Een bijdrage van Marcel Crok (CLINTEL).

CLINTEL doet een serie interviews bij Café Weltschmerz met mensen die meewerkten aan De Andere Krant editie klimaat. Een opvallende dame in de krant is Fenna Swart. Opvallend, omdat ze bij GroenLinks vandaan komt maar inmiddels lijnrecht tegenover de koers van Jesse Klaver c.s. staat. Vlak voor de verkiezingen bracht ze Klaver in verlegenheid bij Nieuwsuur door hem het mes op de keel te zetten over biomassa. Swart strijdt met enkele kompanen tegen de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen. Hieronder volgt de integrale beschrijving van Weltschmerz die bij het interview geplaatst is.

Fenna Swart: “Complete bossen worden hier verbrand – met miljarden aan subsidies”

Hout is het nieuwe goud! Dat gaat zeker op voor een aantal bosrijke landen zoals Finland, Zweden en de Baltische Staten. Die landen verdienen miljarden aan de verkoop van hun hout. Afnemers zijn onder andere Nederland en Engeland waar complete bossen met miljarden euro’s subsidie als ‘duurzame energiebron’ in kolencentrales en biomassacentrales belanden. Volgens bestaande EU-regels telt de verbranding van hout nog altijd als CO2-neutraal. Dat terwijl bij de verbranding van hout juist meer CO2 vrijkomt dan bij de verbranding van steenkool.

Fenna Swart was een aantal jaar geleden actief voor GroenLinks in Amsterdam. Toen Vattenfall in Diemen plannen smeedde voor de grootste biomassacentrale van Nederland vroeg Swart om een onafhankelijk onderzoek. Alle partijen steunden dit maar haar eigen partij stopte het verzoek vervolgens in een diepe la. “Het bleek niet de bedoeling dat ik zelfstandig moest nadenken”, aldus Swart over die periode bij GroenLinks.

Voor Swart reden genoeg om GroenLinks te verlaten en sindsdien voert ze vanuit Comité Schone Lucht actie tegen de 200 bestaande en nog eens 300 geplande biomassacentrales in Nederland. Waarvoor in totaal bijna 10 miljard euro (!) aan subsidie beschikbaar is. De strijd om de publieke opinie hebben zij en haar medestrijders de afgelopen tijd ruimschoots gewonnen. Vlak voor de verkiezingen bracht Swart in Nieuwsuur Jesse Klaver ernstig in verlegenheid. Want overal in het land zijn het GroenLinks wethouders die biomassa nog altijd steunen. Het kan zeker hebben bijgedragen aan de slechte verkiezingsuitslag van GroenLinks.

Vattenfall
In Nederland loopt er een rechtszaak tegen Vattenfall vanwege de geplande biomassacentrale in Diemen. Vernietiging van de twee afgegeven vergunningen is het doel. Op 7 juni zal duidelijk worden of dat gelukt is. Ook internationaal is de strijd nog lang niet gestreden. De financiële belangen zijn groot. In Brussel zijn het uitgerekend de Nederlanders Diederik Samsom en zijn baas Frans Timmermans die de komende tijd gaan bepalen of het verstoken van bossen mee mag blijven tellen als ‘klimaatneutraal’. Tegelijkertijd wil de EU ook 3,5 miljard nieuwe bomen aanplanten. In een recent gesprek met Ploumen zegt Timmermans dat het verstoken van hele bomen natuurlijk heel dom is en dat je alleen de biomassa moet gebruiken die ‘van de boom valt’ of resthout. Maar Swart en haar kompanen laten zien hoe Granuulinvest, een van de grootste houtbedrijven ter wereld, iedere tien dagen met een gigantisch containerschip boordevol met bomen van Riga naar Rotterdam vaart om hier in de kolen- en biomassacentrales te belanden.

Fenna Swart werd eerder geïnterviewd voor De Andere Krant editie klimaat, een samenwerking tussen De Andere Krant en Stichting Clintel. Ze is voorzitter van Comité Schone Lucht. Alles over de rechtszaak tegen Vattenfall is te volgen via Stop Vattenfall – Stop biomassa-centrales. Internationaal is Swart betrokken bij https://forestdefenders.eu/. De internationale petitie tegen het gebruik van biomassa staat hier: https://you.wemove.eu/campaigns/de-eu…

Het grootste ecologische schandaal van de eeuw: biomassa complete bossen worden verbrand met miljarden aan subsidies door Vattenfall

Marcel Crok.

Fenna Swart is verder actief op twitter: @fenokkio

De Andere Krant Klimaat is te bestellen via deanderekrant.nl of door donateur te worden van clintel: clintel.nl/vrienden-van-clintel of clintel.nl/donaties.

Marcel Crok (Co-founder CLINTEL)
clintel.nl
clintel.org
resinbeeld.nl
destaatvanhet-klimaat.nl

twitter: @marcelcrok @Clintel_nl @ClintelOrg @BeeldRe

 

 

***

Bron hier.