Windmolenbonanza Koning Willem-Alexander en Nieuw Leiderschap toespraak van Kees Pieters (NederWind) op de protestdemonstratie

Kees Pieters.

De toespraak van Kees Pieters (NederWind) op de protestdemonstratie op 8 mei 2021 in het Westerpark in Amsterdam, georganiseerd door Windalarm.

De tekst van de toespraak staat hieronder. De toon is activistisch, maar iedere bewering in de toespraak is onderbouwd. De onderbouwing is te vinden door in de tekst op de weblink te klikken.

De genoemde wetsovertreding door de Raad van State is de overtreding van artikel 267 VWEU (Verdrag op de Werking van de Europese Unie).

De genoemde illegale truc is het misbruik van de “Acte Clair”.

***

Hallo Amsterdam,

Vandaag zijn veel mensen gekomen van het NederWind netwerk, 65 burgergroeperingen uit heel Nederland. Van de Wieringermeer tot Weert en van Groningen tot Goeree. We staan hier schouder aan schouder met Amsterdam met allemaal hetzelfde doel: Geen windturbines op land.

In 2018 wisten we al dat windenergie op land duurder was dan windenergie op zee.

En ook, dat er meer dan plaats genoeg was voor ALLE windenergie op de Noordzee.

En als mensen dan gek worden van het geluid en ziek worden van het laagfrequent geluid van windturbines, dan vraag je je af, WAAROM bouw je dan toch windturbines op land?

Het antwoord op die vraag ligt bij de klimaattafel Elektriciteit van Ed Nijpels in 2018.

Wij hadden een plan om alle windenergie naar zee te verplaatsen. Dat was goedkoper, dus je hield geld over en je kon nog meer energie opwekken, maar wij mochten niet aanschuiven aan de klimaattafel.

De energiebedrijven, die al meer dan 10 jaar met Ed Nijpels aan tafel zaten, mochten dat wel. Met windturbines op zee konden ze een beetje verdienen, maar met windturbines op land des te meer: 12 procent winst met staatsgarantie. Een buitensporig riante subsidieregeling. Een goudmijn! Dus stopten de energiebedrijven zoveel mogelijk windturbines op land. Daarmee stelden ze hun miljardenwinsten veilig. En ze konden makkelijk hun eigen zakken vullen, want de burger, die het moet betalen, mocht niet aan tafel.

Dus:

Windmolens worden NIET op land gebouwd omdat het goedkoper is. Op zee is het goedkoper.

Windmolens worden NIET op land gebouwd omdat er geen plaats is op de Noordzee. Er is plek zat.

Windmolens worden NIET op land gebouwd voor de groene stroom. Op zee heb je meer groene waar voor je geld.

Windmolens worden NIET op land gebouwd omdat de burger dat wil. Die wordt gek van het geluid en velen worden ziek van het laagfrequent geluid.

Nee, er is EEN reden, EEN reden, waarom er windmolens op land worden gebouwd:

Dat zijn de miljardensubsidies en de miljardenwinsten van de energiebedrijven.

De overlastregels voor windturbines zijn waardeloos.

Windturbines mogen vlak voor je deur staan en ze mogen een pestherrie maken.

Dat is in strijd met Europees recht. Volgens Europees recht zijn ALLE windturbines in Nederland illegaal.

Maar de Raad van State heeft in 2019 de wet overtreden en daarmee het Europees recht voor windturbines buiten de deur gehouden en Nederlanders zijn daardoor niet beschermd tegen overlast.

In heel het land lopen hier nu rechtszaken tegen.

De regering heeft op 6 april jl. de Raad van State gevraagd om met een illegale truc het Europees recht weer buiten de deur te houden om de burger niet te hoeven beschermen

Daarom richt ik mij nu tot de voorzitter van de Raad van State, de Koning der Nederlanden.

Geachte Koning Willem-Alexander,

Majesteit,

U bent voorzitter van de Raad van State, één van de hoekstenen van onze rechtsstaat.

UW Raad van State heeft de burger in de toeslagenaffaire in de kou laten staan.

UW Raad van State heeft de burger in windturbinezaken in de kou laten staan.

UW Raad van State heeft op 3 april 2019 zelfs de wet overtreden om de burger niet te hoeven beschermen tegen de overlast van windmolens.

En nu vraagt de regering aan UW Raad van State om via een illegale truc de bescherming van burgers tegen windmolenoverlast weer tegen te houden.

Majesteit,

U bent NIET de koning van de windmoleninvesteerders.

U bent de koning van alle Nederlandse burgers.

Majesteit,

Wij vragen U erop toe te zien dat UW Raad van State niet langer de wet overtreedt of onwettige trucs uithaalt.

Wij vragen U erop toe te zien, dat UW Raad van State de burger weer beschermt, ook tegen de overlast van industriële windturbines.

Tot zover mijn verzoek aan de Koning.

Tot slot richt ik mij tot politiek Den Haag.

U heeft de mond vol over het dichten van de kloof tussen burger en politiek, over Nieuw Leiderschap, over een nieuwe politieke cultuur en over het centraal stellen van de burger.

En wat DOET u als het gaat om windturbines?

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken stellen een woordvoeringslijn op, waarin de uitspraken van het Europees Hof over windturbines worden gebagatelliseerd. Dat verhaal brengen ze samen met de windmoleninvesteerders naar de media.

Windmolenbonanza Koning Willem-Alexander en Nieuw Leiderschap toespraak van Kees Pieters (NederWind) op de protestdemonstratie

Kees Pieters.

En het ministerie van Economische Zaken en Klimaat start een desinformatie campagne, waarin ze zeggen dat er zogenaamd niet genoeg plaats is op de Noordzee voor alle windturbines. En als klap op de vuurpijl vragen ze de Raad van State een illegale truc uit te halen. Alles om de bonanza van de energiebedrijven in stand te houden en de burger niet te hoeven beschermen tegen de overlast van industriële windturbines.

Is DAT Nieuw leiderschap?

Is DAT een nieuwe bestuurscultuur?

Is DAT de burger centraal stellen?

Schaam je, Den Haag. Schaam je, kabinet.

Als het over windturbines gaat, dan betekent Nieuw Leiderschap maar één ding:

Stop met de bouw en exploitatie van windturbines op land.

Ja, wij eisen een TOTAAL moratorium voor windturbines op land.

***

 

 

Een video-opname van deze toespraak is hier te zien.