Afbraak bodemvoorraad natuurgebieden grootste stikstofbron meldt Staf (Stichting Agrifacts) na het analyseren van bodemmonsters

Foto: Guus Daamen.

Door Guus Daamen.

De afbraak van stikstof dat ligt opgeslagen in de bodem van natuurgebieden is de grootste stikstofbron, meldt Staf (Stichting Agrifacts) na het analyseren van bodemmonsters uit natuurgebieden in Drenthe.

Dat die stikstof vrijkomt ligt volgens Staf aan slecht onderhoud. ‘Natuur krijgt óók stikstof aangevoerd vanuit de eigen bodemvoorraad. Verstoring van de natuurbodem, zoals wateronttrekking en ontbossing, jaagt de vrijgave van stikstof uit de bodemvoorraad aan. De omvang van deze substantiële stikstofbron wordt niet in beeld gebracht, maar juist buiten beeld gehouden.’

Invloed

Volgens Staf is dit opmerkelijk omdat van stikstof van buitenaf (via de lucht) vanuit landbouw, industrie en logistiek de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden tot op de gram nauwkeurig wordt becijferd. ‘De stikstof vanuit de bodemvoorraad is net zo goed van invloed op stikstofgevoelige natuur.’

Uit metingen in Drentse natuurgebieden blijkt dat er 30 tot 250 kilogram aan stikstof per hectare vrijkomt vanuit de eigen bodemvoorraad. Vanuit de lucht is dat 22,5 kilogram per hectare. Het gaat om bodemmetingen op 286 plekken in verschillende Drentse natuurgebieden.

Bij bodemverstoringen kan de stikstof uit de grond vrijkomen. Staf geeft als voorbeelden het wijzigen van de waterhuishouding, waterwinning, wateronttrekking het kappen van bos en omvormen van natuur. Factoren waar de overheid en natuurbeheerders dus zelf invloed op hebben, benadrukt de onderzoeksstichting.

Niet openbaar

Volgens Staf en FDF (Farmers Defence Force) houdt de overheid de grootste stikstofbron (de bodem in natuurgebieden) bewust buiten beeld. ‘Transparantie op het stikstofdossier is ver te zoeken’, schrijft Staf. ‘Onze ervaring is dat veel gegevens achter worden gehouden. Ook Provincie Drenthe had de metingen in 286 natuurbodems, die de aanvoer van stikstof uit de bodem zelf in beeld brachten, niet openbaar gemaakt. Er moest een WOB-procedure aan te pas komen om de data beschikbaar te krijgen.’

Die WOB-procedure werd gestart door FDF. ‘Haal het onder de pet vandaan!’, sommeert FDF de overheid in een persbericht over het onderzoek van Staf op basis van het rapport dat FDF boven tafel kreeg.

Meer over het onderzoek via de website van Staf.

***

Over Guus Daamen.

Als zoon van een fruitteler opgegroeid tussen de appelbomen in Gelderland. Tijdens mijn master Journalistiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam mij verder gespecialiseerd in politiek. Schrijft voor Agrio voornamelijk over Politiek.

***

Bron: Pluimveeweb hier.

Pluimveeweb.nl nodigt u uit om te reageren op artikelen en stelt inhoudelijke reacties op prijs. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende of commercieel ingegeven reacties te verwijderen.