Omdat het allemaal van Ed Nijpels moet, moet, moet Gewone democratie werkt gewoon niet meer als het om klimaat gaat.

Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Onlangs is het miniberaad afgerond waarin Amsterdamse burgers mee mochten denken over het klimaat. De stad Amsterdam haalt de klimaatdoelen bij lange niet, tot grote zorg van bestuurders en bevlogen klimaatlobbyisten, zoals VVD-er Ed Nijpels. En dus werd de parallelle schijndemocratie van stal gehaald om schot in de zaak te brengen.

Een uitgeloot groepje van honderd brave stadsbewoners, zonder enige kennis van zaken, werd zo aan het denken gezet: vier avonden, een weekend en vierhonderd euro. Kosten en baten. De GroenLinks wethouder helemaal in de wolken met de aanpak. Oud ombudsman Alex Brenninkmeijer kreeg als vooraanstaand deugfunctionaris de taak om de gedachtenspinsels allemaal op papier te krijgen. Wie de verslaggeving in de media erover heeft gevolgd moet wel schuddebuiken van het lachen. De Volkskrant deed uitmuntend verslag:

‘Zo piekert werkgroepje C op een zaterdagmiddag over extra maatregelen ter stimulering van het openbaar vervoer. Een jonge vrouw in zwarte spijkerbroek: ‘Hebben we hier ideeën over? Dan schrijf ik ze op.’ Een oudere dame: ‘Ik ben erg voor belonen. Er moet een fonds komen!’ En zo verschijnen op de flip-overs ideeën als deelauto, bredere fietspaden, transport over water, verbod op cruiseschepen en zonnepanelen op alle geluidsschermen langs de Ringweg A10. Aangevuld met cirkels, pijlen en rode en groene stickertjes. Een stem roept door een luidspreker: ‘Jullie hebben nog tien minuten, vergeet niet een expert aan zijn jasje te trekken!’

Om de zwoegende burgers heen stond inderdaad een heel cordon van deskundigen, zelfs de ‘klimaatadviseurs’ van bureau Berenschot.

Inmiddels zijn er drie van de zesentwintig brainwaves geselecteerd: iemand vond een groot bos wel iets, een ander kreeg de geest om meer met aardwarmte te doen en een laatste kwam op het waardevolle idee om geld te reserveren voor isolatie van ramen en deuren. In die sfeer allemaal. De vele plannen waren nog helemaal niet rijp genoeg: het project is geslaagd.

Omdat het allemaal van Ed Nijpels moet, moet, moet, zit u binnenkort ook aan zo’n tafel met plakkers, stiften en papier. Gewone democratie werkt gewoon niet meer als het om klimaat gaat.

***