De inwoners van Groningen hebben de NAM helemaal niet nodig om ongelukkig te worden. Daar zorgen hun eigen bestuurders wel voor.

Bas Haan. Foto: Facebook-pagina Bas Haan.

De inwoners van Groningen hebben de NAM helemaal niet nodig om ongelukkig te worden. Daar zorgen hun eigen bestuurders wel voor.

Een bijdrage van Reynier Pronk.

Een voorbeeld: eigenaren en/of vaste huurders van vakantiehuizen worden, soms na vele jaren, door de nieuwe gemeente Midden Groningen uit hun huis gejaagd omdat ze er permanent wonen; er moet worden voldaan aan ‘regeltjes’. Voor welk probleem dit een oplossing is vertelt de gemeente niet. Ook niet bij navraag. Dat het tegen de landelijke trend in is, boeit B&W kennelijk ook niet. Handhaven zullen ze – de wet is de wet!

Nog geen vijftig kilometer hoger, wordt het land volgeplempt met windturbines. De afnemer van die (via ODE en belasting door burgers betaalde) groene stroom is, daar gaat-ie weer, een Datacenter van Google. Tot zover niets nieuws.

Het wordt pas spannend als er af en toe kuiperijen aan het licht komen, die ongetwijfeld slechts puntjes van (al dan niet smeltende) ijsbergen zijn.

Onlangs kwam in Nieuwsuur onderzoeksjournalist Bas Haan langs. Hij vertelde het volgende, ongelooflijke maar ware verhaal, dat volgens hem, en de in beeld gebrachte deskundigen een staartje moet krijgen.

Het interview met Bas Haan is hier te zien (vanaf 19.50).

Hoofdrolspelers zijn boer Wiertsema (gedupeerde 1) boer Bakker Bierum (BB, boze buurman), medeplegers: Notaris X, het geprivatiseerde, maar wel geheel in overheidshanden zijnde Seaport en de Provinciale Overheid zelf..Google wilde een Datacenter bouwen bij de Eemshaven. Die grond waarop het moest komen was van twee boeren. Wiersma’s grond werd onteigend en hij beurde daarvoor een redelijk bedrag. BB had meer grond maar wilde niet verkopen. Vervolgens werd boer Wiertsema misleid. De ‘overheid’ zoals hij het noemde, spelde hem op de mouw dat het datacenter er niet zou komen en daardoor ging de hele deal niet door. Omdat hij al een andere boerderij had gekocht kwam hij daardoor in geldnood.

Vervolgens sloeg BB, boze buurman toe en kocht Wiertsema’s grond voor een fractie van de prijs. Binnen afzienbare tijd werd vervolgens het gehele terrein officieel verkocht voor de aanleg van het datacenter én voor de hoofdprijs. En nu komt het: die grond is door de provincie, tegen alle regels in, niet getaxeerd! Hoe de prijs dan wel is bepaald, laat zich raden …

Dat was voor de boer BB kennelijk niet genoeg; er werd er een side letter opgemaakt dat BB (wiens dochter ook nog in het bestuur van Seaport zat) onder de tafel extra geld zou krijgen.

En daar bleef het niet bij: BB mocht een viertal lucratieve windturbines plaatsen (en later nog een vijfde bij de haven).

Je zou zeggen dat ‘het feestje voor de portemonnee’ van BB nu wel zo’n beetje klaar was, maar, hij had ook nog een stukje grond langs de dijk dat moest worden gebruikt voor dijkverzwaring.

In plaats van het aan de overheid te verkopen voor het bedrag dat daar normaal voor staat, kwam hij overeen dat de grond zou worden verpacht en nu komt het: voor 25 jaar en voor 3x de prijs die de grond bij verkoop aan de overheid zou hebben opgeleverd. En … die huurpenningen zijn in z’n geheel op voorhand afgedragen.

Of er gelden zijn ‘teruggevloeid’ naar individuele overheidsdienaren vertelt het verhaal niet, maar de kans daarop lijkt mij meer dan reëel.

De inwoners van Groningen hebben de NAM helemaal niet nodig om ongelukkig te worden. Daar zorgen hun eigen bestuurders wel voor.

Reynier Pronk.

Naast Boer Wiertsema zijn wij, eenvoudige belasting en ODE-betalers behoorlijk te pakken genomen. Dit alles had aan het licht moeten komen bij het passeren van de diverse akten. Dat deed het kennelijk niet! Niet voor het eerst komt een notaris langs, die het allemaal niet zo nauw neemt.

Wordt vervolgd, in beide betekenissen van het woord. Tenminste, dat is te hopen.

De arme bewoners van recreatiewoningen, die gedwongen worden hun bezit te verlaten en wellicht te verkopen (misschien een tipje voor Bakker Biersma: er komen wegens gedwongen verkoop een aantal vakantiehuizen vrij voor een habbekrats!) maken geen schijn van kans. Uitzonderingen worden niet toegestaan. Geen menselijke maat.

Of het nu gaat om de toeslagen-affaire, het gedwongen vertrek van eigenaren van huizen, de dubieuze rol bij wat ik maar Googlegate noem, de overheid moet zich diep schamen. Daar helpt geen mea culpa van Rutte tegen.

***