36- Antwoorden

   Dat is dus Tom Poes: nou moet links kiezen tussen “schone” energie en meewerken aan slavernij. Tom Poes is een echte logische kraaktechniek. Net als het prisonners dillemma.

   5
   0
 19. Ronnie 17 mei 2021 om 15:11- Antwoorden

  Knikker alle daken vol met panelen, maak een goed thermisch geisoleerde thermische massa, van basalt met een gloeispiraal om deze op te warmen met electriciteit opgewekt in de zomer en laat daat buizen door lopen om warmte in de winter te onttrekken: https://www.technischweekblad.nl/nieuws/bergen-basalt-voor-seizoensopslag-energie#:~:text=Een%20kubieke%20meter%20basalt%20is,temperatuur%20behalen%20van%20500%20%E2%84%83.

  1
  1
  • Peter van Beurden 17 mei 2021 om 16:38- Antwoorden

   Ronnie
   Ook gratis zeker? Nieuw verdienmodel? Onwetende gemeenten zijn wel in voor een proefje op kosten van de gemeentelijke belastingebetaler. Ik zou zeggen maak onder elk huis een kelder en stop daar het basalt in. Wel zelf betalen. Wat kost het aan ruimte en wat aan geld?
   Wat kost 1kWh dan? Dat staat er niet bij. Kosten baten, dat is waarom het gaat. Anders vreet het zichzelf op.

   4
   1
  • Willem Spaans 17 mei 2021 om 17:16- Antwoorden

   Hi Ron, ik heb een aantal speksteen kachels, die houden ook warmte vast. Maar niet lang. De herdertjes die bij nachte lagen, lieten overdag een steen in de zon bakken, en namen die ’s avonds in de dan koude woestijn mee onder de lappen.
   Toch beklijfde die techniek niet, je wilt energie wanneer die nodig is. DD, delivery on demand.

   7
   0
  • Johan D. 17 mei 2021 om 20:10- Antwoorden

   Hoeveel energie kost het produceren van zo’n basaltblokwarmtehouvastsysteem?

   4
   1
 20. Michiel de Pooter 17 mei 2021 om 17:08- Antwoorden

  Ronnie,
  Mag je rechtstreeks rubriceren in de afdeling “te mooi om waar te zijn”. Zonder kosten, zonder baten en zonder net-energy verwijzing.
  Ook bij het Technisch Weekblad hebben ze behoefte aan “EROEI voor beginners”.

  Uitstekend medicijn voor dergelijke fantasieën, is het verhaal van Euan Mearns, wat ik een aantal jaren geleden las.
  Je knapt er helemaal van op.

  http://euanmearns.com/eroei-for-beginners/

  4
  1
  • leonardo 17 mei 2021 om 20:14- Antwoorden

   Michiel de Pooter,
   Nog nooit heb ik iemand een fatsoenlijke ERoEI-analyse zien inleveren, voor welke soort energie dan ook. ’t Is leuk dat iemand die van hydroelectric power > 50 zet, en die van solar PV’s < 5, maar beide cijfers zijn met evenveel gemakzucht uit de lucht gegrepen.

   De beste indicator zou nog zijn de prijs die je moet betalen per kWh c.q. m3 dat je huis binnenkomt – en de daaruit resulterende rekening die je dan kunt vergelijken met je buurvrouw die elektrisch kookt terwijl jij je pannetje nog steeds op het vuur zet – maar sinds er groene stroom is en certificaten en ook nog sponsoring van voetbalclubs door geprivatiseerde nutsbedrijven geloof ik daar ook geen ene mallemoer van. En dan weten we nog niet of buuf gecompliceerder kookt, terwijl jij misschien de verwarming “beter” geprogrammeerd hebt.

   Het hele proces in kaart brengen, inclusief het militair industrieel complex dat bedoelt de grondstoffenaanvoer voor energie veilig te stellen, is onbegonnen werk. En als je MIC niet mee wil tellen – waar ik wel wat voor voel, want dat is ook maar een speeltje van generaals die, evenals klimatologen, proxies hebben om oorlogsbudgetten te moeten verzinnen – dan nog is de infrastructuur die maakt dat jij 24/7 stroom uit de muur krijgt volkomen intransparant. ’t Is nog net niet zo erg als het klimaatsysteem dat complex en chaotisch en non-lineair is – waarvan sommigen ons toch willen doen geloven dat je er berekeningen op los kunt laten – maar het scheelt niet veel.

   En waarom is het zo complex en chaotisch en non-lineair? Omdat niemand, maar dan ook werkelijk niemand in kaart wil brengen waar we het precies over hebben – waarbij de overheid met haar subsidies en haar bevestiging van de “gerechtvaardigde” angst voor kernenergie koploper en voortrekker is.
   En waarom wil niemand dat in kaart brengen? Window dressing voor zijn/haar voorkeur voor de soort energie.

   2
   0
 21. Johan D. 17 mei 2021 om 20:24- Antwoorden

  Kan BmG een keer voorrekenen, of verwijzen naar een bron, hoeveel meer/minder genetische afwijkingen in de buurt van een kerncentrale zijn, maar dan gerelateerd aan de afstand? Ik denk dat op 200 m afstand er aanzienlijk meer genetische afwijkingen moeten zijn, dan op 40 km. Daar is vast wel een curve aan vast te plakken. Misschien neemt het lineair of, of misschien exponentieel.

  4
  3
  • AntiSoof 17 mei 2021 om 22:15- Antwoorden

   “Er gaan geruchten om 1 á 3 wat grotere windmolens neer te zetten.
   Deze zouden elk een hoogte van 14,8 km krijgen. Ik heb me laten vertellen dat dit ontwerp, in tegenstelling tot hetgeen nu wel eens wordt ervaren, op erg weinig weerstand stuit. De voordelen zijn blijkbaar legio; ze zijn relatief duurzamer, gezonder en hebben daarboven nog de reservecapaciteit om, als het beneden sneeuwt, wél (!) door te gaan met de hun toebedeelde edele taak; het opwekken van de door de mens zo gewilde, schone energie. En je ziet ze bijna niet, zo boven de wolken. (Hoewel, er gaan geruchten om met behulp van geoengeneering, de hemel om de molens heen vrij te maken van verstorende wolkenpartijen, dit ten behoeve van de bewonderende blikken van de toeschouwers. Maar deze ontwikkeling(en) is/zijn nog in de democratische overlegfase.) Alle NGO’s lijken het te ervaren als een geschenk uit de hemel. Het aanschouwen van de tekeningen van de machines alleen al geeft het gevoel van, zeg maar, ‘satisfactie’; het gevoel van hèhè, moest dat nu zo lang duren? Dít is het, vertelde een geïnspireerde klimaatredder.
   Gôh, tjeeehhh zég, het geeft me best wel zo een ding van, van, euhhh, zeg maar, gevoel, zoiets, vertelde een woordvoerster, van het gelijktijdig dragen van wel drie mondkapjes, allemaal boven op elkaar! Zó lekker veilig.
   Pieter Jan Sjaak vertelde, terwijl hij door het in zijn kapje gemaakte gaatje van zijn linksdraaiende gmo-vrije-eerlijke chocoreep met kleine stukjes noot smulde, met vergulde blik dat ie ‘r ook voor ging, zo mooi en lekker groot ook he, hoe groter, hoe beter, dat wist ten slotte elk weldenkend mens!
   Omdat de molens van het ‘Dubble-Action-Type (DAT) zijn, stellen ze uiteindelijk ook de kernenergievrinden tevreden, zo luidt het. De wieken namelijk, zullen vervaardigd worden van drie (3) of zelfs vier (4) mega “Nuclear-Energy-Reciever-Transformer”(NERT), elk met een vermogen van 14,8^12 TW.”

   Soms denk ik, wat een wereld, mensen. Wat een wereld.

   3
   1
  • BmG 18 mei 2021 om 02:18- Antwoorden

   @Johan,
   Nee. Op afstanden minder dan 1km zit je juist veilig omdat de ontsnapte radio-aktiviteit in eerste instantie de lucht ingaat een pas na verloop van tijd 1-3uur weer op de grond komt.
   Zie: sheet 15 van deze PPT:
   https://www.helmholtz-muenchen.de/fileadmin/ICB/biostatistics_pdfs/scherb/Wendland_Gutachten_Praesentation_Teil_1_und_Teil_2.pdf
   In deel 2 vind je nadere uitleg.

   0
   1
   • Peter van Beurden 19 mei 2021 om 21:33

    BmG
    Begreep ik het goed dat 50 cm beton voldoende bescherming biedt tegen alle ellende die je steeds maar weer opsomt.
    Doe dat dan. Wat let je?

    0
    0
   • Hans Erren 19 mei 2021 om 21:38

    En verdomd daar is de Scherb science fiction weer.

    0
    0
  • BmG 18 mei 2021 om 08:48- Antwoorden
  • BmG 18 mei 2021 om 08:51- Antwoorden

   Johan zie o.a. sheet 15 van deze PPT:
   helmholtz-muenchen.de/fileadmin/ICB/biostatistics_pdfs/scherb/Wendland_Gutachten_Praesentation_Teil_1_und_Teil_2.pdf
   In deel 2 vind je de verkiaring hoe het zo kan.

   0
   0
 22. Max X 18 mei 2021 om 15:37- Antwoorden

  Eigenlijk wilde ik een reactie plaatsen, maar dacht tegelijkertijd dat je een spruitje geen kennis kunt laten opdoen. Is dan ook vergeefse moeite en verspilde energie.

  Theo niet alleen de molens in Selfkant maar ook die in de omgeving Bocholt staan vaak als dode pieren te niksen en leveren dan 0,0 aan bruikbare energie.

  Betreffende al die problemen met windmolens en zonnepanelen die is heel snel en doeltreffend op te lossen maar dan moet men vanuit de politiek wel willen en durven. Dan is het C02 probleem, wat er niet is, ook meteen van tafel en kunnen we ons weer druk maken over zaken die de moeite waard zijn.

  0
  1

Geef een reactie