Het bezonken klimaatrealisme van prof. dr. ir. Louise Fresco tegen klimaatspijbelaars, die ze passief, pessimistisch en hypocriet

Louise Fresco.

Van een onzer correspondenten.

Al eerder vloeide zuiver klimaatrealisme uit de pen van duurzaamheidshoogleraar Louise Fresco. Onlangs stelde ze nog dat ‘klimaat ideologie is geworden’. In haar NRC- column over de klimaattop in Glasgow onderbouwt ze haar visie met meer argumenten.

Ze stelt zich even op als weergodin en kijkt vanaf een wolk. Een toepasselijke literaire vorm.

Louise Fresco:

‘Enfin, Glasgow. Het eindigde met de officiële euforie die bij iedere internationale conferentie hoort. (…) We hopen dat uw praktische menselijke verstand dat zoveel goeds heeft gebracht ook hier de rede laat zegevieren. Rede, we zeggen het er maar even bij voor de sociale media-adepten, is niet een kwestie van meeste stemmen gelden, maar van voortdurende toetsbare en getoetste twijfel. Wie nooit twijfelt aan zijn beweringen, is een gelovige.’

Louise Fresco heeft een zeer grote staat van dienst op het gebied van internationale politiek en wetenschap. Ooit was zij topvrouw bij de FAO te Rome en nu is zij bestuursvoorzitter van de Universiteit van Wageningen.

Hier richt Fresco haar donderpijlen op instituten en media die kritiekloos de klimaatverandering omarmen:

‘Maar toch: hoe zeker zijn jullie echt van jullie metingen? Vooral: rapporteren landen echt de correcte cijfers over wat ze uitstoten? Praat iedereen wel eerlijk over de onzekerheden?’

Eerder sprak ze zich al uit tegen klimaatspijbelaars, die ze passief, pessimistisch en hypocriet vond omdat een uurtje video kijken evenveel energie zou kosten als twee koelkasten.

Fresco:

‘Houd alsjeblieft op met verkondigen dat de aarde op een definitief omslagpunt staat. Het is verschrikkelijk genoeg dat bijvoorbeeld 56 procent van de Duitse jongeren denkt dat de mensheid gedoemd is. Als u blijft beweren dat de wereld ten onder gaat, vertel dan wat u echt wilt redden: playstations, pretparken of muziekscholen?’

Pikant is dat Louise Fresco een universiteit bestuurt waar ook sommige wetenschappers felle aanhangers zijn van het klimaatalarmisme:

‘Uw vertrouwen in uw modellen is aandoenlijk, een bewijs van de zelfoverschatting waarmee jullie ook zover gekomen zijn, lieve mensenkinderen. Blijf dat doen, maar verwar correlaties niet met verklaringen en verklaren niet met handelen.’

Voor de gehele bespiegeling: zie hier.

***