Alarmisme over zeespiegelniveau begint te rafelen, nu kustlijnen wereldwijd sinds 1984 zijn gegroeid Kenneth RichardAuteur: Kenneth Richard 

Vertaling: Martien de Wit.

Ondanks stijging van de zeespiegel blijkt uit satellietgegevens over 1984-2019 dat de kustlijnen wereldwijd met netto +0,26 m/jaar zijn gegroeid. 

Een nieuwe studie bevestigt wat satellietgegevens ons al jaren vertellen: “de mondiale kustlijn breidt zich uit” (Mao et al., 2021).

Groeiende eilanden, stranden, kusten ‘over de hele wereld’

Alarmisme over zeespiegelniveau begint te rafelen, nu kustlijnen wereldwijd sinds 1984 zijn gegroeid Kenneth Richard

Dit is niet de eerste keer dat kustlijnuitbreiding in het tijdperk van opwarming van de aarde en vermeende snelle zeespiegelstijging is gedocumenteerd.

Uit een analyse op wereldschaal van 709 eilanden in de Stille en Indische Oceaan uit 2019 bleek dat 89% of stabiel was of in omvang toenam en dat geen enkel eiland groter dan 10 ha (en slechts 1,2% van de eilanden groter dan 5 ha) sinds de jaren tachtig in omvang was afgenomen (Duvat, 2019).

Evenzo zijn de stranden op aarde sinds 1984 met 0,33 m/jaar gegroeid (Luijendijk et al., 2018).

In een persbericht voor een artikel uit 2016 over veranderingen in het landoppervlak van de kust van 1985 tot 2015 erkenden wetenschappers dit:

“We verwachtten dat de kust zich zou gaan terugtrekken als gevolg van de zeespiegelstijging, maar het meest verrassende is dat de kusten over de hele wereld groeien”BBC

Aanwas is de dominante trend… over de hele wereld”

Vandaag de dag zijn er satellietbeelden met hoge resolutie van Google Earth beschikbaar die duidelijk de veranderingen van de kustlijn sinds de jaren 1980 op wereldschaal per decennium afbakenen.

Volgens Mao en collega’s zijn de Australische kusten gegroeid met een snelheid van +0,10 m/jaar. De Aziatische kusten zijn met +0,64 m/jaar gegroeid. De kusten van Europa breiden zich uit met +0,45 m/jaar. En het Afrikaanse continent is sinds 1984 met +0,31 m/jaar gegroeid.

De enige twee continenten waar de kusten de afgelopen decennia niet zijn gegroeid, zijn Zuid-Amerika (0,00 m/jaar) en Noord-Amerika (-0,29 m/jaar).

De beweringen dat een gevaarlijk versnelde stijging van de zeespiegel een onmiddellijke wereldwijde bedreiging voor de kusten vormt, worden eens te meer in twijfel getrokken door de werkelijke waarnemingsgegevens.

***