Niet de huidige klimaatverandering is op hol geslagen, maar het geloof dat er een catastrofale opwarming plaats zou vinden

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Met stijgende verbijstering sla ik de massahysterie gade rond de klimaattop in Glasgow. Niet de huidige klimaatverandering is op hol geslagen, maar het geloof dat er een catastrofale opwarming plaats zou vinden.

We herkennen de onoriginele dweepzieke gebral van wereldleiders dat past bij massahysterie. De geschiedenis zit vol met holle praat van deze standaard clichés als 1 minuut voor 12, harde keuzes, ‘do or die’, onze kleinkinderen, en meer van deze obligate prietpraat. De ironie is daarom des te schrijnender, daar elk bewijs ontbreekt dat die massahysterie zou kunnen rechtvaardigen. Hysterie dus om een hersenspinsel.

Evenmin een onbekend verschijnsel in de geschiedenis bij het creëren van een collectief wij-gevoel dat de realiteit en het morele besef uit het oog doet verliezen. Massahysterie is een zeer gevaarlijke ontwikkeling, zo zou met name de geschiedenis van de vorige eeuw hebben moeten leren. Het moge duidelijk zijn dat Glasgow blijk geeft juist niets geleerd te hebben door in dezelfde valkuil te vallen. Vandaar het bombasme van wereldleiders e.a. De dames en heren proberen elkaar te overtreffen met superlatieven om maar vooral zich te etaleren als wereld reddende deugmens die de ernst der dingen beseft. Hoed u allen zich voor hen en voor Timmermans in het bijzonder. Ook hij zuigt het allemaal uit zijn duim.

Er gaan onaangename ontwikkelingen schuil achter al dat bombasme. Wat zijn de belangen van het Klimaat Industrieel Complex, het WEF, Schwab’s Great Reset met Timmermans als Europese cliché vanwege diens Green Deal? De uitspraken van beide heren doen de reuzel je over de rug lopen wat betreft onze democratische rechten. Onze huidige generatie en zeker die na ons zal heel veel tirannie te verduren krijgen, maar is nog steeds niet wakker te krijgen voor wat er op ons af komt.

Het ontwaken zal niet prettig zijn. De redders van deze planeet brullen des te harder om deze duidelijk zichtbare ontwikkeling te verhullen. Tja absolute macht en heel veel centjes verdienen zijn de banale drijfveren achter het redden van de planeet. Niet over het klimaat, maar hierom zou men angstig moeten zijn. Hoe zit het?

De covid-pandemie biedt unieke kansen om de nieuwe wereldorde in de vorm van The Great Reset versneld te realiseren, stelt Klaus Schwab van het World Economic Forum. Dat resetten is op allerlei terreinen al volop gaande onder de hoede van de EU, VN en NGO’s. Maar wie worden er eigenlijk beter van die Great Reset? Het volk: you’ll own nothing, and you’ll be happy? Nee, vooral The Great Elite spint er garen bij. De gewone burger wordt op kosten gejaagd en heeft geen enkele inspraak.

Dit is nu al duidelijk, vooral nu activistische rechters hun bijdrage leveren aan de afbraak van onze maatschappij, Nederland zijn eigen Verelending tegemoet gaat nadat al ons bezit is leeggeroofd.

De zin “You’ll Own Nothing and You’ll Be Happy” zal ook niet snel uit ons geheugen verdwijnen, hoe graag het WEF dat ook wil.

Dit past bij het achterliggende geromantiseerde hersenspinsel over een arcadisch geachte maatschappij van het niveau 1850. Ja ja, ik zou dan toch maar eens Dickens beter lezen over de armoede toen. En wie heeft al die eigendommen dan in bezit? Dit zal Schwab zeker niet bedoelen:

Je kunt ook armoede bestrijden door iedereen even arm te maken via eindeloze overheveling van miljarden belastinggeld van rijke naar arme landen. Zoals bijvoorbeeld voor het bereiken van klimaatdoelen.

Wat moeten wij dus met al die hysterie? COP26 lijkt weinig te verschillen van een massabijeenkomst in Orwell’s 1984:

Al decennia wordt de macht van de nationale staten uitgehold. We worden op hoofdlijnen niet meer bestuurd door onze nationale overheid, maar door de EU en door de VN, die allebei aan de leiband lopen van talloze NGO’s. Het zal u niet zijn ontgaan dat zo’n NGO, Urgenda, in ons land zelfs het klimaatbeleid weet te bepalen. ‘Something is rotten in the State of the Netherlands’, schreef Syp Wynia al begin vorig jaar over de absurde invloed van ‘de machtigste man in Nederland’, Boudewijn Poelmann, de baas van de zogeheten ‘Goede Doelen Loterijen’, die Urgenda financiert. Something is rotten in the world, voeg ik eraan toe. Dat alles voor een nieuwe ‘groene’ wereld, die ook veel ‘eerlijker’ is en waarin geen armoede meer zal bestaan. Het lijkt er echter veel meer op dat we vooral met zijn allen steeds armer gaan worden, omdat het nagestreefde sustainable Utopia niet alleen luchtfietserij is, maar ook voor de gewone man en vrouw volslagen onbetaalbaar. Bron.

Planeet redden is big business. Leegroof van vermogen van de burger, rechtsongelijkheid vanwege activistische rechters, ontneming van democratische grondrechten, onwettige onteigening van boeren, schending van het binnentredingsrecht en schending van nationale soevereiniteit. COP26 stelt zich ten doel dit alles te faciliteren. En het klimaat…? Dat gaat zijn eigen onverstoorbare natuurlijke gang sinds miljoenen jaren met ups en down’s zoals tot in lengten van jaren. Het bombasme in Glasgow zou iets sneu’s moeten hebben, ware het niet dat echte catastrofe het klimaatbeleid zelf is. Daarom is de vraag gerechtvaardigd wie nu de uiteindelijke overwinnaar was en zal zijn van Parijs en Glasgow. Het antwoord is overduidelijk China. Europa is bezig zichzelf te verminken en zich tot Ontwikkelingsland om te turnen door het klimaatbeleid onder Timmermans. En de US?

„Omdat zij, dankzij schaliegas en andere technieken, nu ’s werelds grootste producent van fossiele brandstoffen is. Meer dan de Saoedi’s, Qatar en Rusland. Onder de regels van Parijs moet president Biden een begin maken om dat allemaal uit te faseren. Het is een daad van zelfverminking.”

De drang om de planeet te redden van een niet bestaande catastrofe beneemt de conferentiegangers van COP 26 inderdaad het zicht op de realiteit. Dit komt mede door de illusionaire wereld die zij voor zichzelf hebben geschapen door hun kritiekloos onvoorwaardelijk geloof in de 97%-consensus, de hockeystickgrafiek en de angstscenario’s die door hebzuchtige NGO’s zoals Greenpeace, Milieudefensie, WWF, etc. worden neergezet. Nogmaals, er is geen bewijs gevonden voor de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Maar al dat geschreeuw op COP26 poogt dit manco te overschreeuwen. Dus:

„Als je zoekt in het laatste IPCC-rapport dan komt het woord ’existential’ niet voor in 4.000 pagina’s. Ik heb gezocht op catastrofe: vijf keer. De eerste betreft hoe media over klimaatverandering berichten. Een andere gaat over ’catastrofale overstroming in de Atacama-woestijn’. Dat is niet wat ik versta onder catastrofe. Een existentiële crisis gaat over een samenleving op de rand van de afgrond, niet over water in de woestijn.”

Het hysterische schreeuwen bij COP26 heeft geen fundament.

Niet de huidige klimaatverandering is op hol geslagen, maar het geloof dat er een catastrofale opwarming plaats zou vinden

Richard Lindzen.

MIT-professor Richard Lindzen stelde laatst: ’Klimaathysterie in het Westen leidt tot beleid dat China bevoordeelt.’

„Het is niet alleen het beleid, het is ook onze gemoedstoestand. Als zelfs onze eigen elite en militaire top meent dat klimaat de grootste bedreiging vormt voor de staatsveiligheid, dan is dat dus niet de rivaliteit met China. Als wij de Chinese expansie niet als grootste probleem zien, is Peking de impliciete winnaar.”

Bron (mogelijk achter betaalmuur): ‘Dertig jaar klimaatcircus: ’China grote winnaar’, Edwin Timmer, Telegraaf.

Niet de huidige klimaatverandering is op hol geslagen, maar het geloof dat er een catastrofale opwarming plaats zou vinden

Jeroen Hetzler.

Dit is het onvermijdelijke geopolitieke fiasco van Parijs en dat van Glasgow: korte termijn verdienmodel plus Europese tirannie, lange termijn verdienmodel China plus Chinese tirannie.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***

 

Van de redactie

Ondertussen wil het niet erg opschieten met die verschrikkelijke opwarming. In vergelijking met de maand daarvoor was oktober weliswaar iets warmer, maar nog steeds 0,3 graden onder de piek in 2016. Kortom, Moeder Natuur lijkt niet ècht te willen meewerken aan het aanwakkeren van de klimaathysterie om van Glasgow een succes te maken.

Niet de huidige klimaatverandering is op hol geslagen, maar het geloof dat er een catastrofale opwarming plaats zou vinden