Verdoemde generatie opgescheept met verpauperde maatschappij geen gemotoriseerd transport meer, geen vliegverkeer, de veestapel is vernietigd

Carel Willink. Simeon de zuilenheilige.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Ik heb medelijden met generaties na ons, want zij zullen, als Timmermans c.s. hun zin krijgen, opgescheept zitten met een verpauperde maatschappij die qua ontwikkeling te vergelijken is met die van de 19e eeuw.

Immers, er is geen gemotoriseerd transport meer, geen vliegverkeer, de veestapel is vernietigd, de landbouw is 2 eeuwen teruggeworpen in ontwikkeling. Elektrisch vervoer is al lang niet meer beschikbaar doordat het onmogelijk is windmolens en zonnepanelen te maken met elektriciteit. Laat staan batterijen, casco’s, staal etc.

Ik maak mij er geen illusies over dat volgende generaties ons tot op het bot zullen vervloeken om dergelijke vergaande onwetenschappelijke stompzinnigheid en ideologische verblinding.

Vooral het groepsdenken en de obligate zondebok doen verontrustend aan. Heeft deze kudde klimaatfantasten nu werkelijk geen enkele les uit het verleden getrokken? Er is niets wat wijst op gebruik van gezond verstand. In plaats hiervan staan de media, op een enkele na, op het standpunt van het groepsdenken inclusief voorgeschreven zondebok. De zondebok in deze waanwereld is diegene die fossiele brandstof gebruikt. Naar eigentijdse deugmenszeden dient deze persoon berecht te worden voor misdaden tegen de mensheid.

Dit zijn enge ideeën die wijzen op ongezonde maatschappelijke ontwikkelingen, zeg maar gerust moreel verval. Naar mijn mening passen deze ontwikkelingen in de huidige bestuurscultuur van een gesloten quasi-feodale kliek waarbinnen men elkaar de beste baantjes en de meest lucratieve verdienmodellen gunt. Een quasi-feodale kliek die klaarblijkelijk op de steun van de rechterlijke macht kan rekenen. De burgers zijn slechts de buiten spel gezette lijfeigenen wier democratische rechten zijn ontnomen. Terug naar de vooravond van de Franse Revolutie, lijkt mij.

Hier is een voorbeeld van die bestuurlijke arrogantie aan de leiband van een kongsi van milieu- en gemeentelijke activisten en het Klimaat Industrieel Complex.

Draagvlak en participatie zijn toverwoorden uit het klimaatakkoord van Ed Nijpels. ’De eerlijke verdeling van lusten en lasten moet breed geïnterpreteerd worden: niet alleen financieel maar ook ruimtelijk en sociaal’, predikt de website. Het akkoord wenst tenminste 50% eigenaarschap van lokale burgers en bedrijven. Wethouder Van Doorninck lijkt eraan te voldoen dankzij inschakeling van Amsterdam Wind. Maar: „Het is een rookgordijn”, zegt Breedijk namens IJplasbewoners. „Niemand van die zogenaamde burgercoöperaties woont hier. Wij mogen hoogstens adviseren, maar besluiten, dat doen zij.”

Dit speelt al jaren. Die feodale kliek probeert op, overigens onbeholpen, manier de schijn van participatie te wekken. De huidige politieke cultuur is bijzonder dubieus en is toe aan een grondige herziening. Broodnodig is dat voor het feodale klimaatbeleid onder de tirannie van Timmermans geen plaats is onder een democratische non-groepsdenken politieke cultuur. Mij is het inmiddels een raadsel geworden wat mensen beweegt het klimaatbeleid te steunen, anders dan een verdienmodel. Zijn zij bang voor represailles, marginalisering, ontslag, verlies van positie of onderzoeksgelden. Alles is mogelijk, en is ook gebeurd. Niets nieuws onder de zon. We lezen verder:

Tot verbazing van de dijkbewoners blijkt deze website echter geen onafhankelijk en spontaan ’burgerinitiatief’, maar een vehikel van betrokkenen en activisten.

De domeinnaam is van Greenpeace-klimaatcampaigner Maarten de Zeeuw. Ook Tineke de Vries, werkzaam voor Amsterdam Wind, en nota bene Peer de Rijk zelf zijn initiatiefnemers. Aan de Noorder IJplas grapt men dat het gaat om ’een nieuwe truc van de Raspoetin van de Stopera’. Men duidt op Joris Wijnhoven, persoonlijk assistent van Van Doorninck, die namens Greenpeace en Milieudefensie aan Nijpels’ klimaattafel zat.

Bron.

En zo wordt u dag in dag uit, ook door de meeste media, met de NOS voorop, op het verkeerde been gezet. Het is steeds dezelfde kongsi. Steeds weer datzelfde bastion van groepsdenken, onwillig zichzelf te ontrukken aan de papieren werkelijkheid van de modellen waarvoor Omtzigt zo terecht waarschuwt. Door dit geloof in modellen hebben de groepsdenkenden zich een moreel verheven aureool aangemeten. Ja zelfs een haast goddelijke status door te menen dat zij het klimaat kunnen beheersen. Aldus zwelgen zij in dit waanidee en haar macht.

Deze arrogantie vormt een groeiende bedreiging voor ons burgers. Immers, zo kon het mede gebeuren dat deze maatschappij steeds slechter functioneert en is veranderd in een modellenmaatschappij. Een maatschappij die door verstikking in onzinnige bureaucratische regels haar taken in dienst van de burger niet meer kan vervullen, maar gedegenereerd is tot onmenselijkheid en rechteloosheid. Onze Overheid heeft zich volledig laten ringeloren door kongsi’s als boven beschreven en laat zich de wet voorschrijven door milieulobby’s in wisselende samenwerking met ‘bovenwerelden’ als ANWB, BOVAG, Shell etc. Deze Overheid laat haar burgers door deze kongsi’s, anti-kernactivisten en lobby’s schandelijk manipuleren en intimideren zonder haar burgers hiertegen te beschermen. De verdwaasde Overheid zelf is immers het probleem.

Het wordt hoog tijd voor een nieuwe bestuursvorm vrij van modellen, vrij van groepsdenken, vrij van manipulerende kongsi’s en lobby’s. Een nieuwe bestuursvorm geleid door nuchter verstand, zakelijkheid en feiten.

Wat een zegen zal het zijn, wanneer ook de klimaatwetenschap zich kan bevrijden van het juk der politieke correctheid opgelegd door klimaat- en radiofobische kongsi’s. Pas dan kan deze maatschappij terugkeren naar het wetenschappelijke normaal van de Verlichting waar ook academische vrijheid de ruimte terugkrijgt die het toebehoort vrij van de opgedrongen dwangneurose tot zelfdestructie.

Verdoemde generatie opgescheept met verpauperde maatschappij geen gemotoriseerd transport meer, geen vliegverkeer, de veestapel is vernietigd

Jeroen Hetzler.

De ironie bij dit alles is dat de generaties na ons anders de rekening gepresenteerd zullen krijgen. De hedendaags planeet reddende deugmens ontpopt zich vooralsnog als de door blinde ideologie gedreven meest meedogenloze egoïst die de geschiedenis ooit gekend heeft. De komende generatie zal hen bepaald niet dankbaar zijn, maar zal hen tot op het bot vervloeken.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***

 

Bericht van de Groene Rekenkamer

Verdoemde generatie opgescheept met verpauperde maatschappij geen gemotoriseerd transport meer, geen vliegverkeer, de veestapel is vernietigd

Steve Milloy.

Er gaat niemand dood aan fijnstof

De claim dat 20% van de wereldbevolking door fijnstof sterft is gebaseerd op literatuurselectie. De wetgeving aangaande  “Particulate Matter 2.5” kan in z’n geheel in de prullenbak. De wetgeving aangaande PM 10 is voldoende. Dat betoogt epidemioloog / advocaat / conservatief commentator Steve Milloy in  weer een prikkelend en gratis webinar voor de Groene Rekenkamer op dinsdag 18 mei a.s.

Doe mee, leg Milloy het vuur aan de schenen, registreer hier:

Meer lezen?

Bij Steve Milloy zelf: hier.

Bij uw gespreksleider, Theo Richel.

En hier bij het onvolprezen overzichtsartikel van Marcel Crok, Jaap Hanekamp, dat zij voor het blad NWT maakten, en dat wij hier op de site opnieuw hebben gepubliceerd.

En hier een boek dat in veel opzichten het tegenovergestelde beweert: “Tien grote vragen over fijnstof” en waarover wij binnenkort een recensie publiceren.

En tot slot hebben we een speciale fijnstof-pagina hier op onze website.

***