energietransitie, een orgie van verspilling, uitputting en milieu-vervuiling Shell is  6 grootste bedrijven een ‘fossiele’ pet en groene’ pet.Nieuws over de energietransitie, een orgie van verspilling, uitputting en milieu-vervuiling

Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

Shell is een van de 6 grootste bedrijven in de wereld en heeft een ‘fossiele’ pet en groene’ pet.

Al weer geruime tijd geleden, nog ver voordat het bedrijf werd aangeklaagd wegens haar fossiele activiteiten door Milieu Defensie, kondigde Shell aan dat ze de grootste stroom leverancier van de wereld wilde worden. ‘Powering progress’ luidt de titel van het programma waaronder Shell zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid door voor te sorteren op bijvoorbeeld het verbod op de verkoop van brandstofmotoren (ICE- internal combustion engines) en vooral de belangen van de aandeelhouders en beleggers blijvend te dienen.

Powering Progress generates value for our shareholders. It provides the financial strength to transform our company as the world makes the transition to cleaner energy.

Genereert waarde voor aandeelhouders en beleggers (pensioenfondsen). Het enige doel van de energietransitie is een nieuwe economische orde.

It focuses on working with our customers and across sectors to accelerate the transition to net-zero emissions, in step with society. A net-zero world is where society stops adding to the total amount of greenhouse gases in the atmosphere.

Als moeder van alle economische sectoren is Shell als een van de leveranciers van de brandstoffen daarvoor, eveneens de moeder van de energietransitie. De ‘net zero’ wereld zal dus bereikt worden als de fossiele reserves zijn uitgeput.

Powering Progress means powering lives and livelihoods through our products and activities, and by supporting an inclusive society.

Als bedrijf dat voorziet in de meest basale voorwaarde voor de economie (gebaseerd op het verbranden van fossiele brandstoffen) maakt ze de inclusieve maatschappij mogelijk. Maar wel een gebaseerd op destructie.

It also means respecting nature by protecting the environment, reducing waste and making a positive contribution to biodiversity.

Hoe kan de natuur worden gerespecteerd als in het kader van de energietransitie bossen worden gekapt om fossiele brandstoffen te vervangen en hoe kunnen afvalbergen worden verminderd als daar miljarden zonnepanelen op zullen belanden en 10 duizenden wieken van windmolens.

Powering Progress is underpinned by our core values of honesty, integrity and respect for people, and our focus on safety.

Als het gaat om de ethiek die hoort bij verspilling en destructie en afnemende brandstofefficiëntie, dan passen daar bovenstaande woorden allerminst bij. Milieu Defensie had Shell niet voor de rechter moeten dagen wegens vermeende vervuiling, maar vanwege haar medewerking aan de energietransitie: die orgie van verspilling.

Om voor te sorteren op de ontwikkelingen en als aanjager daarvan dus juist, kondigde het bedrijf medio augustus aan een vergunning te hebben aangevraagd bij de ACM, autoriteit consumentenmarkt, om groene stroom te verkopen via hun netwerk van pompstations. Net als andere energieleveranciers 100 % groen en van eigen bodem, hetgeen onmogelijk is.

In een artikel van een paar dagen later schrijft de krant dat een klacht bij het ACM werd ingediend vanwege die misleidende reclame, maar net zoals alle energiebedrijven al jarenlang de klanten mogen misleiden, mag Shell dat dan ook. Voor bedrijven als Shell is het belangrijk zich in de frontlinies te bevinden in de strijd rond de nieuwe economie van de Green Deal. Of de ontwikkelingen zullen uitvallen in het voordeel van elektrisch rijden of rijden op waterstof, maakt niet uit. Voorkomen moet worden dat andere bedrijven een voorsprong opbouwen. Hoe dan ook winnen Shell en de andere leveranciers van fossiele brandstoffen altijd als ‘moeder van de economie’. De fossiele en groene pet zijn in feite dezelfde pet dus.

In het verhaal van waterstof zet Shell haar mooiste groene pet op en bij de productie haar mooiste fossiele pet. In alle schakels van de keten wordt toegevoegde waarde gecreëerd. Vandaar de onverminderd grote belangstelling op de beurs en bij pensioenfondsen, waarvan de leden dachten dat die gingen beleggen in fossiel-vrije bedrijven.

Met een perfecte demonstratie van ‘verdeel en heers – politiek’ vragen de mensen zich nu af: ‘ is Shell nu een groen of een fossiel bedrijf’ en zullen ze elkaar de tent uitvechten over de vraag wie gelijk heeft volgens het recept: ‘ twee vechten om een been, de derde loopt ermee heen.’

Haar laatste wapenfeit in de opbouw naar een groen imago is het plaatsen van 50.000 laadpalen in Engeland, uitgevoerd door het Duitse laadpalenbedrijf Ubitricity dat Shell onlangs had gekocht. Een en ander tot grote vreugde van Boris Johnson die wel wat positieve geluiden kon gebruiken tegen Brexit-sceptici. Als beloning beloofde hij maar liefst driekwart van de kosten te betalen.

Onlangs al had hij een Nissan-fabriek geopend waar elektrische auto’s zullen worden geproduceerd. Niet geheel onwaarschijnlijk dat de groene stroom zal worden geleverd door Drax company, opgewekt met houtsnippers van Enviva, waarmee de energetische verspilling in alle schakels van de keten maximaal is, maar de economie floreert. En daar ging het zowel Shell als de Britse regering in dit geval, om. (Voor info over Drax company, raadpleeg de pagina van Wikipedia.)

***

Bron: De lessWatts post, de anti-energietransitie krant hier.