Christopher Monckton.

Van onze COP 26-correspondent.

Deze week was er op de Glasgowtop de gepassioneerde speech van Lord Monckton of Brenchley, een klimaatrealist van het eerste uur. Een bevlogen man met een bewogen speech. Hij deed een rechtstreekse aanval op Prins Charles, die hij zelfs imiteerde. Binnen de Engelse verhoudingen is dit op het scherpst van de snede. De Viscount had aan het begin al een felle binnenkomer:

‘Majesteit, Koninklijke Hoogheden, uwe Heiligheid, diplomaten (…) jullie moeten je diep schamen.’

In deze frontale aanval klinkt het onmiskenbare geluid door van Margaret Thatcher, die hij ooit als politiek adviseur diende. Thatcher kon ook zo uitdelen met: ‘Als je je keel wilt doorsnijden, kom dan niet bij mij voor een verband.’

Volgens Monckton heeft iedereen in Glasgow die meedoet aan het sloganisme, zoals prins Charles die al jaren roept ‘dat er een enorme crisis is’ (imitatie Monckton met slissende lip), geen kennis van de ware wetenschappelijke achtergrond van het klimaat. En hij heeft een punt: Charles is in de verste verte niet een klimatoloog. Monckton zelf is expert reviewer bij het IPCC.

Men mist volgens hem het wetenschappelijke intellect om het te doorgronden en men is bovendien oneerlijk. Monckton vindt dat Charles daarom zijn grote mond moet houden als hij toekomstig koning wil zijn of hij moet gewoonweg vertrekken. Hij had dit ook al in eerdere gesprekken met de prins kenbaar gemaakt. De kroonprins kan zich met zijn klimaatmening wel veilig wanen bij een ogenschijnlijk politieke meerderheid, die was er ook toen Engeland Hitler de vrede wilde aanbieden. Dat heeft Engeland bijna de kop gekost. Zo zijn we inmiddels met het klimaat anno 2021 bij Churchill aanbeland en wellicht werpt deze aardige vergelijking vruchten af. In zijn lezing toonde Monckton een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat de klimaathysterie ongegrond is. En hier kan echt niemand het over oneens zijn: hoe meer klimaattoppen, hoe meer CO2.

***

Zie ook hier.