TU Delft verleent eredoctoraat aan Frans Timmermans. Maar heeft hij dat wel verdiend? achwekkend, maar zelfs beledigend

Frans Timmermans. Foto PvdA.

Zijn de alumni daar blij mee?

Geachte Rector Magnificus Professor van der Hagen,

Tot mijn grote schrik zag ik een aankondiging van het 180 jarig bestaan van de Tudelft. Hoewel ik afgestudeerd ben aan de Rijksuniversiteit Groningen is door mijn promotieonderzoek bij Prof. Guus Berkhout de Tudelft mij na aan het hart komen te liggen. De belangrijkste les die hij me leerde is “Let the data speak“.

Onbevangen, onbevooroordeeld kijken naar wat er om je heen gebeurt en op basis daarvan doorredeneren los van eigen mening, los van activisme, los van publieke opinie en alleen maar gefocust op de hypothese en de doelstelling die er ligt.

Alles, maar dan ook alles wat Frans Timmermans op het gebied van klimaattransitie doet is exact het omgekeerde. Met zijn activistische, sense of urgency creërende paniekvoetbal jaagt hij angst in onbelezen politici en de bevolking ten einde een onbewezen en eenzijdige klimaataanpak uit te rollen over de Europese Unie.

Begrijp me niet verkeerd, verduurzaming op allerlei gebieden, het voorkomen van verspilling, het slimmer produceren en aanpassingen in de energiemix zijn heel verstandig en moeten vooral in relatie tot een haalbaar niveau van publieke uitgaven worden gedaan. Maar dat is niet wat er gebeurt.

En om dan een eredoctoraat te verlenen op dit terrein aan een alfa is niet alleen lachwekkend, maar zelfs beledigend naar alle alumni die in de afgelopen 179 jaar zijn afgeleverd. Hoewel ik ook best begrijp dat dhr. Timmermans alleen maar komt spreken bij uw Dies als hij daar wat voor terug krijgt en dit een cadeautje is dat makkelijk kan worden uitgereikt, zou ik u graag willen oproepen om in vervolg dit soort beslissingen met wat meer doordachtheid te nemen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Rutger van den Noort 

***

Aan prof. Van der Hagen, TU Delft

Onderwerp: Invitatie Dies Natalis 14 Januari.

Beste meneer Hagen.

Dank voor uw uitnodiging maar ik zal er geen gebruik van maken.

Het is naar mijn mening een schande voor de wetenschap dat mijn Alma Mater een man als Frans Timmermans eert voor uiterst onkritisch en onwetenschappelijk gedrag. Sterker nog, hij is geen bèta man en heeft geen enkele technische prestatie geleverd.

Het kenmerk van een ingenieur is nieuwsgierigheid en een gezonde kritische instelling t.a.v. zogenaamde gesettelde (sorry voor Engels) situaties. Zo is hij of zij niet alleen opgeleid maar doet dat vanuit zijn hart. Tenminste zo was dat in mijn tijd ….

Timmermans heeft bij herhaling aangegeven NIET bereid te zijn tot een kritisch debat. Hij is op verantwoorde en respectvolle wijze diverse malen aangetekend uitgenodigd tot discussie, alleen of met steun, met wetenschappers die aan andere mening zijn toegedaan over bijvoorbeeld de ernst en urgentie van de alom geproclameerde “crisis”.

Niet om de opwarming van de aarde te ontkennen maar om eens serieus van gedachten te wisselen over basale technische aspecten van de Green Deal en het huidige beleid. Wetenschappers die ook een steentje wilden bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie.

Er kwam geen response …

Dat getuigt van minachting voor serieuze wetenschappers die een ‘inconvenient truth’ suggereren.

En die man krijgt een eredoctoraat. Ga U schamen!!

M. vr. gr.

Ir. P. Oosterling

***

Aan: T.H.J.J. Van der Hagen, TU Delft

Onderwerp: Eredoctoraat Frans Timmermans

Hooggeleerde heer van der Hagen,

Recent hoorde ik van het voornemen van TUD om Timmermans een eredoctoraat te geven voor zijn ‘outstanding contribution to the energy transition’.

Hoewel ik in 1972 in Eindhoven ben afgestudeerd en hier dus formeel niks van mag vinden, schoot dit voornemen bij mij en al mijn voormalige collega’s in Shell, in het verkeerde keelgat.

Ik ga u niet uitleggen waarom Timmermans dit niet verdient want u bent slim genoeg dit zelf ook te beseffen. Er zal dus wel wat anders aan de hand zijn. Maar bedenk dat het verkopen van een eredoctoraat een pact met de duivel is.

Het lijkt dat Delft zich laat meeslepen met de vigerende politieke wind en dan met name van activisten die niet terugdeinzen voor terreur en vernieling. In 1988 had het college een slappe rug toen het aangekondigde eredoctoraat voor Lo van Wachem een week voor uitreiking werd ingetrokken. Opgegeven reden was het gedoe in Zuid Afrika. Het gezichtsverlies voor beide partijen was gigantisch. Neemt u maar aan van mij dat van Wachem een echte grootheid was die oneindig veel meer voor de samenleving (en Delft) heeft gedaan dan Timmermans. En van Wachem werd persoonlijk uitgenodigd door Mandela om de uitreiking van zijn Nobelprijs bij te wonen.

Shell werd niet haatdragend richting Delft want ik heb als hoofd Production Technology en Process Engineering in mid jaren 90 nog eens een grote cheque overhandigd bij de afdeling mijnbouw voor excellent onderzoek.

Het is nog niet te laat, dit eredoctoraat kan nog steeds gestopt worden, er is een precedent!

En u weet net zo goed als vele andere techneuten en wetenschappers dat er geen klimaatcrisis is. Die is volledig gecreëerd door lieden als Timmermans.

Natuurlijk moeten we zo snel mogelijk ophouden met het opstoken van fossiele brandstoffen en naar een duurzame mix van energie componenten gaan. En zoals Prof David Mackay het in zijn uitgebreide rapport ‘Withouthotair’ (overigens nog vertaald door TU Delft …) uitlegt, we moeten op grote schaal naar kernenergie. En dat gaat 2-3 generaties duren. Maar we hebben gelukkig voldoende gas als tussenoplossing. Doorgaan op de ingeslagen weg van Timmermans et al zal leiden tot kapitaalvernietiging op immense schaal, een verloederd landschap en een inferieure energievoorziening. Allemaal recepten voor onrust.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Hoogachtend,

Ir. Hans Bouman

***

Met alle respect : 180 jaar: waarom zo opzichtig modieus en gericht op financiering ?

Wellicht wat conservatief , maar er zijn toch heel wat meer duurzaamheidsproblemen dan windmolens?

Of is de TU tegenwoordig voornamelijk gericht op het onmogelijke en desastreuze wensdenken van figuren zoals Timmermans?

Volgens mij had de Club van Rome al wat aanbevelingen, daar was nooit veel belangstelling voor!

Mvrgr.

Ir M. (Marcel) Groosman

***

Aan: Machteld von Oven

Team Universiteitsfonds TU Delft

Onderwerp: Opzegging donateurschap Universiteitsfonds Delft n.a.v. ere-doctoraat Timmermans

Geachte Machteld,

Met ingang van 1 januari 2022 zeg ik mijn donateurschap op van het Universiteitsfonds Delft vanwege het belachelijke voornemen om politicus Timmermans een ere -doctoraat van de Technische Universiteit Delft te schenken. Tevens trek ik mij terug als Vriend van Delft.

Timmermans heeft bewezen een wetenschappelijke non-valeur te zijn door zijn houding ten aanzien van biomassa en mijn Alma Mater beloont dit!

Treurig, treurig!!

Hartelijke groeten,

Ir. D. Swart

***

Aan: Machteld von Oven

Team Universiteitsfonds TU Delft

Onderwerp: Opzegging donateurschap Universiteitsfonds Delft n.a.v. ere-doctoraat Timmermans

Beste Machteld,

Tot mijn grote spijt zal ik m.i.v. 2022 mijn donateurschap van het Universiteitsfonds beëindigen en mij terugtrekken als “Vriend van Delft”.

De aanleiding van mijn besluit is de aankondiging dat de politicus Frans Timmermans een ere doctoraat zal ontvangen van de TUDelft.

Met mij zullen vele alumni van mijn generatie, die minder last hebben gehad van de eenzijdige niet wetenschappelijke berichtgeving over de antropogene oorzaak van klimaatverandering, verbaast en ontzet zijn dat een eredoctoraat aan iemand als de heer Timmermans wordt toegekend.

Hyperbool en misplaatste angst creëren naast bureaucratische foefjes als biomassa steun (lees hout kappen en verbranden) en nucleaire energie dwarsbomen kan toch niet beloond worden met een ere-doctoraat van de TU Delft?

Dit zou beter passen bij faculteiten politicologie of sociale antropologie van andere universiteiten.

Ik kan begrijpen dat de TU in het kader van overheidssteun en onderzoeksgelden gedwongen is een nogal politiek-correcte koerste varen, maar een eredoctoraat aan een persoon als de heer Timmermans is niet nodig en een affront voor de wetenschappelijke methode.

Ik hoop dat er nog gelegenheid is voor de TU Delft om het besluit omtrent de heer Timmermans te herzien.

Met vriendelijke groet,

Henk Goemans

***

Aan: Alumni Relations van de TU Delft

Beste heer of mevrouw,

Ik lees hier dat de TU Delft een ere doctoraat gaat geven aan de heer Frans Timmermans (regent en biomassa supporter).

Dat is zoiets als de Nobelprijs die werd gegeven aan de heer Barack Obama (van de drone executies en zes oorlogen begonnen).

Als de TU Delft politiek in plaats van wetenschap gaat bedrijven en meneer van der Hagen later een leuk baantje elders wilt, soit.

Maar als oud student van de TU Delft heb ik hier geen boodschap aan, ik verzoek u vriendelijk mij van de Alumni Relations mailing lijst te halen.

Met vriendelijke groeten,

Hein Castendijk

***

Van: Machteld von Oven
Aan Henk Goemans
Onderwerp: Opzegging donateurschap Universiteitsfonds Delft n.a.v. ere-doctoraat Timmermans

Geachte heer Goemans,

Het spijt mij zeer te horen dat het te ontvangen eredoctoraat door Frans Timmermans voor u aanleiding is om uw zeer gewaardeerde donateurschap als Goede Vriend van het Universiteitsfonds per 2022 niet meer te continueren.

Wij realiseren ons heel goed dat bij sommige van onze alumni en oud-medewerkers de materie van klimaatverandering gevoelig ligt.  Er is echter brede consensus binnen de wetenschap over de rol van de mens in de huidige klimaatverandering en over de noodzaak daar iets aan te doen. TU Delft wil daarin koploper zijn, zoals o.a. te zien via www.tudelft.nl/climateposition

Het College voor Promoties van TU Delft wil de heer Timmermans onderscheiden met een ere-doctoraat voor zijn sociaal-maatschappelijke prestaties op het gebied van de klimaatproblematiek; het gaat dus niet om een wetenschappelijk ere-doctoraat.

Wij hopen van harte u alsnog te mogen begroeten bij de Dies en Lustrum-activiteiten; wellicht vinden wij dan ook ruimte om door te praten over deze materie.

Terugkomende op het Universiteitsfonds. Wij doen er met onze donateurs alles aan om extra kansen te scheppen voor studenten en wetenschappers. Daar zetten wij ons met hart en ziel voor in. In de jaren dat u Goede Vriend bent geweest hebben, in toenemende mate, velen hiervan kunnen profiteren. Graag wil ik u namens het fonds heel hartelijk danken voor uw betrokkenheid in deze.

Met vriendelijke groet,

Machteld von Oven

Development & Relaties

E-mail: m.w.vonoven@tudelft.nl

***

Van Henk Goemans

Aan Machteld van Oven

Beste Machteld,

Mijn dank voor je antwoord die helaas loopt langs de tegenwoordig voorspelbare en gangbare lijnen van de TU Delft communicatie.

Maar alle respect voor je enthousiasme om steun te blijven houden voor de ons dierbare TUD, dat blijft staan.

De basis van de verontwaardiging van velen, die nog opgegroeid zijn in een periode dat een open discussie in de wetenschap de norm was, is :

a. Referentie naar de z.g. “brede consensus” is misschien juist voor de politiek en het grote publiek, maar in internationale wetenschappelijke fora is dit zeker niet het geval. Opvallend is dat een open en wetenschappelijke discussie meer plaats vind bij degenen die onafhankelijk zijn van de politiek correcte lijn voor hun positie, inkomen, onderzoeksgelden etc ( b.v gepensioneerde wetenschappers).

b. Dat Timmermans (en eigenlijk ook de TUD) niet een wetenschappelijk inhoudelijk debat wil, en niet wil dat er open discussie en afweging of een groot deel van de z.g. Green Deal en Energie transitie het beoogde doel van klimaatbeheersing en natuurbehoud adequaat nastreeft.

c. Dat Timmermans alleen de politieke samenvatting van de IPCC rapporten (IPCC AR6) napraat zonder rekening te houden met de de onderliggende documentatie waaruit een andere boodschap te lezen valt.

d. Dat Timmermans en eigenlijk ook de TU Delft geen aandacht willen schenken aan de bevindingen van duizenden gerenommeerde  (Bèta) wetenschappers die gebaseerd op objectieve waarnemingen en onderzoek (in tegenstelling tot IPCC publicaties die gebasserd zijn op inadequate modellen van die niet eens in staat zijn een goede “history match” te creëren en aan “cherry-picking” van historische proxy data). En erger nog, zoals gezegd, een open proces wordt zelfs tegengewerkt, het wetenschappelijk debat wordt steevast uit de weg gegaan en er wordt openlijk ingezet op angstcreëring om de politiek en het grote publiek (U weet wel : van de “brede consensus”) mee te krijgen.

e. Dat het argument dat het geen wetenschappelijke prijs is maar een erkenning voor sociaal-maatschappelijke prestatie geen hout snijdt als de prestatie niet gebaseerd is op veel meer dan speculatie en bovendien een groot risco met zich meedraagt voor sociaal-maatschappelijke ontwrichting. De tijd zal  dit duidelijk maken, en de standing van TUD onherroepelijk schade toebrengen.

f. Dat het een misse zaak is om het jong talent hun formatieve jaren te laten doorbrengen in een klimaat van indoctrinatie i.pv. wetenschappelijk debat.

Tegen de tijd dat de TUD blijk geeft weer een open wetenschappelijke i.p.v. politiek conveniënte lijn te gaan volgen zal ik met grote vreugde terugkeren bij de supporters.

Met vriendelijk groet,

Henk Goemans

***