Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op? overspoeld met angstaanjagende berichten over de dreigende ondergang van de wereld.Media en politici doen al jaren hun uiterste best om ons ervan te doordringen dat er een klimaatcrisis bestaat. We worden overspoeld met angstaanjagende berichten over de dreigende ondergang van de wereld.

EU-klimaatpaus Frans Timmermans wil zelfs meer dan 1000 miljard euro uitgeven om Europa te redden. Dr. Ferdinand Meeus over de voortdurende hysterie, de vreemde werkwijze van het VN-klimaatpanel IPCC en genegeerde feiten en metingen.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus (België).

Klimaatopwarming

Volgens de wetenschappers van het door de Verenigde Naties in 1988 opgerichte Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) is er sprake van een nooit eerder vertoonde, gevaarlijke klimaatopwarming, met als oorzaak de menselijke uitstoot van CO2. Bijna elke dag worden we door de reguliere media gebombardeerd met angstaanjagende verhalen over de komende ondergang van onze planeet. Zoals berichten over een gevaarlijke versnelling in het smelten van ijskappen en gletsjers, met meters zeestijging als gevolg, waardoor Nederland in de toekomst gaat verzuipen. Maar ook verhalen over toenemende bosbranden en dreigende hongersnoden. Allemaal de schuld van die gevaarlijke opwarming, die te wijten zou zijn aan de door ons mensen veroorzaakte CO2-uitstoot.

Het echte cijfer

Maar hoe groot is die vermeende gevaarlijke opwarming nou echt? Volgens het IPCC zelf (zie hun Sixth Assessment Report) bedraagt de wereldwijde opwarming 1,07 °C sinds 1850. Let op de twee cijfers achter de komma en denk aan de kwaliteit van thermometers van 1850. In een normaal vakgebied, zoals fysica en chemie, zou een nauwkeurigheid van twee cijfers achter de komma voor de negentiende eeuw al fenomenaal zijn. In de klimaatwetenschap is dat echter helemaal onmogelijk. Het IPCC neemt dan ook een loopje met wetenschappelijke nauwkeurigheid.

Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op? overspoeld met angstaanjagende berichten over de dreigende ondergang van de wereld.Maar laten we uitgaan van die 1°C gemiddelde stijging, gemeten door thermometers. Dat is minder dan het verschil in temperatuur tussen bijvoorbeeld Groningen en Breda. En gaan we niet graag op vakantie naar Spanje of Griekenland, waar het altijd minstens 10°C warmer is? En daar zijn niet meer klimaatrampen dan hier bij ons.

IJstijden

Alarmistische klimaatwetenschappers en hun volgelingen vergeten steeds te melden dat er acht ijstijden zijn geweest gedurende de laatste 800.000 jaar. Met wereldwijde gemiddelde temperatuurschommelingen van meer dan 8°C, zonder enig oorzakelijk verband met menselijke CO2-uitstoot. De laatste 2000 jaar zijn er ook temperatuurschommelingen geweest die vergelijkbaar zijn in snelheid en grootte met de huidige. Denk maar aan de Romeinse Warme Periode en aan de Middeleeuwse Opwarming rond het jaar 1000, gevolgd door de Kleine IJstijd van de vijftiende tot de negentiende eeuw.

Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op? overspoeld met angstaanjagende berichten over de dreigende ondergang van de wereld.

Wie zijn die IPCC-klimaatwetenschappers?

IPCC-wetenschappers worden door regeringen voorgedragen om mee te schrijven aan de klimaatrapporten van de organisatie, die om de vijf à zes jaar verschijnen. Dat gaat op de volgende manier in zijn werk. Uit een door regeringen voorgedragen lijst wordt door het IPCC-Bureau, samen met de schrijvers van het vorige IPCC-rapport, een aantal wetenschappers geselecteerd die op de ‘juiste’ manier kijken naar het vermeende klimaatprobleem, zodat er geen tegenstrijdige meningen aan bod kunnen komen.

Dit selectieproces is een typisch voorbeeld van hoe tunnelvisie en groepsdenken in stand worden gehouden. Komt daar nog bij dat bij de oprichting van het IPCC in 1988 expliciet werd gevraagd om naar de menselijke oorzaken te kijken van klimaatverandering. Met name uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen.

Wat doet het IPCC?

Het IPCC doet zelf geen onderzoek. De geselecteerde wetenschappers moeten de wetenschappelijke literatuur bestuderen en daar een coherente samenvatting van maken. In de praktijk betekent dit dat IPCC-wetenschappers hun eigen gepubliceerde bevindingen moeten vergelijken met het werk van andere, niet-geselecteerde wetenschappers.

Dit leidt dikwijls tot situaties waarbij tegenstrijdige feiten, metingen en hypotheses, zoals te vinden in de vele publicaties, tegen elkaar moeten worden afgewogen. In de praktijk wordt meestal gekozen voor de eenzijdige overtuiging van de geselecteerde IPCC-wetenschappers. Alternatieven worden niet meegenomen in het rapport. Vandaar het steeds maar bevestigen van wat reeds vanaf het begin het uitgangspunt was: de mens is oorzaak van alarmerende opwarming.

Feiten en metingen die worden genegeerd door het IPCC

1) CO2 is geen vervuilende stof. Het is een kleurloos, reukloos gas. Het is voedsel, via fotosynthese, voor planten, groenten en bomen. Meer CO2 geeft meer groen. NASA-satellieten hebben bevestigd dat onze planeet aan het vergroenen is dankzij een stijging van CO2 in de lucht van ongeveer 280 ppm naar 415 ppm gedurende de laatste 100 jaar. ‘Ppm’ staat voor parts per million of ‘deeltjes per miljoen’. In mensentaal: van 0,03% naar 0,04%. De hoeveelheid CO2 in bier, cava of cola is ongeveer 7000 ppm bij elke slok. Ik denk niet dat iemand daar last van heeft gehad.

2) Menselijke uitstoot van CO2 is ongeveer 4% van de natuurlijke uitstoot (oceanen, land).

3) Er is geen versnelde zeespiegelstijging. Volgens het Deltares-rapport van Rijkswaterstaat is er langs de Nederlandse kust een lineaire stijging sinds het begin van de metingen (1850) van ongeveer 1-3 mm per jaar. Maar geen versnelling, geen meters zeestijging en we gaan niet verdrinken.

4) IJsberen op de Noordpool zijn niet uitgestorven. Integendeel, hun populatie is toegenomen.

5) Het oppervlakte zee-ijs op Antarctica is momenteel groter dan het 40-jarig gemiddelde.

6) Kleine eilanden en atollen, zoals Maldiven en Tuvalu, zijn niet overspoeld. Integendeel, de meeste zijn in grootte toegenomen.

7) Het aantal bosbranden is wereldwijd gedaald.

8) Er is geen toename in catastrofale orkanen, niet in aantal noch intensiteit.

9) Er is een forse daling van natuur-klimaatrampen.

Al deze feiten, die het veronderstelde klimaatalarm duidelijk weerleggen, komen niet aan bod in de IPCC-rapporten en worden ook niet gemeld door onze reguliere media.

Overstromingen

De recente overstromingen in Duitsland, België en Nederland worden ten onrechte gekoppeld aan ‘klimaatverandering’. Men vergeet steeds te melden dat er voordien meerdere gelijksoortige overstromingen zijn geweest. Niet klimaatverandering, maar slecht waterbeheer is oorzaak van de overstromingen.

Klimaatalarm-wetenschappers gebruiken alle trucs van de kermis om hun angstboodschap te verkopen. Eerst was het de klimaatopwarming (die maar niet komt), toen werd het klimaatverandering (warm-koud altijd gelijk) en nu is het een klimaatnoodtoestand met de focus op weerextremen.

Een recent voorbeeld is een studie waarbij de uitzonderlijke koude winters in USA worden verklaard door de snelle opwarming van de Noordpool. Gekker wordt het toch niet.

Een ander hilarisch voorbeeld is het bericht over dieren die door klimaatopwarming langere snavels, staarten, oren en andere ‘aanhangsels’ zouden krijgen…

Big Business

Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op? overspoeld met angstaanjagende berichten over de dreigende ondergang van de wereld.

Ferdinand Meeus.

Klimaat is natuurlijk Big Business geworden. Waarbij miljarden euro’s geldtransfers van arme mensen uit ‘rijke’ landen naar rijke mensen uit ‘arme’ landen vloeien. Die ‘arme’ landen hebben er natuurlijk alle belang bij om het klimaatprobleem groter te maken, in de hoop op meer geld. In november 2021 is er weer een VN-Klimaatconferentie (COP26 in Glasgow) om over het financiële mechanisme van de geldtransfers te onderhandelen. Er is nu al ruzie over de verdeelsleutels van het geld. En China heeft al aangekondigd dat het niet meedoet met de onzinnige klimaatneutraliteits-doelstellingen. Het gaat spannend worden in de aanloop naar Glasgow.

Wordt vervolgd.

***

Over de auteur
Ferdinand Meeus is doctor in de wetenschappen (chemie, fotofysica, fotochemie); IPCC expert reviewer AR6.

***

Bron OpinieZ hier.

***

Naschrift van de redactie

Bovenstaande video van het  vraaggesprek van Marlies Dekkers met Ferdinand Meeus is zeer de moeite van het bekijken en beluisteren waard. Marlies Dekkers stelt vragen die bij vele mensen leven. En als em. hoogleraar heeft Ferdinand Meeus de gave om hele ingewikkelde zaken op simpele, heldere wijze voor een breed publiek uit te leggen, zodat de geïnteresseerde leek deze ook kan begrijpen.

Hij doet dat vaak ook op grappige wijze met de nodige zelfspot. Hij is bijvoorbeeld expert reviewer van het laatste rapport van het IPCC: Assessment Report nummer 6 (AR6). (Ik was dat voor AR4). Over de betekenis die het IPCC aan de inbreng van kritische expert reviewers toekent, was hij duidelijk: een ‘schaamlap’! Dat getuigt van inzicht en humor.

Hans Labohm

***