Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell! Het blijkt altijd nog gekker te kunnen co2-uitstoot. De klimaathysterie woekert nog steeds voort.De klimaathysterie woekert nog steeds voort. Ook de rechterlijke macht blijkt zich niet daaraan te kunnen onttrekken, getuige het recente vonnis in de zaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell.

 

De NOS rapporteert:

CO2-uitstoot moet sneller dalen

Shell heeft wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet daar op korte termijn werk van maken. Dat oordeelt de rechtbank Den Haag in een zaak die onder andere Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell.

“Shell moet het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering”, zei de rechter. “Het oliebedrijf is verplicht via zijn concernbeleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019.”

De multinational zegt tegen Reuters dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Ook zegt Shell dat “urgente actie tegen klimaatverandering nodig is” en dat het bedrijf in 2050 netto nul CO2-uitstoot wil realiseren.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben; de veroordeling kan als katalysator dienen voor nieuwe rechtszaken tegen bedrijven met een hoge CO2-uitstoot, zowel in Nederland als in het buitenland.

De rechtszaak was aangespannen door Milieudefensie en zes andere organisaties, zoals Greenpeace, Fossielvrij NL en de Waddenvereniging. Ook 17.000 burgers steunen de zaak.

‘Baanbrekend’

“Het is echt een baanbrekend vonnis”, zei advocaat van Mileudefensie Roger Cox [die van Urgenda] na afloop van de rechtszaak. “Dit is de eerste keer dat we succesvol zijn en een bedrijf van beleid kunnen laten veranderen. En wel internationaal: Shell is actief in 80 landen en zal dus in die gezamenlijke landen tot deze reductie moeten komen. Dit geeft een enorme voedingsbodem voor meer van dit soort zaken.”

Momenteel heeft Shell als doelstelling om zijn CO2-uitstoot te reduceren met minimaal 20 procent voor 2030 en 45 procent tegen 2035. In een eerdere zitting zei het energiebedrijf dat het al volop investeert in alternatieven voor fossiele brandstoffen en dat het niet in zijn eentje het klimaatprobleem kan oplossen.

‘Ook andere bedrijven moeten uitstoot terugbrengen’

Een ander argument is dat de wereld voorlopig nog wel fossiele energie nodig heeft. Als Shell die niet levert, doet een ander bedrijf dat wel, is de redenering van de multinational.

De rechter ging daar niet in mee. “Ook andere bedrijven zullen CO2-uitstoot moeten terugbrengen.” De verstrekkende gevolgen die de uitspraak kan hebben, namelijk nieuwe investeringen nalaten of minder verkopen, wegen volgens de rechtbank op tegen de gevaren van klimaatverandering.

‘Enorme uitstoot’

De rechter stelde vast dat Shell een van de grootste producenten en aanbieders van fossiele brandstof wereldwijd is. “Samen met de leveranciers en afnemers is het verantwoordelijk voor een enorme CO2-uitstoot, die groter is dan die van veel landen, waaronder Nederland.”

Deze uitstoot leidt volgens de rechter tot ernstige risico’s voor inwoners van Nederland en specifiek het Waddengebied, van stijging van de zeespiegel tot de gezondheidsrisico’s van luchtverontreiniging. Daarmee worden de mensenrechten van inwoners aangetast. “Zoals het recht op een ongestoord gezinsleven”, zei de rechter.

Aldus de berichtgeving van de NOS.

Als niet-jurist heb ik altijd gedacht dat dit soort vonnissen op bewijs moesten worden gebaseerd.

Welnu, er is geen bewijs van ‘gevaarlijke klimaatverandering’. Sinds de piek van 2016 is de gemiddelde wereldtemperatuur dramatisch gedaald!

Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell! Het blijkt altijd nog gekker te kunnen co2-uitstoot. De klimaathysterie woekert nog steeds voort.

Zie voor meer indicaties: ‘Waar blijft nu toch die verschrikkelijke klimaatcrisis?’

Er is geen bewijs van gevaarlijke zeespiegelstijging en al helemaal niet van enige invloed daarop van een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer, die sinds 1950 toenam.

Milieudefensie wint rechtszaak tegen Shell! Het blijkt altijd nog gekker te kunnen co2-uitstoot. De klimaathysterie woekert nog steeds voort.

Er is geen bewijs van een dominante invloed van (menselijke uitstoot van) CO2 op de gemiddelde wereldtemperatuur.

En CO2-uitstoot heeft niets met ‘gezondheidsrisico’ te maken. De huidige CO2-concentratie in de atmosfeer is ongeveer 420 ppm. In duikboten kan deze oplopen tot véél hogere waarden, zonder dat daarvan negatieve effecten op de bemanning bekend zijn.

Data collected on nine nuclear-powered ballistic missile submarines indicate an average CO2 concentration of 3,500 ppm with a range of 0-10,600 ppm, and data collected on 10 nuclear-powered attack submarines indicate an average CO2 concentration of 4,100 ppm with a range of 300-11,300 ppm (Hagar 2003).

En de aantasting van de mensenrechten? Een moderne samenleving kan niet zonder fossiele energie. Verhoging van de prijs daarvan betekent massale verarming, vooral bij de lagere inkomensgroepen, aangezien energie een primaire behoefte is. Wordt dát dan niet tot de mensenrechten gerekend?

***

Zie voorts hier.