een samenvatting van alle bekende resultaten die te maken hebben met de temperatuurreconstructie van het verleden. holoceen

Deze grafiek toont een samenvatting van alle bekende resultaten die te maken hebben met de temperatuurreconstructie van het verleden.

Holoceen klimaatreconstructie. Belangrijke palinologische onderverdelingen van het Holoceen (namen bovenaan) komen overeen met een regelmatige afstand van 2500 jaar (grijze bogen bovenaan). De globale temperatuurreconstructie (zwarte lijn; Marcott et al., 2013) is herschaald in temperatuurafwijking om overeen te komen met biologisch en glaciologisch bewijzen en instrumentele temperatuur metingen, wat dus resulteert in een Holoceen Climate Optimum dat ongeveer 1,2 °K warmer is dan de Kleine Ijstijd. De algemene temperatuurtrend van het Holoceen volgt de as van de kanteling van de aarde (paars), en betekenisvolle neerwaartse afwijkingen komen over het algemeen overeen met de dieptepunten van de ~ 2500-jarige Bray-cyclus van zonneactiviteit (grijze dozen met het label B-1 tot B-5). Betekenisvolle negatieve klimaatafwijkingen die zich ook manifesteren door wereldwijde gletsjergroei (blauwe balken; Mayewski et al., 2004) en sterke stijgingen van ijsberg detritale lossingen (rode kromme, omgekeerd; Bond et al., 2001) komen over het algemeen goed overeen met de dieptepunten in de ~ 2500-jarige Bray-cyclus en ~ 1000-jarige Eddy-cyclus (hier niet weergegeven) van zonneactiviteit.

Auteur: Euan Mearns (Javier).

Vertaling: Henry Pool (zijn eigen opmerkingen hier zijn geplaatst in teksthaken).

[Merk op dat het begin van het Holoceen wordt gekenmerkt door de hersteltijd na de Younger Dryas-afkoelingsperiode.Veel wetenschappers zoals ik geloven dat de oorzaak van deze afkoelingsperiode te wijten was aan een enorme catastrofe die ook verband houdt met de grote zondvloed van Noach.]

Let op dat de temperatuur van de planeet wordt bepaald door de obliquity (kanteling) op zijn as, en niet zozeer alleen door zonnevariabiliteit; de obliquity van de aarde neemt elke dag af, thans in het snelste tempo van de laatste veertigduizend jaar. Slechts één keer in de afgelopen miljoen jaar zijn de temperaturen niet gedaald met dalende kanteling, maar toen dit gebeurde (tijdens MIS 11, 400 Kyr geleden), was de 65° N zomer instraling erg hoog, terwijl deze nu erg laag is.

Het opveren van de natuurlijke opwarming na de Kleine IJstijd valt natuurlijk samen met elke gemaakte antropogene opwarmingsbijdrage van de moderne tijd en dat heeft ons waarschijnlijk [gelukkig!] boven de temperatuur gebracht die overeenkomt met de huidige helling van de axiale kanteling. Door te kijken naar een verscheidenheid van biologische en fysieke methoden begint onze huidige toestand te lijken op de omstandigheden rond de overgang naar het Mid-Holoceen ~ 5000 jaar geleden, althans op het noordelijk halfrond. Ongeacht de zonneactiviteit, moeten we er ook mee rekening houden dat in de komende 1-2 eeuwen de wereldwijde temperaturen van nature met 0,2-0,4 °K verder gaan dalen vanwege de doorgaande axiale kanteling van de aarde.

Ik verwacht ook aanzienlijke afkoeling en klimaatverandering door verminderde zonneactiviteit rond 2600 na Christus wanneer het volgende dieptepunt in de ~ 1000-jarige Eddy-cyclus wordt verwacht.

[Voor meer informatie over de Eddy-cyclus, zie hier: De duizendjarige Eddy-cyclus millennium cycli in het Holoceen (climategate.nl).]

[Kijken we nog eens naar de temperatuur trend op de grafiek.]

We zouden een toekomst tegemoet kunnen gaan die vergelijkbaar is met die wat de Romeinen genoten tussen 150 voor Christus en 350 na Christus. [Dit is in feite] Een zeer positieve ontwikkeling als het waar is.’Zie hier. 

In termen van klimaat zou de natuurlijke opwarming na de Kleine IJstijd eigenlijk ook wel eens snel kunnen eindigen – als deze al niet geëindigd is – , omdat de herstel perioden van de diepte-punten in de ~ 2500-jarige Bray-cyclus zelden langer dan 400 jaar duren. Aangezien de huidige activiteit van de zon niet verder kan toenemen, moeten we aannemen dat we waarschijnlijk aan het einde zijn van de natuurlijke opwarming.

een samenvatting van alle bekende resultaten die te maken hebben met de temperatuurreconstructie van het verleden. holoceen

Henry Pool.

IJsgroei, dit is het begin van de volgende glaciale periode, zou kunnen plaatsvinden rond 4000 na Christus, wanneer het volgende dieptepunt in de ~ 2500-jarige Bray-cyclus die op een veel lagere obliquente inwerkt, de voorwaarden zou moeten stellen voor de groei van de ijskappen.

***

Noot vertaler

Ik kreeg toestemming van Euan Mearns (Javier) om zijn werk hier te laten zien over de reconstructie van het klimaat over het hele Holoceen. U kunt het hele verslag hier lezen.

Javier is een pseudoniem en hij schreef dit document in 2016. Voor zover ik uit het bijschrift van de figuur kan afleiden, is de grafiek up-to-date, inclusief 2015. Uit de satellietmetingen weten we dat de wereldtemperatuur van 2015 tot 2021 niet verder is gestegen. Zie hier.

Dit betekent dat de grafiek up-to-date is tot op de dag van vandaag. De grafiek verschilt sterk van die welke door het IPCC wordt gepresenteerd. Het is nu niet warmer dan in vroeger tijden.

***