VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee objectieve kijk op het IPCC-rapport stichting CLINTEL terechtAuteur: Cultuur onder vuur.

Met veel bombarie werd vorige week ‘AR6’ gepresenteerd, het nieuwste rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. Het maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de laatste inzichten over klimaatverandering worden gedeeld en de effecten van de wereldwijd genomen klimaatmaatregelen worden geanalyseerd. Vaak zijn wetenschappelijke rapporten gortdroog, zodat journalisten erg hun best moeten doen om er een lezenswaardig verhaal van te maken, maar dit keer niet. Het rapport zelf biedt genoeg sensatie.

Code Rood

Het gaat namelijk niet goed met de aarde. De gemiddelde temperatuur is de afgelopen paar eeuwen al met 1,1°C gestegen en die verwarming zet door, aldus het rapport. In het gunstige geval maar 1,5 graad, maar een ander, inktzwart, scenario schetst het vooruitzicht van liefst 5 graden verhoging. Er staan ons de komende decennia allerlei rampen te wachten: overstromingen, hittegolven, extreme regenval en extreme droogte, stijgende zeespiegels, enzovoorts. Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, omschreef de inhoud van het lijvige document dan ook als “code rood” en “de doodsklok voor fossiele brandstoffen die onze planeet verwoesten”. Politici van linkse snit wreven zich in de handen met deze nieuwe, wetenschappelijke basis onder hun groene beleid.

Doemscenario’s

Maar er kwam ook meteen kritiek. Het rapport beschrijft meerdere scenario’s – van een beetje opwarming tot ernstige opwarming – en de gevolgen van elk model. Maar de nadruk van het rapport ligt sterk op de twee zwartste scenario’s, terwijl die volgens critici onrealistisch en onwaarschijnlijk zijn. En die kritiek kwam niet uit de minste hoek. Zo wees Gavin Schmidt, klimatoloog en directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies, op de gevolgen van het gebruik van deze doemscenario’s. ‘Je komt dan uit op getallen die extreem angstaanjagend zijn, en onjuist.’ De Nederlandse stichting CLINTEL, die onderzoek doet naar klimaatwetenschap, concludeerde droogjes dat het rapport ‘weinig objectief bewijs biedt om haar standpunt [dat er geen klimaatcrisis is], te wijzigen.’

 

VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee objectieve kijk op het IPCC-rapport stichting CLINTEL terecht

Bron afbeelding: still uit YouTube-video van de Rijksoverheid over klimaatverandering.

Timing

Waarom schetst het IPCC zo’n donker toekomstperspectief? De timing van het rapport geeft te denken. Over drie maanden begint in Glasgow de 26ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Het rapport stelt dat de toezeggingen van de deelnemende landen aan het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 niet langer voldoende zijn. Daarmee wordt de CO2-uitstoot namelijk niet zodanig verlaagd dat de opwarming van de aarde onder de 2°C blijft. Is de angstpropaganda van ‘AR6’ bedoeld om de geesten rijp te maken voor een nieuw akkoord van Glasgow met daarin nog hogere klimaatdoelen en dus nog strenger klimaatbeleid?

Negatieve emissie

De vraag stellen is hem beantwoorden. Een ander opmerkelijk feit is dat het rapport suggereert dat de opwarming kan worden teruggebracht door zogenaamde ‘negatieve emissie’. Daarmee wordt bedoeld het opzuigen van meer CO2 uit de atmosfeer dan wordt uitgestoten, zodat de aarde kan afkoelen. Dat betekent dat het klimaatdoel van 2050 van zero emission, ofwel netto nul uitstoot van CO2, niet langer voldoende is. Het nieuwe doel wordt negatieve emissie, oftewel, nog veel strengere maatregelen. Door de klimaatdoelen steeds verder te leggen kan het repressieve klimaatbeleid bovendien oneindig verlengd worden.

Andere agenda

De timing en de propagandistische inhoud van het rapport laten zien hoe gepolitiseerd de klimaatwetenschap is. Er zit een ideologische agenda achter die heel anders is het redden van de aarde van opwarming. Deze agenda heeft met objectieve wetenschap niets te maken. Dat blijkt ook uit het lot van een Zweedse politica die het waagde iets kritisch over het rapport te zeggen. Ingrid Vesterlund van de Centrum Partij zei spottend in een interview: “Of het nu zon, regen, wind, zee of water is, alles is tegenwoordig een rampzalige situatie.” Haar partij nam onmiddellijk afstand van haar uitspraak en een dag later legde Vesterlund onder druk haar functie neer. Objectieve wetenschap kan tegen een stootje, maar een totalitaire ideologie duldt geen kritiek.

Lees ook: De tegenstrijdigheden van de klimatariërs

Stemgedrag

Een van de schrijvers van het rapport, Jim Kossin (als oprichter van een klimaatrisico-bureau bepaald geen neutrale wetenschapper) gaf de werkelijke motivatie achter het rapport prijs toen hij in een interview met Politico zei: “Ik denk dat mensen steeds banger worden. Ik denk dat dat zal helpen om hun houding [ten opzichte van klimaatverandering] te veranderen. En hopelijk zal dat ook invloed hebben op hun stemgedrag.” Het politieke doel van de klimaatpropaganda werd hier onthuld: het beïnvloeden van het stemgedrag van de westerse bevolking. Van rechts naar links, uiteraard.

Media

Wie een rondje maakt langs de verschillende grote internationale media, valt bij de berichtgeving omtrent het rapport nog iets op. Niet alleen dat de conclusies van de onderzoekers gretig worden overgenomen en tegengeluiden in het geheel niet worden gepubliceerd. Maar ook dat de bijgaande foto’s en afbeeldingen allemaal angst aanjagen. Hebben de media een eigen rol in het verspreiden van klimaatpropaganda? Hieronder een paar foto’s die door de grote media bij hun verslaggeving van het IPCC-rapport gepubliceerd werden. Is er sprake van bewuste beïnvloeding van de lezer? Oordeelt u zelf. Voor een meer objectieve kijk op het IPCC-rapport kunt u ondertussen bij de al genoemde stichting CLINTEL terecht.

VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee objectieve kijk op het IPCC-rapport stichting CLINTEL terecht
VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee objectieve kijk op het IPCC-rapport stichting CLINTEL terecht
VN-klimaatpanel IPCC produceert angstpropaganda – en de media doen ijverig mee objectieve kijk op het IPCC-rapport stichting CLINTEL terecht