Delftse ingenieur stuurt bul terug in affaire Timmermans De mijnbouwkundige Jhr. Ir. Egbert de Beyer retourneert zijn ooit behaalde diploma

Frans Timmermans. Foto: PvdA.

Van een onzer correspondenten.

De mijnbouwkundige Jhr. Ir. Egbert de Beyer retourneert zijn ooit behaalde diploma aan de Technische Universiteit Delft, als Euro-commissaris Frans Timmermans (PVDA) er een ere-doctoraat krijgt toegekend. De plechtige uitreiking zal plaatsvinden op veertien januari aanstaande.

De Gelderse edelman is verontwaardigd en wil met deze daad ook andere ingenieurs aansporen hetzelfde te doen. Met name gepensioneerde ingenieurs die geen inkomensval te duchten hebben zouden het waardevolle document terug moeten sturen en hij roept via de media op dit massaal te doen. De Beyer laat vanuit het buitenland weten:

‘Zoiets moet de heren toch aan het denken zetten…’

De bèta-man is fel gekant tegen het standpunt van Timmermans dat humane CO2 uitstoot de oorzaak zou zijn van de opwarming van de aarde en moet leiden tot miljarden verslindende uitgaven die op niets zijn gebaseerd. De Beyer citerend:

‘Het is gemakkelijker een leugen te geloven die men duizend keer hoort, dan de waarheid die men eenmaal hoort.’

Timmermans is geen wetenschapper en heeft op het gebied van klimaat geen noemenswaardige wetenschappelijke prestatie verricht. Ook staat hij volgens critici niet open voor fundamenteel wetenschappelijk debat waar het gaat om klimaatverandering en de oorzaken daarvan.

Delftse ingenieur stuurt bul terug in affaire Timmermans De mijnbouwkundige Jhr. Ir. Egbert de Beyer retourneert zijn ooit behaalde diploma

Ir. Egbert de Beyer.

De Beyer:

‘Men moet zich bewust zijn van het feit dat de wetenschap niet democratisch is. Niet de meerderheid bepaalt of iets waar is, maar het bewijs. Bij vakken als natuurkunde, scheikunde of wiskunde zijn geen meerderheid meningen van toepassing zoals geloof, politieke richting of rechtelijke uitspraken, maar alleen logica, experiment en argumentatie.’

Ook de TUD zelf is geheel opgeschoven naar een wetenschappelijk standpunt waarbij het geven van kritiek en het stellen van vragen niet meer hoeft. In het missie- statement staat:

‘De door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen verandert onze leefomgeving, omdat deze gassen invloed hebben op het wereldwijde klimaat; daar is geen twijfel over mogelijk. ‘

Al eerder werd er forse kritiek geuit op de mogelijke uitreiking van het eredoctoraat aan de politicus, door zowel afgestudeerden als wetenschappers die op basis van wetenschappelijke verdienste een eredoctoraat kregen uitgereikt.

Delftse ingenieur stuurt bul terug in affaire Timmermans De mijnbouwkundige Jhr. Ir. Egbert de Beyer retourneert zijn ooit behaalde diploma

Guus Berkhout.

CLINTEL-president en KNAW-lid prof. dr. Guus Berkhout, zelf emeritus hoogleraar aan de TUD, is ook fel gekant tegen het eredoctoraat aan de politicus:

‘Frans Timmermans heeft met zijn energiebeleid juist onnoemelijk veel schade aangericht! Hij is de grote voorvechter van de biomassacentrales, waarvoor al vele jaren unieke ecosystemen worden vernietigd door massale houtkap. (…) Hij is ook de persoon die vindt dat duurzaamheid moet worden gerealiseerd met windmolens. Juist een technische universiteit als de TU Delft weet donders goed dat zo’n beleid technisch-wetenschappelijk onzinnig is!’ (Bron: Telegraaf)

De Beyer krijgt inmiddels veel reacties.

Wat een korte boodschap niet bewerken kan.

Inmiddels heeft De Beyer, ook omdat hij geen antwoord kreeg, zijn bul verscheurd en in de kachel gegooid. Zie hier.

***

Voor de petitie tegen het ere-doctoraat van de TU Delft voor Frans Timmermans, zie hier.