Het vuur van Prometheus glasgow Waan beheerst het klimaatbeleid. Het woord is nu aan de generatie na ons klimaatbevlogeneEen bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het klimaatbeleid, althans nadenkend over de consequenties van wat de heren en dames allemaal van plan zijn om eigenhandig een 21e-eeuws aards paradijs – gesubsidieerd natuurlijk – te scheppen, als waren zij de Schepper zelve, roept bij mij slechts een graflucht op. In opperste verbazing sla ik de wereldwijde verdwazing gade die steeds grotesker vormen aanneemt. Thans heeft de TUD als trieste culminatie van de klimaatverdwazing besloten de meest onwetenschappelijke klimaatbevlogene Timmermans een ere-doctoraat te verlenen. Een ter aardebestelling van de bèta-wetenschap dus, om maar niet te spreken over de reputatieschade aan de TUD door blind geloof in het IPCC, dit pseudowetenschappelijke kaliber dus.

Het wordt er niet vrolijker op. Syp Wynia is ook al in grafstemming.

In Glasgow werd klimaatdoel van 1,5 graad definitief begraven

Op wat kleine incidenten na is Glasgow vlekkeloos verlopen. En er is een heus akkoord gesloten – het Glasgow Climate Pact– en dat is op zich een prestatie van formaat. […] De inzet van de VN en de rijke landen in Glasgow was om de overige landen te binden aan een maximale opwarming van 1,5°C, de ondergrens van Parijs, en een daarvan afgeleide netto-nul CO2 uitstoot in 2050. Dat hadden de rijke landen in juni van dit jaar tijdens hun G7-top besloten.

Al spoedig bleek die doelstelling te ambitieus en werd nog voordat Glasgow goed en wel was begonnen de ‘bindende 1,5°C’ vervangen door ‘zicht houden op de 1,5°C’ om tenslotte tijdens de conferentie te eindigen in ‘levend houden van de 1,5°C’. Dat laatste is gelukt want de 1,5°C is doorgeschoven naar de volgende klimaatconferentie in 2022 in Egypte. Meer zat er in Glasgow niet in.

De bindende 1,5°C mag dan zijn mislukt, de deelnemende landen konden in Glasgow wel schitteren in een veelheid van planet reddende initiatieven, intentieverklaringen en resoluties. Maar alle mooie beloften en goede bedoelingen ten spijt, het betrof vooral symbolische maatregelen die in de praktijk van alledag niet bijster veel zoden aan de dijk zullen zetten. Bron.

Het wrange hierbij is dat de oorspronkelijke 2 graden doelstelling een politieke constructie is:

De twee–graden–doelstelling is verzonnen door de WBGU (‘Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen’, opgericht in 1992) in 1996/97. Deze heeft er ook voor gezorgd dat deze in de richtlijnen van de EU werd opgenomen en ten slotte ook in 2007 in de EU–Energiestrategie. Vervolgens verscheen dit getal eveneens op de VN–klimaatconferenties (de COP’s, COP=Committee of the Parties) voor de eerste keer in Kopenhagen in 2009. Bron.

De 1,5 graad-ambitie is het product van de gebruikelijke ondoordachte bevlogenheid in 2015, eufemisme voor klimaatwaan. Dezelfde onrealistische politiek ingegeven bevlogenheid waaraan elke wetenschappelijke grond ontbreekt.

Het vuur van Prometheus glasgow Waan beheerst het klimaatbeleid. Het woord is nu aan de generatie na ons klimaatbevlogene

Jeroen Hetzler.

Waan beheerst het klimaatbeleid. Het woord is nu aan de generatie na ons, althans wat mij betreft. Ik zal het niet meer meemaken. Als deze nieuwe generatie de straat op wil gaan om voor het klimaat te demonstreren, het is hun toekomst. Ik heb er het volste vertrouwen in dat die generatie net zo vindingrijk is als de onze en de generaties vóór ons. Ik heb er vertrouwen in dat zij die de fakkel van onze generatie overnemen, het vuur dat Prometheus de godenelite ontstal, het vuur van de kennis, zullen uitdragen. Prometheus werd door de godenelite zwaar gestraft voor zijn daad. Thans zwaait men met executie, gevangenisstraf en tribunalen tegenover sceptici. Leve de schijnheiligheid dus in de zaak Houwelingen. Dit is het lot dat men krijgt toebedeeld, ook in deze tijd wanneer men het vuur van het wetenschappelijk inzicht brandend probeert te houden. De TUD heeft thans tijdelijk het vuur van Prometheus gedoofd door de meest onwetenschappelijke emo-bevlogene Timmermans een ere-doctoraat toe te kennen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de huidige generatie studerenden het vernuft heeft en de moed om opnieuw het vuur van Prometheus uit handen van de elite te halen en zo weer ruimte kan scheppen voor de broodnodige academische vrijheid en Popperiaanse wetenschapsbeoefening. Prometheus is een voorbeeld van moed en inzicht dat thans verloren gegaan lijkt door tirannie van de elite. Men leze Klaus Schwab, de uitvinder van deze tirannie.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).