Hoe duurzaam en hernieuwbaar is hernieuwbaar in de energietransitie? Fossiele en schone nucleaire energiebronnen zitten in een verdoemhokje

Shutterstock.

Fossiele en schone nucleaire energiebronnen zitten beide in een ideologisch en politiek versterkt ‘vervuilings’-verdomhoekje.

Een bijdrage van Paul Scheffers.

N.B: Dit keer een ‘long read’. U kunt dat ook overslaan en aan het eind de paragraaf ‘Opsommend’ gaan lezen.

Fossiel is de vermeende oorzaak van internationaal ideologisch en politiek overdreven ‘catastrofale’ ‘CO2-klimaatverandering’, die bestreden wordt vanuit het VN-IPCC. Kernenergie zit in het onwetenschappelijke ‘alle straling is fout’ / ‘angst voor lage straling’ verdomhoekje van (inter-)nationale politieke ‘klimaat’-activisten zoals Urgenda / GreenPeace / GroenLinks / PostcodeLoterij en via onze politiek selectief nieuws vergarende journaille, in het bijzonder die van de Nationale Publieke Omroep (NPO).

Voor deze ‘klimaatactivisten’ is een transitie naar 100% ‘hernieuwbare’ energie (zon / wind) de wereldwijde enige ‘juiste’ oplossingsrichting. Echter, de twijfel groeit onder burgers en critici of dat voldoende kritisch wetenschappelijk is, voldoende realistisch is en uiteindelijk ook politiek haalbaar wordt. Brandende vragen die in de Nederlandse journaille en de NPO te weinig of geheel niet gesteld worden: Hoe ‘duurzaam’ en ‘hernieuwbaar’ is ‘hernieuwbaar’? Waarom zo’n haast met de brede invoering van ‘hernieuwbaar’ terwijl de technische ontwikkeling van nieuwe lage straling kernenergie nog maar net begonnen is? En waarom is het eenvrouwsbedrijfje Urgenda altijd hot nieuws bij de NPO? Waarom ook toenemend protesten door gewone burgers en zelfs door milieuactivisten tegen de plaatsing van milieuvervuilende windturbines en biomassacentrales? Bron hier.

Is ‘hernieuwbaar’ en huidige CO2-bestrijding als klimaatdoelstelling wel een zinvolle en effectvolle bestrijding tegen klimaatverandering?

Het VN-IPCC ziet als doel 1,5 gr C wereldwijde temperatuurstijging te beperken door de afschaffing van alle fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Maar als alle landen in het Parijse klimaatakkoord de zero CO2-uitstootmaatregelen tot 2100 volhouden, zal de hypothetische, modelmatig berekende reductie van de wereldwijde opwarming slechts zo’n 0,17 gr Celsius bedragen. Bron hier.

Andere onafhankelijke wetenschappers stellen inmiddels, dat een verdubbeling van CO2 in de atmosfeer tot een stijging leidt van slechts 0,21 gr C. Natuurlijke klimaatverandering is reeds miljoenen jaren de norm op deze aarde, waarbij CO2-niveau’s de temperatuursveranderingen door de zon blijken te volgen.

Tot zover de fysica en klimaatwetenschap, die zich beide op verschillende theoretische (computer-)modellen baseren, die het oneens met elkaar zijn over de VN-IPCC-klimaatmodellen en over de aandrijvers en ernst van de klimaatverandering.

Maar dan begint de ideologie, de politiek, het Parijse klimaatakkoord, ideologisch ‘klimaat’-beleid en de Nederlandse klimaat- en energiewetten. Hoe effectief en ‘hernieuwbaar’ is ‘hernieuwbaar’?

Waarom worden de negatieve effecten en contra-argumenten aanhoudend onder het tapijt geveegd door het journaille, bij de NPO en weggehouden bij de volksvertegenwoordigers? Bron hier.

Zijn er dan geen andere, meer sociale werelddoelstellingen dan een bijna vergeefse strijd tegen ‘klimaatverandering’?

Internationaal sociaal-econoom Bjorn Lomborg, directeur / adviseur van het adviesbureau Copenhagen Consensus, is criticus van een snelle transitie naar ‘hernieuwbaar’ en vindt dat de wereld 20 hogere sociale wereldprioriteiten heeft in te investeren de komende 50 jaar, dan aan geldverspilling aan het valse alarm en aan de politieke paniek, door het versneld CO2-bestrijden via het geheel uitbannen van fossiele energiebronnen tegen ‘klimaatverandering’.

Zijn er dan geen andere meer dringende sociale werelddoelstellingen waarbij bij voorbaat goedgeld niet naar kwaadgeld gaat, vraagt Lomborg zich af? Lomborg: ‘Get the facts right’ en ‘False Alarm and childrens climate panic’. Bron hier.

Stijgende overvloed aan winbare olie- en aardgasreserves in de wereld voor de hele 21ste eeuw

Ongehoord nieuws? Er zijn voor de komende 80 ~ 100 jaar jaarlijks nog toenemend fossiele wereldreserves, reden om géén prioriteit te hoeven hebben en ze ideologisch geheel uit te bannen, ten einde de onoverkomelijke en overwegend natuurlijk gedreven ‘klimaatverandering’ te moeten bestrijden met 100% ‘hernieuwbaar’.

We analyseren daarom uit openbare bronnen de huidige als winbaar aangeboorde fossiele reserves op de wereld. De getallen zijn indicaties van economisch winbaar geachte fossiele reserves, afhankelijk van de internationale crude oil marktprijzen en vraag / schaarste.

Bovendien bestaan er nog door geologische metingen aangetroffen aanzienlijke fossiele wereldreserves in de bodem, die heden om economische en ook technische redenen (nog) niet bereikbaar / winbaar zijn en die niet zijn opgenomen in deze cijfers. Bron hier:

  • Wereld aardgas reserves (2020) : 175,600,000 miljoen M3 (jaarlijks nog groeiend).
  • Wereld aardgas gebruik (2020) : 3,929,000 miljoen M3 per jaar.
  • Wereld aardolie reserves (2020) : 1700 miljard vaten olie (jaarlijks nog groeiend).
  • Wereld aardolie gebruik (2020) : 31 miljard vaten per jaar.

Jaarlijks worden nog enorme nieuwe winbare olie en aardgas reserves aangeboord

Sinds 01-01-2021 (!) blijken er 28 nieuwe olie- en/of gasvelden aangeboord. 2 voorbeelden:

  • Woensdag 28 april 2021: ExxonMobil meldde opnieuw een olie/gas ontdekking in het Stabroek Block voor de kust van Guyana.
  • Woensdag 21 april 2021: Equinor (NYSE: EQNR) heeft onthuld dat het bedrijf en zijn partners, Total E&P Norge AS en Var Energi AS, olie en gas hebben getroffen in een nieuw segment dat behoort tot het Tyrihans-veld in de Noorse Zee.

Er werden 50 (!) nieuwe grote olie- / gasvelden aangeboord sinds begin 2020: Bron hier.

Deze enorme vondsten van nieuwe fossiele energiebronnen worden in de Nederlandse publieke media voor de kritische burger weggehouden en onder het propagandistische ‘groene’ tapijt weggemoffeld.

Reden? CO2 is vooral ‘hernieuwbare’ ideologische vervuiling en dat moet blijkbaar zo blijven van de NPO / GroenLinks / GreenPeace / PostcodeLoterij en van hun subsidie ontvangers op de climate bandwagon in hun ‘GreenChallenge’: Bron hier.

Dogmatische afwijzing nieuwe CO2-loze kernenergie impliceert milieuvervuiling en natuur oppervlakte beslag door ‘hernieuwbaar’

Ook met plannen voor nieuwe schone en veilige kernenergie opwekking in Nederland is het belabberd gesteld in de politiek. Elektriciteitsproducent EPZ wil (tegen ‘groene’ wil en dank?) twee nieuwe kerncentrales gaan bouwen naast de bestaande kerncentrale in het Zeeuwse Borssele.

Alle kernenergie wordt nog altijd vanuit activistische milieuclubs door ‘hernieuwbare’ energietransitie activisten afgewezen als ‘gevaarlijk, politiek onhaalbaar, ‘te laat’ en/of ‘te duur’, vooral verwijzend naar door hen jarenlange opzettelijke ‘succesvolle’ politieke, juridische en kostprijs opdrijvende en gesubsidieerde obstructies, gepleegd tegen de bouw van nieuwe kerncentrales in Europa

Regelbare continustroom die ook CO2-vermijdt

Bij kernenergie komt geen CO2 vrij en in tegenstelling tot wind- en zonne-energie (altijd back-up centrales nodig) is het regelbaar op vraag en aanbod en ook altijd beschikbaar. De politiek kijkt nog steeds in meerderheid weg in hun focus op wisselvallige ‘hernieuwbare’ stroom, in een voorspelbaar kansloze strijd tegen ‘klimaatverandering’.

Continu stroom is noodzakelijk op dagen dat het bewolkt of nacht is en er tevens geen wind staat. 10 Jaar nucleaire elektriciteitsproductie met 2GW heeft de CO2-emissies in Nederland verlaagt met 25 miljoen ton. En wereldwijd was de nucleaire CO2-vermijding van 1995 tot en met 2020 totaal zelfs 15.734 miljoen ton. Bron hier.

Natuur oppervlakte beslag windturbineparken versus kerncentrales

Als we in een berekening uitgaan van een gemiddelde van 4 MW per windturbine (het rendement op jaarbasis van een windturbine is +/- 25%) en 1 GW per kerncentrale, zijn dat 1000 MW windturbines per 1 GW kerncentrale. Voor 10 GW aan kernenergie te vervangen zijn dus 10.000 4 MW windturbines nodig.

Benodigd grondoppervlakte van een kerncentrale is 1 km2. Van één 4 MW windturbine (met 600 m benodigde tussenruimte) is het vereiste oppervlakte 0,36 km2. Grondoppervlakte van een ‘park’ met 1000 4 MW windturbines is 360 km2, ofwel ’hernieuwbaar’ oppervlakte beslag. Bedenk even wat 11.500 stuks 4 MW windturbines te plaatsen op Nederlands grondgebied behoeft. Bron hier.

‘Hernieuwbaar’ de oplossing na aardgas? Of toch kernenergie?

Door de geplande 100% uitschakeling van alle aardgasbronnen in de transitie naar ‘hernieuwbare’ windenergie zijn voor Nederland 11.500 extra 4 MW windturbines nodig. Bij de verbinding van de windturbines met het elektriciteitsdistributienet in Nederland zijn ca. 10.000 km extra koperen hoogspanningsleidingen met daarnaast een computergestuurd ‘smartnet’ om de afname te balanceren / af te sluiten van het ‘hernieuwbare wisselvallige aanbodpatroon.

Met 5 nieuwe kerncentrales van 2GW voor Nederlands volcontinue elektriciteitsproductie op 5 KM2 oppervlakte volstaat met een relatief kleine uitbreiding van het reeds bestaande hoogspanningsnet en ook het bij massaal ‘hernieuwbaar’ vereiste ‘smartnet’ is bij aardgas dan overbodig.

Van het gas af naar 100% ‘hernieuwbaar’ is een ideologische luchtspiegeling, voorspelbaar onhaalbaar, milieu-destructief, valselijk ‘groen’ en zelfs ideologisch onlogisch. Zeker onlogisch met de aankomst van Noors/Russisch H-Gas en LNG in ons huidige hoogwaardige en dichtste gasdistributie (12.000km) netwerk van de wereld. Bron hier.

Prijzen basismetalen aluminium, nikkel, zink, lood en tin stijgen keihard door ‘hernieuwbaar’

De door politiek gedreven ‘hernieuwbare’ energierage in de wereld schieten de prijzen van metalen omhoog en het einde daarvan is nog niet in zicht. De overgang naar andere vormen van energie en de aantrekkende groei zorgen voor een aanhoudend oplopende vraag en prijsstijgingen.

De staalprijs is dit jaar al met 14 procent gestegen. En het mandje basismetalen voor elektrificatie is dit jaar al 16 procent duurder geworden. En dan hebben we het nog niet gehad over koper waarvan de prijs sinds het jaar 2000 met 450% is gestegen.

Elektrificatie met koper, gevolg hoge prijzen ‘supercyclus’ op komst

Koper (de basis van alle elektrificatie) staat inmiddels nog maar een fractie onder de oude recordprijs van 10.190 euro per ton. Deze prijsstijging is al een jaar aan de gang. Op de langere termijn speelt de energietransitie een rol bij de stijging.

De overgang van olie en gas naar elektriciteit betekent een forse stijging van de vraag naar koper, reden: ‘Koper is een goede geleider van elektriciteit’. Alleen al in Nederland zijn tienduizenden kilometers extra elektriciteitsleidingen van koper nodig de komende decennia voor de huidige ‘hernieuwbare’ doelstellingen. Bron hier.

De elektrische auto is ook een ‘duurzame’ kopervreter

Naast een bandenslijtage fijnstof milieuvervuiler, zeldzame mineralen en aardmetalenvreter is koper essentieel bij elektrische auto’s (EV’s). In een EV zit driemaal zoveel koper als in een auto met een verbrandingsmotor. Dat betekent een flinke stijging van de vraag, tenminste als de elektrificatie van het wagenpark doorzet als bedoeld in de EV-energietransitie.

Ook bij metalen als kobalt en lithium neemt de vraag toe door de energietransitie. Deze metalen worden gebruikt in onder andere batterijen voor elektrische auto’s of voor tijdelijke opslag van ‘hernieuwbare’ stroom.

Huizenhoge prijzen voor grondstoffen maken de energietransitie mogelijk onbetaalbaar. Het kan zelfs de ‘hernieuwbare’ transitie vertragen …. Zie hier.

Milieu-protesten en juridische strijd om de nieuwe wereldvoorraden lithium benodigd voor ‘hernieuwbare’ opslag van energie

Bovenop een lang slapende vulkaan in het noorden van Nevada bereiden arbeiders zich voor om te beginnen met het opblazen en graven van een gigantische put die zal dienen als de eerste nieuwe grootschalige lithiummijn in de USA in meer dan een decennium – een nieuw binnenlands aanbod van een essentieel ingrediënt in de stijgende aantallen elektrische auto-accu’s en voor opslag van ‘hernieuwbare’ energie, bijvoorbeeld in datacenters.

Maar het project, dat bekend staat als ‘Lithium Americas’, heeft politieke protesten uitgelokt van leden van een Indiaanse stam, van veeboeren en milieugroeperingen, omdat het naar verwachting miljarden liters kostbaar grondwater zal gebruiken en mogelijk een deel ervan gedurende 300 jaar zal verontreinigen, terwijl een gigantische berg afval achterblijft. Er lopen twee rechtszaken om het project te blokkeren bij federale rechtbanken. Zie hier.

Door PostcodeLoterij / GreenPeace gesubsidieerde angstpropaganda tegen kernenergie met behulp van de ideologische LNT-leugen

De LNT-hypothese (met het Linear No Threshold-model) beweert, dat het risico op kanker door kernstraling recht evenredig is met de dosis en dat er geen drempel of veilige lage dosis kan bestaan. In de fysische wetenschap was / is de LNT-hypothese reeds lang afgeserveerd.

De UN wetenschappelijk Comité concludeerde dat risicoschattingen in het bekende BEIR VII-rapport (over ‘schadelijke’ lage levels kernstraling) niet mogen worden gebruikt voor het schatten van kankerrisico’s op basis van lage doses ioniserende straling. Bron hier.

De LNT-hypothese als ideologie werkt helaas nog door bij de decennia lang ‘groen’ gebrainwashte volksvertegenwoordigers, die op het gevaar van lage stralingsdoses blijven tamboereren. Bron hier.

Mensen, dieren en planten worden sinds het eerste ontstaan van leven blootgesteld aan natuurlijke radiologische straling. Interessant genoeg evolueerde alle leven over miljoenen jaren in een stralingsveld dat vele malen intenser was dan heden. Hier is een wereldwijd overzicht van locaties met een natuurlijke achtergrondstraling hoger dan wettelijk toegestaan voor medewerkers in kerncentrales. Bron hier.

De jaarlijkse effectieve stralingsdosis van natuurlijke en door de mens gemaakte bronnen voor de wereldbevolking is ongeveer 3 mSv, inclusief blootstelling aan alfastraling van radon en zijn nageslachtnucliden. Bijna 80% van deze dosis (2,4 mSv) is afkomstig van natuurlijke achtergrondstraling, waarbij de niveaus van natuurlijke radiologische straling sterk kunnen variëren.

In Ramsar, een noordelijke kuststad in Iran, die door zowel toeristen als bewoners als kuuroord worden gebruikt, zijn gebieden met enkele van de hoogste niveaus van natuurlijke straling ter wereld die tot nu toe zijn gemeten en deze achtergrondstraling is een paar keer hoger dan de door de ICRP aanbevolen stralingsdosislimieten voor stralingswerkers in kerncentrales. Inwoners die generaties lang in dit gebied wonen, ontvangen jaarlijkse doses tot wel 132 mSv uit externe bronnen op het land. Bron hier.

In Guarapari, Brazilië, een stad met 80.000 inwoners gebouwd aan zee, een beroemd radiologisch kuuroord met Monazite stranden, waren de piekmetingen van EFN op het thoriumrijke strand zo hoog als 40 microSv / uur (ongeveer 200 keer hoger dan de gemiddelde natuurlijke achtergrondstraling in andere gebieden van de wereld).

Throrium-MSR-kernenergie-centrale brandstoffen zijn wereldwijd in enorme overvloed. Uranium en plutonium kunnen worden opgebrand tot lage straling reststoffen. Monazite, een van de enorme hoeveelheden brandstoffen geschikt ook voor lage straling Thorium reactoren, ligt in Guarapari zo voor het opscheppen! Bron hier.

De politiek in Nederland zou gesubsidieerde propaganda voor milieuvervuilend ‘hernieuwbaar’ moeten inwisselen voor propaganda tot R&D naar schone en lage straling Thorium-MSR-energie-centrales.

Laten we in Nederland de eerste lage straling thoriumcentrale van Europa gaan bouwen, als voorbeeld van onze technologische kracht!

Dat de wereldwijde hernieuwbare doelstellingen gaandeweg een luchtspiegeling worden naarmate de Parijse 2030 / 2050 ‘klimaat’-doelstellingen dichterbij komen wordt steeds duidelijker. Zonder fossiel en zonder nieuwe kernenergie is economische groei en stijging van de welstand / welzijn in wereld onmogelijk.

Een nieuwe politieke doelstelling voor Nederland: 150 miljard € investering in ‘hernieuwbaar’ wordt als begin omgezet naar 50 miljard € investering in kernenergie met dezelfde maar continue energieproductie!

De echte ‘hernieuwbare’ besparing komt dan nog eens TWINTIG JAAR later, waar huidige geplaatste windmolens technisch vervangen dienen te worden, dus wederom een 150 miljard investering benodigd, bovendien een kerncentrale gaat minimaal ZESTIG JAAR mee. Tel uit je winst!

Thorium-MSR-energie-centrales bouwen, dat mag dan wellicht meer dan 20 jaar duren door benodigde R&D en politieke stappen, maar dan heb je ook wat voor de rest van de 21ste eeuw, i.p.v. over 20 jaar een verroest ‘oerwoud’ van duizenden voormalige natuur-destructieve en milieuvervuilende windturbines op de Noordzee. Bron hier.

De politiek moet in het nieuwe kabinet beginnen een voldoende miljoenen start ontwikkelings- en onderzoeksbudget voor 4 jaar toe te wijzen aan de TU-Delft / TU-Twente / ECN voor een verdere pilot / uitbouw van de reeds bestaande Thorium-MSR-proefcentrale te Delft.

Doel is dat Nederland deze Thorium-MSR reactoren kan gaan bouwen en haar vooraanstaande status van Thorium-kernenergie-expertise verder kan uitbouwen en waardoor Nederland de komende 50 jaar extra werkgelegenheid op de wereldwijde kernenergiemarkt kan gaan invullen met de bouw van Thorium-MSR centrales. Bron hier.

Opsommend

Fossiele en schone nucleaire energiebronnen zitten beide ideologisch en politiek onterecht in een ‘vervuilings’verdoemhokje, vooral door milieuactivisten gesubsidieerd door de PostcodeLoterij. Dit terwijl burgerprotesten tegen het plempen in de natuur van nog vele duizenden ‘vergroenende’ windturbines op Nederlands oppervlakte beslag toenemen. Het vergelijk is 1km2 oppervlakte beslag per 1GW kerncentrale en 360km2 voor het energie equivalent met 1000 4MW windturbines. De kwestie – Hoe weinig ‘duurzaam’ en weinig ‘hernieuwbaar’ is ‘hernieuwbaar’? – wordt gemeden in de journaille.

Ongehoord nieuws: ‘Hernieuwbaar’-kritisch nieuws wordt reeds jarenlang overheerst door selectieve alarmistische nieuwsgaring over klimaatverandering. De melding van een povere klimaat-’winst’ van 0,17 gr Celsius in de volledige uitvoering van de Parijse 2050 klimaatdoelstellingen door zero CO2 / ‘hernieuwbaar’ beleid en klimaatwetgeving in de wereld, werd nog nooit gemeld via de NPO.

Een wereldwijde transitie naar 100% ‘hernieuwbare’ energie (uitsluitend zon / wind) in de 21ste eeuw, waarbij aardolie en aardgas beleidsmatig en wetmatig volledig wordt uitgesloten, is een politieke ‘klimaat’-drogreden en een ideologisch gedreven ‘hernieuwbare’ luchtspiegeling, daarbij een ecologische, economische en rampzalige maatschappelijke koers.

Er zijn voldoende winbare fossiele reserves aangeboord in de wereld, reserves die nog jaarlijks toenemen, zelfs 50 nieuwe fossiele reservebronnen sinds het begin van 2020. Er zijn nu winbare fossiele reserves voor 80 ~ 100 jaar. Bovendien zijn er enorme fossiele reserves die nu nog technisch en economisch onrendabel zijn en wachten op een economische toekomst.

Waarom politieke haast hebben met de brede invoering van klimaat-ineffectieve ‘hernieuwbare’ maatregelen, die neerkomen op milieuvervuiling, natuurdestructie en feitelijk stijgende CO2-uitstoot? Zijn er geen andere meer sociale-nationale en wereld doelstellingen waarbij goedgeld juist NIET naar kwaadgeld (=‘hernieuwbaar’) gaat?

Een 100% ‘hernieuwbare’ zinvolle en ‘duurzame’ bestrijding van ‘klimaatverandering’ blijkt alles overziend ook buiten elke realiteit, is onhaalbaar, ineffectief, impliceert versnelde depletie van zeldzame aardmetalen, mineralen en ertsen, veroorzaakt aanzienlijke natuurdestructie, milieuvervuiling, belastinggeldverspilling en een voorspelbare economische teruggang.

De onwetenschappelijke LNT-hypothese en propagandistische angstverspreiding omtrent de schadelijkheid van zeer lage doses kernstraling hindert de bouw van onvermijdelijk benodigde kernenergie centrales in een energietransitie van het geleidelijk afbouwen van fossiele energieproductie in Nederland in de 21ste eeuw. Met uitsluitend ‘hernieuwbaar’ gaan de klimaatdoelstellingen zeker niet lukken.

Hoe duurzaam en hernieuwbaar is hernieuwbaar in de energietransitie? Fossiele en schone nucleaire energiebronnen zitten in een verdoemhokje

Paul Scheffers.

Lage straling Thorium-MSR-kernenergie blijkt een onvermijdelijke energietoekomst, ook voor Nederland. Er zijn wereldwijd overvloedige vele soorten nucleaire brandstofvoorraden op de wereld die geschikt zijn voor de Thorium-MSR centrales. Start met R&D in het komende regeringsperiode ermee! Zonder kernenergie in de 21ste eeuw is een uiteindelijke fossielvrije energietransitie op termijn een politiek debacle.

Zelfs de voorheen ideologische misleide gebrainwashte radicale milieuactivisten hebben toenemend hun kritische bedenkingen en bieden nu ook activistische weerstand, zoals o.a. door Michael Moore over ‘corruption and venality in sustainability’. Bron hier.

Tenslotte: How sustainable is sustainability? Erasmus University, by Frank Wijen: ‘The Negative Consequences of Sustainability’ Bron hier

***