De stikstofkwestie is voorwendsel om recht op privé-eigendom in Nederland aan te tasten. Het is dus geen gif dat we moeten bestrijden.

Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com

Auteur: Cultuur onder vuur.

Net als CO2 is stikstof nodig voor het overleven van mens en dier. Het is dus geen gif dat we moeten bestrijden. CO2 bevordert de groei van planten. Dat is de reden waarom glastuinbouwers CO2 in hun kas spuiten. Zo is het ook met stikstof, dat voeding is voor de planten en de groei bevordert. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het nooit te veel zou kunnen zijn. Vooral niet voor soorten die op arme grond zijn aangewezen. Teveel van het goede is ook te veel.

Europese Unie handhaaft nieuwe parameters – Natura 2000

Af en toe verlaten de Brusselse eurocraten het comfort van hun air-conditioned kantoorkamers in de wansmakelijke EU- gebouwen, om met een nieuw ‘briljant’ idee te komen. Het gaat altijd dezelfde kant op: een gevaarlijk pad naar een totalitaire, almachtige wereldregering, die de legitieme identiteit van de naties in het gedrang brengt. In de eerste jaren na 2000 lanceerde de Europese Commissie een van deze ‘briljante ideeën’, een programma met de naam Natura 2000, dat tot doel heeft een Europees netwerk op te zetten voor de bescherming van “broed- en rustplaatsen voor zeldzame en bedreigde soorten”, zoals vermeld staat op de officiële website. In Nederland zijn 180 gebieden als onderdeel van een dergelijk netwerk aangewezen.

De stikstofkwestie is voorwendsel om recht op privé-eigendom in Nederland aan te tasten. Het is dus geen gif dat we moeten bestrijden.

Bron: Compendium voor de Leefomgeving

Een oogje houden op de eigendommen

Om particuliere eigenaren rustig te houden, zegt de Europese Commissie:

N2000: “Natura 2000 is geen systeem van strikte natuurreservaten waaruit alle menselijke activiteiten zouden worden uitgesloten. Hoewel het strikt beschermde natuurreservaten omvat, blijft het meeste land privé-eigendom.”

Commentaar: De EU zegt ons dat we rustig moeten blijven: het land zelf – in ieder geval “het grootste deel” daarvan, blijft in particulier bezit. Maar…

N2000: “De lidstaten moeten zeker stellen dat de locaties op een duurzame manier worden beheerd, zowel ecologisch als economisch”.

Commentaar: Hier zit het gif. De staten, die onder controle staan van de Europese Commissie in Brussel, moeten ervoor zorgen dat deze “particuliere” grond voldoet aan alle EU- en VN- beschermingsparameters.

Wat betekent dat? Niets en alles. De definitie van duurzaam zal niet door een volwassen debat worden geleverd, maar door de herauten van de Milieupsychose, zoals tot nu toe steeds het geval is geweest. Dus ja, het land blijft op papier “particulier bezit”, maar in werkelijkheid is de eigenaar slechts een marionet in handen van de staat, die zelf in handen is van de EU, die in dit opzicht in handen is van groene ideologen. Het recht op particulier eigendom wordt in de praktijk beperkt en in sommige gevallen zelfs geblokkeerd door de gebruikelijke socialistische en totalitaire maatregelen van de EU.

N2000: “De aanpak van het behoud en het duurzaam gebruik van de Natura 2000-gebieden is veel breder en is grotendeels gericht op mensen die met de natuur werken in plaats van ertegen.”

Commentaar: Alsof landbouw niet de meest natuurvriendelijke activiteit is…

Lees ook: Kolencentrales, aardgas, stikstof: economie kraakt door corona, maar kabinet gaat op klimaattoer

Is onze regering op zoek naar een EU-prijs?

N2000: “Op onze pagina’s vindt u meer informatie over de manier waarop het netwerk is opgezet, waar de Natura 2000-gebieden zich bevinden, hoe deze worden beheerd en hoe de lidstaten de natuur beter kunnen beschermen door in heel Europa samen te werken.”

Commentaar: De EU behandelt de Europese natuur als één wezen, als de nieuwe god, die overal dezelfde is: de Alpen worden op dezelfde manier behandeld als de Lage Landen. De realiteit in elk land is echter anders en moet door elk land met zijn eigen deskundigen en wetenschappers worden benaderd. Niet door degenen die door de supranationale instellingen worden ingehuurd, maar door degenen die in verbinding staan met de werkelijkheid en de concrete omstandigheden van het land. Zoals we al hebben gezegd vereist elk gebied een specifieke, diepgaande, door vakgenoten geëvalueerde, bevestigde en serieuze studie. En niet een nepwetenschap in dienst van een agenda.

Om een idee te krijgen hoe de groene politici zo’n serieuze studie van zich afhouden: toen de Friese gedeputeerde, Johannes Kramer, in de gaten kreeg dat de boeren die protesteerden geen ongelijk hadden, besloot hij de provinciale besluiten over stikstof voor een maand op te schorten, om de zaak meer tijd van overweging te geven. Een maand is voor overweging niet genoeg, maar zelfs dat werd het voorwerp van spot!

N2000: “Het biogeografische proces van de Europese Commissie biedt een samenwerkingsplatform voor belanghebbenden en beheerders van het Natura 2000-netwerk. U kunt ook onze richtsnoeren lezen over het beheer van het Natura 2000-netwerk, toegang krijgen tot het communicatieplatform van het Natura 2000-netwerk en meer te weten komen over de Natura 2000-prijzen”.

Commentaar: Helaas gaan verschillende politici voor een kunstmatig netwerk alleen maar door de kniën. En een land als Nederland moet dan de rekening betalen voor veel grotere landen als Duitsland, Frankrijk of Italië. En dat allemaal om een Natura 2000-prijs binnen te halen…

Philip van Tijn commentarieert met dosis gezond verstand:

“Als het gevolg van de stikstofmaatregelen is dat de veeteelt voor een belangrijk deel uit Nederland verdwijnt, heeft dat heel veel gevolgen. Bijvoorbeeld dat diezelfde koeien dan worden gehouden in landen die het allesbehalve nauw nemen met milieuregels, waar het de boeren en de regeerders een zorg zal zijn. Als Hoogovens, pardon Tata Steel, uit IJmuiden, uit Nederland, wordt gepest met nog meer regels dan nu al, vertrekt Tata naar een land waar het bedrijf vrijwel zijn gang kan gaan. Houden wij schone handen, maar goed voor de wereld?”

Buitenproportionele belasting alleen op de schouders van Nederland

Nederland beslaat 0,92% van het EU-grondgebied. Het Natura 2000-netwerk is, volgens hun webpagina:

“Met meer dan 18% van het landoppervlak van de EU en bijna 9,5% van haar mariene grondgebied het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld.” Het grondgebied van Natura 2000 omvat dus een gebied dat meer dan achttien keer zo groot is als ons land.

Bovendien hebben we een van de hoogste bevolkingsdichtheden van Europa: 405 mensen per km2, terwijl Duitsland 225, Italië 206, Frankrijk 104, heeft. Desondanks moeten Nederlanders zich 140 keer meer onderwerpen aan ‘beschermingsprogramma’s’ dan Duitsers! Laten we realistisch zijn: van een land met zo’n hoge bevolkingsdichtheid kun je niet meer vragen dan van andere landen. Zoals een journalist opmerkte:

“Het is opmerkelijk dat het natuurarme Nederland strengere eisen stelt dan het rijk van natuur voorziene Duitsland. En het is tijd dat kabinet en provincies de stikstofnormen heroverwegen.”

Deze tekst is ontleend uit onze publicatie Groen is het nieuwe rood, waarin u kunt lezen hoe de Groene Lobby het milieu misbruikt voor een totale revolutie. U kunt deze publicatie kosteloos bestellen.

De stikstofkwestie is voorwendsel om recht op privé-eigendom in Nederland aan te tasten. Het is dus geen gif dat we moeten bestrijden.

***

Meld u gratis aan voor onze WhatsApp-berichtendienst om op de hoogte te blijven van nieuwe acties en artikelen van Cultuur onder Vuur. Aanmelden »

***

Bron hier.