Dit is een video waarin op voor een breed publiek begrijpelijke wijze wordt uitgelegd hoe de beruchte, veel geciteerde maar toch misleidende klimaat’consensus’, tot stand is gekomen. Volgens deze ‘consensus’ zou 97% van de gekwalificeerde klimaatwetenschappers er het over eens zijn dat CO2 een dominante factor is bij de opwarming van de aarde (nauwkeuriger: de atmosfeer). Maar als men wat dieper graaft, blijkt dat geen 97% te zijn, maar minder dan 1%.

De bron van deze bewering is een literatuuronderzoek van John Cook et al. Zie hier.

En wat dan nog? Naar het bewijs van deze opvatting zal men in dit onderzoek tevergeefs zoeken.

Voorts dient te worden beklemtoond dat ‘consensus’ geen onderdeel is van de wetenschappelijke methode. Volgens de wetenschappelijke methode dienen hypothesen te worden getoetst aan waarnemingen/metingen. En daar gaat het fout, zoals wij al tig keer op Climategate.nl hebben aangetoond. Als dat zo is, dient de hypothese te worden verworpen.

De 97% ‘consensus’ kreeg nochtans extra (politiek) gewicht toen president Obama daar instemmend naar verwees. In mei 2013 twitterde hij dat “97% van de wetenschappers het met elkaar eens is: klimaatverandering is echt, door mensen ontstaan en gevaarlijk”.

Barack Obama

@BarackObama

Ninety-seven percent of scientists agree: change is real, man-made and dangerous. Read more: http://OFA.BO/gJsdFp 

Maar hij was verkeerd geïnformeerd.

Niettemin blijft de 97% ‘consensus’mythe maar rondzingen. Het is een schoolvoorbeeld van uiterst geslaagde, doch misleidende klimaatpropaganda.

Zie voor eerdere kritiek van Robert Bor hier en Marcel Crok hier.

***