Staatssecretaris Dilan Yesilgöz informeert de Tweede Kamer onjuist inzake rechtsbescherming tegen windturbines De overlastnormen

Kees Pieters.

… en bevindingen uit een WOB-verzoek.

Een gastbijdrage van Kees Pieters (NederWind).

“De belangen van omwonenden van windturbines en hun leefomgeving zijn geborgd door wettelijke normen.” Dat schrijft staatssecretaris Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer, die wordt besproken op 7 juli a.s. “Deze informatie is onjuist,” betoogt Kees Pieters van NederWind, een netwerk van meer dan 90 organisaties, die een energietransitie voorstaan zonder windturbines op land. “De Europese rechter heeft de normen onwettig verklaard.”

De overlastnormen van windturbines hebben geen wettelijke basis

Wat de staatssecretaris bedoelt met “wettelijke normen” zijn de normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Het Europees Hof van Justitie heeft in een zaak in Vlaanderen uitspraak gedaan, waarin zij stelt dat algemene normen, die de burger moeten beschermen tegen geluidsoverlast en gezondheidsschade door windturbines MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst moeten zijn. De normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn niet MER-getoetst en derhalve geen wettelijke normen volgens Europees recht. Het Europees Hof van Justitie heeft bovendien expliciet uitgesproken, dat dit geldt voor alle landen in de Europese Unie.

WOB-verzoek: woordvoeringslijn tegenovergesteld aan werkelijkheid

De staatssecretaris volgt hier de officiële woordvoeringslijn van de regering. NederWind deed een beroep op de wet openbaarheid bestuur (WOB). Daaruit blijkt, dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken deze woordvoeringslijn hebben opgesteld, in nauw overleg met de windmolenbranche, waarin het tegenovergestelde wordt beweerd van de uitspraken van het Europees Hof. Volgens de ministeries gaat het om een puur Vlaamse zaak, waar Nederland niets mee heeft te maken. Dat is dus pertinent onjuist.

Niet alleen wordt de Tweede Kamer hierbij onjuist voorgelicht door de staatssecretaris, maar de staatssecretaris wordt op haar beurt verkeerd voorgelicht door haar ambtenaren.

Daarnaast worden lagere overheden ook verkeerd voorgelicht op basis van deze woordvoeringslijn, zodat gemeenten en provincies doorgaan met het verlenen van onrechtmatige vergunningen voor windturbines.

Rijksoverheid geeft windmolenexploitanten juridische bijstand tegen burgers

Uit hetzelfde WOB-verzoek blijkt dat de Rijksoverheid juridische bijstand verleent aan windmolen exploitanten in rechtszaken tegen burgers, die overlast en gezondheidsproblemen ondervinden t.g.v. windturbines.

Tweede Kamer en gemeenten zijn ingelicht

NederWind heeft de Tweede Kamer ingelicht over de aan haar verstrekte onjuiste informatie. Tevens heeft zij de meeste gemeenten ingelicht om te voorkomen dat nog meer onrechtmatige vergunningen worden verleend voor de bouw en exploitatie van windturbines.

Berichten in de Telegraaf

De Telegraaf heeft op zaterdag 19 juni jl. hierover uitgebreid bericht en op 21 juni jl. het hoofdredactioneel commentaar gewijd aan deze kwestie.

***

Referenties

Brief van staatssecretaris Yesilgöz aan de Tweede Kamer. Zie hier.

Artikel in Telegraaf 19-6-2021. Zie hier.

Hoofdredactioneel commentaar Telegraaf 21-6-2021. Zie hier.

De WOB-bestanden zijn op aanvraag beschikbaar.