Prof. dr. em.  Aynsley Kellow  is politicoloog, Universiteit van Tasmanië (Australië) en is in Glasgow. expert klimaatonderhandelingenVan onze COP 26-correspondent.

Prof. dr. em.  Aynsley Kellow  is politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Tasmanië (Australië) en is op dit moment in Glasgow.

Hij is expert op het terrein van klimaatonderhandelingen. Kellow refereert aan een oude Schotse grap, waar een verdwaalde reiziger iemand de weg vraagt naar Glasgow en als antwoord krijgt:

‘Als ik naar Glasgow zou gaan, zou ik hiervandaan de tocht niet beginnen.’ (‘If I were going to Glasgow, would nae start from here.’)

Je ziet een schaapsherder op zijn stok leunen en minzaam het hoofd schudden.

Ik cherrypick uit Kellow’s verslag:

Het slechte nieuws begon echter voordat de COP 26 begon, want de ambities van het VK, de EU en de VS werden afgewezen tijdens de G20-bijeenkomst die onmiddellijk daarvoor in Rome werd gehouden. Daar blokkeerden onder meer China, Rusland, Brazilië en Australië de reikwijdteclaims. Johnson meldde dat slechts 12 van de 20 regeringen zijn ambities steunden, en het communiqué (de Verklaring van Rome) bevatte een afgezwakte tekst over het bereiken van Net Zero ’tegen of rond het midden van de eeuw’ – ironisch genoeg, bijna terug naar het oorspronkelijke doel van Parijs, de volgende tweede halve eeuw.

‘Ook verwaterd – impactvol voor Australië – was de poging om tegen 2030 een einde te maken aan de bouw van kolencentrales. Het ontwerp van vrijdag luidde nog: ‘We zullen ons uiterste best doen om te voorkomen dat er nieuwe onverminderde capaciteit voor de opwekking van kolen wordt gebouwd, rekening houdend met de nationale omstandigheden.’ Op zaterdag werd dat al: ‘We zullen er alles aan doen om, rekening houdend met de nationale omstandigheden, in de jaren 2030 geen nieuwe onverminderde opwekkingscapaciteit voor kolen te bouwen.’

Kellow schetst diplomatie op volle toeren, waarbij hij zelfs de Oxford Dictionary uit de kast moest halen om de impact van de verklaring te doorgronden:

‘Toen kwam de versie die op zondag werd aangenomen: ‘We zullen samenwerken bij de inzet en verspreiding van koolstofarme en hernieuwbare technologieën… om een ​​overgang naar emissie-arme energiesystemen mogelijk te maken. Dit zal ook de landen, die zich ertoe verbinden om investeringen in nieuwe verminderde capaciteit voor de opwekking van kolen geleidelijk af te bouwen, in staat stellen dit zo snel mogelijk te doen.’

Kellow:

‘Na Rome ging het nog slechter met Boris, toen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan besloot dat hij Glasgow niet zou bijwonen. Vreemd genoeg had Turkije al een punt op de agenda om zich terug te trekken uit de bijlage I van ‘ontwikkelde landen’, maar op de openingsdag van COP 26 trok Turkije dat agendapunt in en merkte op dat het onlangs de Overeenkomst van Parijs had geratificeerd, wat het karakteriseerde als een indicatie van de wil om constructief te zijn.’

Kleine domper:

‘Vervolgens werd bekend dat de Chinese president Xi Jinping niet eens de geplande ‘virtuele’ toespraak wilde houden, maar alleen een schriftelijke verklaring zou overleggen.’

Prof. dr. em.  Aynsley Kellow  is politicoloog, Universiteit van Tasmanië (Australië) en is in Glasgow. expert klimaatonderhandelingen

Aynsley Kellow.

Sommigen weten blind de weg naar Glasgow. Kellow:

‘De openingsverklaringen van onderhandelingsgroepen en leiders hebben zo weinig verrassingen opgeleverd. India heeft Net Zero beloofd voor 2070, en uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen enzovoort, en de ontwikkelingslanden, individueel of in verschillende groepen, hebben meer geld gezocht en hun ongenoegen geuit over het niet nakomen van de toezegging van 100 miljard dollar per jaar.’

Kellow blijft gelukkig nog een paar dagen.

***

Bron hier.