De dikke duim van dagblad Trouw Qua redactionele klimaatkoers vaart de krant, richting een zekere mondiale ondergang.Van een onzer correspondenten.

Ooit noemde Trouw zichzelf ‘misschien wel de beste krant van Nederland.’ Wat is er nog van over? Qua redactionele klimaatkoers vaart de krant, met het onderliggende protestantse mens-is-schuldig-complex richting een zekere mondiale ondergang. Daarmee behoort de krant tot de meest fanatieke apostelen van het klimaatevangelie.

Dit kopte de krant vorige week:

Kiezers VVD en CDA willen steviger klimaatbeleid

Het was een conclusie op basis van een onderzoek uitgevoerd door een ingehuurd bureau IO-research, net na de mislukte Klimaattop in Glasgow. Maar klopt de onderbouwing? Het is de vraag of je onder maar 1100 kiezers, die je van vrijdagmiddag met een glaasje op tot maandagochtend een vragenlijst onder de neus duwt, een betrouwbaar beeld denkt te hebben van beklonken opvattingen.

In het onderzoek zelf wordt o.a. bij de enorme, zeer opvallende stijging van het steviger wordende klimaatstandpunt van het CDA, van 52 procent naar maar liefst 8o procent , een duidelijke restrictie gegeven: indicatief, vanwege het lage aantal waarnemingen. (Datzelfde geldt ook voor de stijging onder CU-kiezers, ook: indicatief, vanwege het lage aantal waarnemingen.

Misschien dat christelijke kiezers in het weekend niet de telefoon opnemen of de laptop durven aanzetten, vreemd is het wel. Maar het kan geen solide onderbouwing zijn van de kop van het artikel, nog los van de inhoud.

Ook onder VVD kiezers zou de steun voor een stevig klimaat toenemen, maar ook hier roepen de resultaten vragen op. De VVD aanhang scoort het hoogst als het gaat om hoe men Rutte als ‘klimaatleider’ beoordeelt (25 procent), maar 66 procent van die VVD-ers denkt dat de klimaatafspraken niet haalbaar zijn. Deze score onder VVD’ers is maar liefst 10 procent ( !) hoger dan bij het CDA. En je eigen VVD-leider steunen en ook je VVD-leider niet vertrouwen: het is met deze cijfers allemaal mogelijk. Zie ook hier:

‘Slechts 16 procent denkt dat de afspraken die op de klimaattop gemaakt zijn ervoor zullen zorgen dat de Parijs-doelstellingen worden gehaald. Drie kwart denkt van niet. Kiezers van CDA en VVD zijn het meest optimistisch gestemd. Toch denkt ook een meerderheid van deze kiezersgroepen dat de afspraken niet afdoende zijn.’

Een zichzelf respecterende krant wil alle partijen van het gehele politieke spectrum aan het woord:

‘Er kwamen te weinig stemmers van Forum voor Democratie uit de peiling om die groep los mee te nemen in de resultaten.’

Trouw:

‘Ook de mate waarin Nederlanders zich zorgen maken over het klimaat neemt toe ten opzichte van eerdere peilingen van I&O. Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering. Afgelopen september was dit nog 69 procent.’

Volgens eigen cijfers is dit niet helemaal correct als je het op de wat langere termijn beschouwt. In 2017 was dit ‘zorgenpercentage’ 80 procent (volgens het bureau zelf) en in 2016 was dit 74 procent.

***