Zelden is er in de vaderlandse geschiedenis zo’n zwaar appel op de burger gedaan als door Sigrid Kaag (D66) bij de laatste verkiezingen

Kniertje in ‘Op Hoop van Zegen’. Foto: Wikipedia.

Van een onzer correspondenten.

Zelden is er in de vaderlandse geschiedenis zo’n zwaar appel op de burger gedaan als door Sigrid Kaag (D66) bij de laatste verkiezingen:

‘Doe iets of we gaan er allemaal eraan!’

Het roept de naargeestige sfeer op van een in een nacht grijs geworden vissersvrouw die weent om haar verdronken man in de striemende orkaan. We horen het zwaar klappende luik wat iemand dicht moet doen, zien de opengeslagen bijbel bij flakkerend kaarslicht…

Het is aangewakkerde angst die nergens op is gebaseerd. Niemand is in gevaar, niemand gaat dood door klimaatverandering. Of het moet de zelfgekozen dood zijn die D’66 – al gedogend – propageert.

Nee, de Nederlander die gekend is om zijn nuchtere en vooruitziende blik, kiest in dit door de gesubsidieerde klimaatangst zwaar geteisterde laagland, voor jong leven! Er komen steeds meer kinderen bij. Al te tere borelingen die de melk uit hun moeder drinken, guitig kirrend de toekomst in blikken met de rammelaar in de hand. We zien de onbezorgde ouders met spruiten gevulde bakfietsen door de polder snorren. Wind tegen, wind mee. Dit jaar zijn er bijna zevenduizend meer kinderen geboren dan vorig jaar. De verwachting is dat er dit jaar maar liefst honderdtachtigduizend nieuwe Nederlanders het levenslicht zullen zien.

‘Do and stay alive’.