Nu China de helft van 's werelds elektrische voertuigen produceert, kunnen afgedankte accu's voor ‘explosieve vervuiling’ zorgen

xujun / Shutterstock.com

Auteurs: Kate Jiang en Jennifer Zeng.

Vertaling: Martien de Wit.

Naarmate China’s productie van ‘nieuwe energie voertuigen’ (vnl. elektrische auto’s, scooters en motoren) snel groeit, waarbij de helft van de wereldwijde productie nu uit China komt, kan de enorme hoeveelheid afgedankte accu’s ‘rampzalige’ milieuproblemen en ‘explosieve vervuiling’ met zich meebrengen, aldus de staatskrant Xinhua.

Volgens Xinhua zal de cumulatieve hoeveelheid afgedankte accu’s in China in 2020 200.000 ton (ongeveer 25 GWh) hebben bereikt en in 2025 zijn toegenomen tot 780.000 ton (ongeveer 116 GWh).

Meer dan de helft van de oude accu’s wordt echter niet via de juiste kanalen gerecycled, maar ‘opgepikt’ door niet-gekwalificeerde kleine fabrieken die niet veel investeren in milieubescherming, aldus het bericht.

In het algemeen bedraagt de levensduur van accu’s voor elektrische voertuigen ongeveer 5-8 jaar. Als de afgedankte accu’s niet op de juiste manier worden verwijderd, zullen zij het milieu op rampzalige wijze vervuilen, ondanks het feit dat deze elektrische voertuigen ooit werden bedacht om ‘schoon’ en milieuvriendelijk te zijn.

Professor Wu Feng van het Beijing Institute of Technology vertelde de Chinese media: “Een accu van 20 gram van een mobiele telefoon kan drie standaard zwembaden met water vervuilen, en als hij op het land wordt achtergelaten, kan hij 1 vierkante kilometer land voor ongeveer 50 jaar vervuilen.”

Vergeleken met de accu’s van mobiele telefoons is de vervuiling die wordt veroorzaakt door de accu’s van grote nieuwe elektrische auto’s ernstiger.

Deze accu’s bevatten zware metalen zoals kobalt, mangaan en nikkel, die niet vanzelf worden afgebroken. Mangaan, bijvoorbeeld, vervuilt de lucht, het water en de bodem, en meer dan 500 microgram per kubieke meter in de lucht kan mangaanvergiftiging veroorzaken.

In 2010 was er een noodsituatie ontstaan voor het drinkwater in de provincie Guangdong, toen het mangaan in het drinkwater de veilige standaardniveaus overschreed.

Een andere belangrijke bron van vervuiling in lithium-ionaccu’s is de elektrolyt. Het lithiumhexafluorofosfaat (LiPF6) in de elektrolyt wordt in de lucht gemakkelijk gehydrolyseerd tot fosforpentafluoride, waterstoffluoride en andere schadelijke stoffen, wat een grote bedreiging vormt voor de bodem en de watervoorraden.

Fosforpentafluoride is een sterk irriterende stof voor de menselijke huid, ogen en slijmvliezen, en is ook een zeer reactieve verbinding die in vochtige lucht hevig hydrolyseert, waarbij giftige en corrosieve witte dampen van waterstoffluoride vrijkomen.

Illegale en onjuiste verwijdering van gebruikte en afgedankte accu’s

Op het vasteland van China is het niet ongewoon dat elektrolyten van accu’s zonder behandeling rechtstreeks worden gedumpt.

In 2015 heeft het volksgerechtshof van het Tianhe-district in Guangzhou, provincie Guangdong, een vonnis geveld in een zaak van illegale verwijdering van gebruikte en afgedankte accu’s.

Volgens het vonnis heeft de gedaagde de gebruikte accu’s gedemonteerd en de elektrolyt rechtstreeks op de grond gedumpt. De pH-waarde, zink, koper, chroom, lood en andere waterverontreinigende stoffen in de ter plaatse genomen monsters overschreden de lozingsnormen die zijn vastgesteld in de “Guangdong Local Standard Water Pollution Discharge Limits”, waarbij de concentratie van zink de norm met een factor 4,73 overschreed, die van koper met 5,29, die van lood met 5,42 en die van cadmium met 27,1.

In 2016 kwam de eerste zaak van accuvervuiling in Suzhou City, provincie Jiangsu, voor de rechter en werd de betrokken man aangeklaagd voor het rechtstreeks dumpen van elektrolyt. In november 2016 werd hij veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.

In 2018 nam de politie in Shenyang City, provincie Liaoning, een illegale loodraffinaderij in een industriepark in Tieling City, Liaoning, in beslag en nam 330 ton afvalaccu’s in beslag.

De politie ontdekte dat de illegale loodraffinaderij “geweld gebruikte om de accu’s op ongepaste wijze te ontmantelen” en illegaal 50 ton zwavelzuur rechtstreeks op nabijgelegen land loosde, wat tot ernstige en onomkeerbare vervuiling leidde.

Bovengenoemde gevallen zijn slechts drie voorbeelden. Er zijn meer berichten over afgedankte accu’s die het water, het land en de lucht in China ernstig vervuilen.

Li Yongwang, algemeen directeur van Synfuels China, zei in een interview met de Chinese krant Yicai dat de accu’s van elektrische voertuigen waarschijnlijk veel meer vervuiling zullen veroorzaken dan de uitlaatgassen van brandstofvoertuigen.

Hij zegt, dat terwijl uitlaatgas-vervuiling kan worden beheerst, het recyclen van auto-accu’s moeilijk is, de kosten hoog zijn en dat als het totale volume van elektrische voertuigen 10% van het totale aantal voertuigen bereikt, er “catastrofale” problemen zullen ontstaan.

Cao Hongbin, een onderzoeker aan het Instituut voor Procestechniek van de Chinese Academie van Wetenschappen, vertelde de staatskrant Xinhua dat de afgedankte accu’s nog steeds hoge voltages bevatten, variërend van 300-1000 volt. Als zij tijdens de recycling-, ontmantelings- en verwerkingsfasen verkeerd worden behandeld, kan dit onder meer leiden tot brand, explosies, verontreiniging met zware metalen en organische emissies.

Minder dan de helft van afgedankte accu’s gerecycled via de juiste kanalen

China’s ministerie van Industrie en Informatietechnologie bracht in 2018 de “Tussentijdse maatregelen voor het beheer van de recycling van accu’s van elektrische voertuigen” uit, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid voor de recycling van deze accu’s bij de voertuigfabrikanten werd gelegd en 27 ondernemingen werden opgenomen in de lijst van degenen die voldoen aan de “industriespecificatie van het uitgebreide gebruik van afval accu’s van elektrische voertuigen”, of de “witte lijst”.

De staatskrant People’s Daily wees er echter op dat veel afgedankte accu’s door niet-gekwalificeerde kleine fabrikanten tegen “hoge prijzen” werden afgenomen.

Feng Xingya, algemeen directeur van de GAC-groep, vertelde People’s Daily dat “alle grote fabrieken proberen de accu’s te recyclen, maar dat niet veel fabrieken echt in staat zijn om accu’s terug te krijgen.”

Volgens de Chinese krant Caixin, zei Yang Xulai, professor aan het Hefei College en voormalig vice-directeur van Guoxuan High-Tech Institute, dat het afval en gebruikte accu’s voornamelijk via drie kanalen komen: autoverkoop & service winkels, sloopauto’s en restproducten van de accufabrikanten.

Hij zei dat alleen de restproducten van accufabrikanten in de juiste recyclingkanalen terecht zijn gekomen, terwijl niemand weet waar de accufabrikanten uit de andere kanalen heen gaan. Bao Wei, algemeen directeur van een op de witte lijst geplaatste onderneming, Zhejiang Huayou Recycling Technology, zei dat momenteel minder dan de helft van de afgedankte accufabrikanten via de juiste kanalen wordt gerecycleerd.

Snelle groei

Hoewel het probleem van de accurecycling nog niet is opgelost, neemt het aantal afgedankte accufabrikanten snel toe door de snelle ontwikkeling van elektrische voertuigen in China.

Het aantal elektrische auto’s in China is gestegen van 75.000 eenheden in 2014 tot 1.367.000 eenheden in 2020. En in mei 2021 blijven de elektrische auto’s van China nieuwe maandelijkse productie- en verkooprecords vestigen.

Volgens de China Association of Automobile Manufacturers bedraagt het aantal elektrische auto’s in China tegen eind mei 2021 ongeveer 5,8 miljoen, goed voor ongeveer de helft van het totale aantal elektrische auto’s in de wereld.

Dit gaat gepaard met de snelle ontwikkeling van de accu-industrie en de enorme toename van het aantal geplaatste accu’s.

In 2020 bereikte de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van accu’s in China 63,6 GWh, een stijging van 2,3 procent op jaarbasis.

Volgens Everbright Securities zal de cumulatieve vraag naar lithiumaccu’s van 2020 tot 2060 oplopen tot 25 TWh. Aangezien 1GWh accu overeenkomt met 600 ton lithiumcarbonaat, zal de vraag naar lithiumcarbonaat 15 miljoen ton bedragen.

Agressief industriebeleid

De enorme toename van geplaatste accu’s kan niet los worden gezien van de explosieve groei van elektrische voertuigen, die op haar beurt niet los kan worden gezien van het agressieve industriebeleid van de Chinese Communistische Partij (CCP).

In 2009 lanceerden de Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming van de CCP, het Ministerie van Wetenschap en Technologie, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie het project “Tien steden, duizend voertuigen”, dat tot doel had om in drie jaar tijd in tien steden elk jaar duizend elektrische voertuigen te lanceren door middel van financiële subsidies. Deze steden zouden dan “modelsteden” worden voor andere steden om dit voorbeeld te volgen.

Sindsdien heeft de CCP een reeks beleidsmaatregelen ingevoerd om de ontwikkeling van de industrie van elektrische voertuigen te ondersteunen.

In 2014 keurde de Raad van State belastingvrijstellingen goed voor de aankoop van elektrische voertuigen, en in april 2015 gaf het ministerie van Financiën de “Mededeling inzake financieel ondersteuningsbeleid voor de bevordering en toepassing van elektrische voertuigen van 2016 tot 2020″ uit, die subsidies verstrekte aan consumenten die elektrische voertuigen kopen.

In september 2017 hebben het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, het ministerie van Financiën en vijf andere departementen gezamenlijk de “Regulations for the Parallel Management of Average Fuel Consumption of Passenger Vehicle Enterprises and New Energy Vehicle Points,” ook wel bekend als de “Dual Points“-verordening, uitgevaardigd. In de verordening werd bepaald dat indien een autofabrikant geen of onvoldoende elektrische voertuigen produceerde, hij zou worden gestraft door een schorsing van de productie van auto’s met een hoog brandstofverbruik.

Vóór de invoering van deze verordening werd de productie van auto’s met een hoog brandstofverbruik alleen opgeschort of kregen autofabrikanten alleen toestemming om auto’s met een hoog brandstofverbruik te produceren als zij de norm voor het gemiddelde brandstofverbruik niet haalden.

“Dit beleid resulteerde in een snelgroeiende industrie,” vertelde de in Hong Kong gevestigde financieel analist Jiang Tianming de Epoch Times. “Echter, als de gebruikte batterijen niet effectief en milieuvriendelijk kunnen worden gerecycled, is de bewering dat elektrische auto’s ‘schoon’ en ‘milieuvriendelijk’ zijn ongetwijfeld onjuist.”

***

Bron hier.