IPCC’s zesde klimaatrapport stelt over de hele linie teleur.

Op 9 augustus 2021, is het 6e Assessment Report on Climate (AR6) van het IPCC gepubliceerd. Fritz Vahrenholt heeft de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Klimaatmodellen (CMIP6) hebben over de hele linie gefaald.”

Auteur: prof. Fritz Vahrenholt (Duitsland).

Je merkt in het rapport dat het vooral politiek en minder wetenschappelijk verankerd is. Hoe kan het zijn dat de onzekerheidsmarge van CO2-klimaatgevoeligheid (d.w.z. het temperatuureffect van CO2) drastisch is verlaagd terwijl de nieuwste klimaatmodellen (CMIP6) over de hele linie faalden?

Herhaling van een oude mythe

Merkwaardig: een van de auteurs van het betrokken hoofdstuk (Mauritsen) stelt zelf al jaren een waarde voor, die ruim onder de nieuwe bandbreedte van 2,5-4,0°C per verdubbeling van CO2 ligt. Net als in het AR3-rapport van 2001 introduceert het IPCC opnieuw een hockeystick in de samenvatting voor beleidsmakers. Daaruit zou blijken dat het klimaat van vroeger nauwelijks is veranderd.

PAGES2K controverse

Die Welt’ publiceerde een interview met paleoklimatoloog Ulf Büntgen, die vertelde dat er een schandaal was geweest in de PAGES2k-groep die verantwoordelijk was voor de nieuwe hockeystick. Veel leden verlieten de groep, omdat ze het niet eens waren met de aanpak. Precies zoals onze Klimaschau in 2020 al had gespeculeerd.

IPCC op dun ijs

Ook merkwaardig: het IPCC stelt dat het deze keer minder de klimaatmodellen zou gebruiken voor zijn voorspellingen (omdat ze faalden, maar dat zeg je niet zo openlijk), maar in plaats daarvan het bekende klimaatverleden. En precies dat (‘de zoon van de hockeystick’) is net zo fout als de resultaten van de modellen.

Het IPCC bevindt zich hiermee op zeer dun ijs. Het gaat ervan uit dat 100% van de opwarming sinds 1850 door de mens is veroorzaakt. Alle natuurlijke klimaatfactoren, die in vroegere tijden invloed moeten hebben gehad (want het pre-industriële klimaat veranderde ook aanzienlijk), moeten vandaag door ‘magische krachten’ zijn uitgeschakeld. Hoe werkt dat?

Gebrekkige modellen voor extreem weer

Even merkwaardig is dat het rapport nu vrij zeker een door de mens gemaakt onderdeel in extreem weer ziet. Dat is best vreemd, want de meeste extreme weersomstandigheden laten de afgelopen 150 jaar helemaal geen trend zien. En de modellen van Friederik Otto en collega’s falen regelmatig in het in kaart brengen van extreme weertrends gedurende de laatste pre-industriële millennia. Deze gebrekkige modellen worden vervolgens gebruikt om de ’toeschrijving’, d.w.z. de toewijzing van mens versus natuur, te construeren. Het is als rijden zonder rijbewijs.

Het gebruik van ‘onwaarschijnlijk RCP 8.5-emissiescenario’ een ‘ernstige fout’

De AR6 behandelt het onwaarschijnlijke RCP 8.5-emissiescenario alsof het een plausibele toekomstprojectie is. Een ernstige fout die politici en andere niet-specialisten op het verkeerde been zet. Nu raakt het IPCC los gezongen van de werkelijkheid omdat de AR6 niets te maken heeft met een evenwichtige, neutrale samenvatting van de stand van zaken. Slechts één kant van het spectrum van wetenschappelijke opinies wordt belicht.

Kritiek genegeerd

Critici mochten vanaf het begin niet meeschrijven. Ze mochten als recensenten hun frustratie kwijt en hun kritiek kenbaar maken. Maar deze belandde echter direct in de prullenmand. De recensieredacties zijn gekozen door hetzelfde politieke orgaan als de auteurs, het IPCC-bestuur. En het bestuur wordt gekozen door de regeringen, met name de door groen beïnvloede milieuministeries van de landen.

‘Wetenschappelijke basis nog steeds even zwak’

Nadat al het stof van het AR6-rapport van deze week is neergedaald, zal het waarschijnlijk snel stil worden over dit nieuwe rapport. Omdat de betrokkenen weten wat ze voor het publiek hebben verborgen, waar het hachelijk wordt. Trouw aan het motto ‘The show must go on‘, werd de AR6 met veel hype op het podium gezet, hoewel de wetenschappelijke basis nog steeds even zwak is.

Gecompromitteerde wetenschap

De betrokken auteurs zullen ongetwijfeld dankbaarheid oogsten van hun regeringen. Vanuit het oogpunt van wetenschappelijke ethiek heeft hun reputatie echter een knauw gekregen. Men mag namelijk aannemen dat de grote lijnen van AR6 al waren bepaald VOORDAT ze werden geschreven. Het brede scala aan CO2-klimaatgevoeligheid was lange tijd een doorn in het oog. Dertig jaar bleef de bandbreedte onveranderd. Nu heeft men de marge eenvoudig geforceerd verkleind, zonder wetenschappelijke onderbouwing. Een echte goocheltruc, maar de illusie ervan zal kort daarna verdwenen zijn.

Fritz Vahrenholt.

Lauwwarmers hebben de wetenschap aan hun kant

Want het onderzoek gaat door. De onderzoekers die een waarde onder de 2,5°C/2xCO2 hebben berekend, hebben sterke wetenschappelijke argumenten, die ze de komende jaren naar voren zullen brengen. Voor het IPCC is er dan echter geen weg meer terug. Een hopeloze situatie.

***

Bron hier.