Foto; Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Plan B Earth, een groep klimaatbevlogenen die de wettigheid van het klimaatbeleid van de Britse regering ter discussie stelt, heeft deze week bakzeil gehaald bij het Britse hooggerechtshof.

Plan B Earth voerde aan dat ministers geen ‘praktische en effectieve’ stappen hadden genomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het wilde dat de rechter activisten groen licht zou geven voor een rechterlijke toetsing, maar deze weigerde toestemming te verlenen.

Activisten wilden zo een uitspraak afdwingen om het nalaten van Britse ministers om hun Parijse klimaatverplichtingen na te komen in strijd te laten zijn met de mensenrechtenwet van 1998.

De actiegroep voerde aan dat de klimaatcrisis en de mensenrechtenwetgeving waren geschonden, en beweerde dat de ministers hadden nagelaten praktische en effectieve maatregelen te nemen om zich aan te passen aan komende klimaatcrisis.

Tim Crosland, de directeur van Plan B Earth, en alumnus van de Universiteit Utrecht , stelde:

‘We zijn allemaal getuige van de verwoestende gevolgen van het huidige niveau van 1,2 graden C opwarming, dodelijke hongersnoden in Madagaskar, Oost-Afrika en Afghanistan, bosbranden en overstromingen die gemeenschappen en ecosystemen over de hele wereld verwoesten, ook in het VK.’

Crosland is voormalig cybercrime specialist en wijst naar het bankwezen dat profiteert van de vermeende aardse opwarming:

‘Ondertussen blijft de City of London profiteren van het financieren van een traject naar 3-4 ° C opwarming, wat terrorisme is voor de jongere generatie en terrorisme voor het mondiale zuiden.’

Plan B Earth maakt deel uit van een omvangrijk internationaal netwerk zoals The Guerillafoundation en het Nederlandse Urgenda.

Voormalig advocaat Crosland:

‘We gaan in beroep bij het hof van beroep en, van daaruit, naar het Europese Hof voor de rechten van de mens. (…) Als de rechtbanken verplicht zijn om het wetenschappelijke bewijs te negeren van wat nodig is om het leven te beschermen, dan is ‘het recht op leven’ niet meer dan een illusie in een politieke economie die de veiligheid van bedrijfswinsten op korte termijn bevoordeelt boven het welzijn van gewone mensen.’

Twee jaar geleden stelde Crosland dat er al 25 jaar wordt gepraat maar dat de CO2-uitstoot onverminderd is doorgegaan. Er is nog een lange weg te gaan.

***

Bronnen: Britse pers/The Guardian.