Je denkt misschien dat klimaatwetenschap ingewikkeld is en dat de wetenschappers die gealarmeerd zijn over klimaatverandering

Auteur: David Wojick.

Vertaling: Martien de Wit.

Je denkt misschien dat klimaatwetenschap ingewikkeld is en dat de wetenschappers die gealarmeerd zijn over klimaatverandering weten wat ze doen. Nou ja en nee. Het klimaat is ingewikkeld, maar wetenschappers zijn in een zeer dwaze wetenschap verstrikt geraakt.

Gelukkig is dit allemaal gemakkelijk te begrijpen, zonder wetenschappelijke vooropleiding. Echt waar, haak niet af. Er komt geen wetenschap aan te pas, vooral niets moeilijks. Gelukkig hebben ’s werelds beste alarmisten op een heel eenvoudige manier in alles voorzien wat we nodig hebben. Natuurlijk zien ze het niet omdat ze zich inzetten voor alarmisme. Maar ik zal het proberen te verhelderen en dan kun je je eigen oordeel vellen.

Hier gaan we dan. Wereldwijd wordt klimaatalarmisme gepropageerd door de Verenigde Naties. Er staan enorme sommen geld op het spel, maar daar gaat het hier niet om, al verklaart het wel veel van wat er aan de hand is. Aan de wetenschappelijke kant wordt het alarmisme geleid door het Intergovernmental Panel for Climate Change van de VN, meestal gewoon het IPCC genoemd.

‘Intergouvernementeel’ klinkt als een woord dat je als grap zou kunnen opvatten. In dit geval betekent dit dat de leden van dit panel vertegenwoordigers van de meeste nationale regeringen van de wereld zijn. De meeste of misschien al deze regeringen bewijzen lippendienst aan klimaatalarmisme.

Ongeveer elke vijf jaar brengt het IPCC een dik rapport uit dat beweert een overzicht te zijn van de nieuwste klimaatwetenschap. In werkelijkheid kiezen ze gewoon de wetenschap die alarmisme het beste ondersteunt. Dit jaar is een van die jaren en ze hebben zichzelf overtroffen. In plaats van het gebruikelijke rapport van 1.000 pagina’s zijn het maar liefst 4.000 pagina’s. Natuurlijk zal niemand die bij zijn volle verstand lezen, maar het laat wel zien hoe slim ze zijn, toch?

Maar het is prettig dat er een samenvatting van 40 pagina’s is voor beleidsmakers, wat betekent: voor gewone mensen. Hier vinden we de fundamentele wetenschappelijke argumenten voor alarmisme en ze stellen niet veel voor.

In feite zijn er slechts twee argumenten voor alarmisme, die als twee vensters in de allereerste figuur voorkomen. Ze zijn gelabeld met figuur 1a en 1b.

De dwaze wetenschap van het klimaatalarmisme Het klimaat is ingewikkeld,  wetenschappers zijn in een zeer dwaze wetenschap verstrikt geraakt

Figuur 1a wordt de hockeystick genoemd door sceptici van alarmisme (zoals ik). Het beweert de wereldwijde gemiddelde temperaturen van de afgelopen 2000 jaar te zijn (zoals we dat kunnen weten). Het is tot ongeveer 150 jaar geleden vrijwel een platte lijn en dit is de stok van de hockeystick. Dan schiet de curve ineens omhoog met grote snelle opwarming van toen tot nu, waardoor het een hockeystickblad wordt. De stok is plat en het blad is dan stijl naar boven gericht.

Kortom, ze zeggen dat er geen opwarming van de aarde was totdat we er 150 jaar geleden mee begonnen. Wat dit dwaas maakt, is dat er veel bewijs is voor twee eerdere perioden van opwarming die misschien net zo warm waren als die van vandaag. Deze zijn zo bekend dat ze namen hebben – de Middeleeuwse Warmte Periode (toen de Vikingen Groenland bewoonden) en de Romeinse Warmte Periode (toen de beschaving floreerde).

Tussendoor waren er echt koude periodes, waaronder de kleine ijstijd die eindigde met de recente opwarming. In feite is onze opwarming misschien niets anders dan het natuurlijke einde van de kleine ijstijd.

Er zijn duizenden onderzoeksrapporten over deze natuurlijke perioden van opwarming en afkoeling, maar het IPCC negeert ze gewoon. Alarmisme hangt af van de veronderstelling dat de recente opwarming ongekend is. Natuurlijke opwarming verdwijnt. Kijk niet achter het gordijn!

Tot zover de valse hockeystick. Figuur 1b zoomt vervolgens in op de recente opwarming, met een fraaie variatie op dezelfde verdwijnende act. Dit keer gaat het over de computermodellen van klimaatverandering, waarop het alarmisme is gebaseerd. Het zijn deze dwaze computermodellen die zeggen dat we een gevaarlijke opwarming van de aarde veroorzaken, met nog erger in het verschiet.

Figuur 1b toont twee computermodeluitkomsten. Elke lijn is de wereldwijde temperatuur over de afgelopen 150 jaar, toen de recente opwarming plaatsvond. De ene is vermoedelijk de temperatuurgeschiedenis zoals die zou zijn geweest zonder menselijke tussenkomst, de natuurlijke historie, en de andere is de geschiedenis met menselijke input. Raad eens? De natuurlijke historie kent geen opwarming, terwijl de menselijke geschiedenis alle opwarming laat zien die in die periode heeft plaatsgevonden.

Het IPCC zegt dat dit bewijst dat alle opwarming door ons mensen wordt veroorzaakt. Wat dit dwaas maakt, is figuur 2, die het spel verraadt. Het is een lijst van alle factoren in de modellen die opwarming kunnen veroorzaken. Allemaal mensen! Er zijn geen natuurlijke oorzaken.

De dwaze wetenschap van het klimaatalarmisme Het klimaat is ingewikkeld,  wetenschappers zijn in een zeer dwaze wetenschap verstrikt geraakt

Dit betekent dat de modellen zo zijn geprogrammeerd dat alleen mensen opwarming kunnen veroorzaken. Dus wat figuur 1b eigenlijk zegt is: “Als we aannemen dat alleen mensen opwarming op lange termijn kunnen veroorzaken, dan ontdekken we dat de opwarming op lange termijn door mensen wordt veroorzaakt”. Dit wordt cirkelredenering genoemd, omdat de conclusie slechts een herformulering van de aanname is. Het is echt dom.

Wat er natuurlijk ontbreekt is natuurlijk net wat er in de hockeystick ontbrak, namelijk de natuur. Er is eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar mogelijke natuurlijke oorzaken voor een deel van de opwarming op de lange termijn, misschien zelfs voor alles. Houd er rekening mee dat de recente opwarming erg klein is, ongeveer een graad in 150 jaar. Kleine veranderingen in de zon, of de oceaan, of zelfs alleen maar in de wolken, kunnen dit kleine beetje opwarming van de aarde gemakkelijk veroorzaken.

Het IPCC negeert eenvoudigweg al dit onderzoek, net zoals het de warme en koude periodes in de 2000-jarige hockeystick negeerde. In feite domineert deze extreem alarmistische vooringenomenheid de door de overheid gefinancierde klimaatwetenschap, en dat is het grootste deel.

Dat is echt alles wat er is voor alarmerende wetenschap en het is zeker dwaas! Geen diep wetenschappelijk mysterie. Ga er gewoon vanuit dat alles wat er gebeurt onze schuld is, programmeer de computers op die manier en laat de computer dan voorspellen wat er nog gaat gebeuren. Negeer al het onderzoek dat anders uitwijst. Negeer de kleine ijstijd en de middeleeuwse warmte periode. Negeer natuurlijke verandering, ook al staat deze recht voor onze neus.

De dwaze wetenschap van het klimaatalarmisme Het klimaat is ingewikkeld,  wetenschappers zijn in een zeer dwaze wetenschap verstrikt geraakt

David Wojick.

De natuur negeren is een inherent element van de dwaze wetenschap van klimaatalarmisme.

Over de auteur

David Wojick, Ph.D. is een onafhankelijk analist op het snijvlak van wetenschap, technologie en beleid. Zie hier.

Voor meer dan 100 eerdere artikelen voor CFACT zie hier.

Beschikbaar voor vertrouwelijk onderzoek en advies.

***

Bron hier.