Bill Gates. Foto: Shutterstock.

Van onze COP 26-correspondent.

Gates was ook in Glasgow. Als er iemand weet hoe de toekomst eruit zal zien, is het toch wel Bill Gates, zou je hopen. Per slot van rekening draaien alle toekomstmodellen, en niet alleen die IPCC rammelgrafieken over het klimaat, op zijn Microsoft computers. Zelfs het merendeel van de thermostaten in de wereld zou wel eens aangestuurd kunnen worden door zijn IT-architectuur.

Hoewel zelf geen klimaatexpert, gaf hij toch zijn persoonlijke oordeel over de klimaatdoelen op de Glasgowtop en durfde daarmee en publiek af te wijken van zijn eigen president Joe Biden. Hij zei, terwijl de camera’s snorden en pennen driftig over de kladblokken krasten, let op, daar komt ie, iedereen even stil:

‘Er is geen vergelijkbare prestatie die het mensdom ooit eerder heeft verricht. (…) Het is in zekere zin allemaal een kwestie van graden. (…)

Het bereiken van 2.5 °C is beter dan het aantikken van de 3°C, het halen van 2°C is beter dan de limiet van 2.5°C. De doelstelling van 1.5°C zal heel erg moeilijk zijn. Ik twijfel of we dat zullen halen.’

Misschien ligt het ook wel aan Gates zelf dat we twijfel moeten hebben over de haalbaarheid van die vermaledijde 1.5°C. Gewoon omdat Bill zelf, als persoon dus, heel zuinigjes is. Heel voorzichtig. Hij is niet de man die zo nodig even met zijn nek buiten de dampkring moet, zoals sommige collega-miljardairs met hun privé-raketten.

Gates zegde op de Glasgow-top 315 miljoen dollar toe voor groene doelen: voor de boeren. Altijd goed. Applaus.

Driehonderd en vijftien miljoen. In het getal schuilt de knieperd in hem. Onze planeetredder. Het is geen ronde 300, het is geen ronde 350, het zit er ook niet tussenin bij een ronde 325, nee het is 315 miljoen. Als het 314 was geweest was het nog meer verdacht geweest, getallen-psychologisch gezien.

Gates verdient trouwens in een paar uur tijd soms het dubbele. Het is niet bekend of hij een deel van dit bedrag terugkrijgt van de Amerikaanse fiscus. En het blijft natuurlijk een enorme geste, maar vergeleken met zijn onmetelijke fortuin van 130 miljard is het maar een hele kleine fooi. Reken maar uit.

***