Google maar eens: Wilders en Timmermans, of Baudet en Timmermans, of Plasterk en Timmermans, of Timmermans en MH17. Daar word je niet vrolijk van.

Foto: Deguelle Party Verhuur.

Van een onzer correspondenten.

Nu men aanstonds in Delft de rode loper gaat uitleggen voor Eurocommissaris Frans Timmermans en hem de hoge onderscheiding van een eredoctoraat gaat uitreiken, even een moment van reflectie op deze zondagochtend. Misschien dat de respondenten van Climategate.nl ook hun licht kunnen laten schijnen over deze zaak.

In het strategisch kader 2018- 2024 van de Technische Universiteit Delft, wat eigenlijk nog van kracht is als beleidsdocument zou je denken, komt het woord klimaat niet voor. Jawel, maar een keer is op pagina zoveel sprake van een plan om CO2-reductie toe te passen op de campus, maar nergens tref je enige vorm van ernstige klimaatbevlogenheid aan. En ineens is er zomaar ‘action’ wat de klok slaat en ook een ‘mission’ dat de menselijke uitstoot de planeet bedreigt, beginnend met:

‘There is no doubt…’

Je zou het in marmer beitelen als het niet zo’n pijn deed aan de ogen. Staat het er echt? Wie twijfelt doet niet meer mee, staat daar. Vraag aan de respondenten: hoe is te verklaren dat het belangrijke wetenschappelijke uitgangspunt van de methodische twijfel zomaar overboord wordt gezet? Ook in de top van de universiteit zitten wetenschappers van naam en faam, zou je denken.

Een tweede punt is dit: een eredoctoraat kan ook geen wetenschappelijke erkenning inhouden. Timmermans hoeven we niet te zien als iemand die iets te maken met wetenschap zelf, ook al staat er op zijn Wikipedia-pagina Dr. voor zijn naam. De universiteit zegt daarover aan de alumni als het gaat om klimaatverandering het volgende:

‘De heer Timmermans is iemand die in het maatschappelijke veld veel heeft gedaan om deze problematiek op de agenda te zetten en overheden, bedrijfsleven en instellingen in Nederland, Europa en in de wereld in beweging te krijgen om noodzakelijke actie te ondernemen. Het College voor Promoties van TU Delft wil daarom de heer Timmermans onderscheiden met een eredoctoraat voor zijn sociaal-maatschappelijke prestaties; het gaat dus niet om een wetenschappelijk eredoctoraat.’

Google maar eens: Wilders en Timmermans, of Baudet en Timmermans, of Plasterk en Timmermans, of Timmermans en MH17. Daar word je niet vrolijk van.

Frans Timmermans.

Opvallend is dat er nergens wordt gerept over het toch wel aantoonbare feit dat Timmermans in eerste instantie politicus is. We gaan hier niet zijn doopceel lichten, maar andere politici uit zijn beroepsgroep, zeg maar vakgenoten, zijn het helemaal niet eens met deze mooie kwalificaties. En drommen burgers evenmin. Google maar eens op: Wilders en Timmermans, of Baudet en Timmermans, of Plasterk en Timmermans, of Timmermans en MH17. Daar word je niet vrolijk van. Misschien moeten hier ook maar geen twijfel hebben, en de democratie maar overboord zetten.

Wat vinden de respondenten?

***

Voor een greep uit de reacties van alumni van de TU Delft zie hier, hier en hier.