Timmermans volgt uitleg bij de waterstofauto.

De innige vriendschapsband tussen TU-Delft en toekomstig TUD eredoctor Frans Timmermans

Van een onzer correspondenten.

Dat Eurocommissaris Frans Timmermans bijna blind de weg kan vinden naar de TU Delft om daar het eredoctoraat in ontvangst te nemen, hoeft je niet te verbazen als je de goede betrekkingen tussen dit prominente kennisinstituut en de Europese toppoliticus op je laat inwerken. Er is een intensieve wederzijdse betrokkenheid en belangstelling voor elkaar, door de jaren heen. Loopt u even mee?

We gaan eerst naar 14 juni 2016. De TU-Delft verwelkomt Eurocommissaris Timmermans op de nieuw gebouwde ‘Green Village’, waar duurzaamheidsprojecten zijn gestart in het kader van energietransitie. Bron hier.

Timmermans is lovend over het werk van de TU-Delft en stelt:

Inspiring projects such as The Green Village can contribute to this sustainable transformation…’

Een aantal onderzoekers vertellen over hun projecten. Het is fijn te horen dat de TUD- onderzoekers de warme steun van Timmermans toegezegd krijgen:

‘The researchers felt the warm support of Mr. Timmermans in their joint ambition to develop more sustainable solutions for today’s most urgent challenges.’

Timmermans krijgt uitleg over Green Village. Pikant is dat het begrip Green Deal al op de flap-over staat en waarschijnlijk door de kloeke Delftenaren bedacht. Timmermans luistert goed.

‘It was a great and productive visit that was concluded with a present for Mr. Timmermans from the LDE Centre for Sustainability.’

Timmermans krijgt een mooi cadeau aangeboden van het LDE ‘Centre for Sustainability’.

Op 7 augustus 2016 brengt Timmermans opnieuw een bezoek aan de TU Delft. Nu gaat het om ‘Flood Proof Holland’. De Universiteit schuwt in de berichtgeving niet het klimaatalarmisme in te zetten. Een wetenschappelijk instituut met handelsgeest:

‘Flooding is a major issue both national as well as global. In the past few weeks we have experienced the effects of climate change very nearby, causing 15 deadly casualties in Western-European countries and an economic impact of more than 3 billion euro. As a result of global population growth, urbanisation and climate change the pressure on vulnerable Delta areas is increasing. This trend calls for smart, affordable, effective and scalable solutions, beneficial to the Dutch economy.’

Bron hier.

De delegatie ploegt met mooie schoenen door het vochtige gras van de proefpolder:

Frans Timmermans met TU-Delft rector Tim van der Hagen. Bron hier.

Timmermans is de spil in een subsidienetwerk, waar ook TU Delft in meedraait. In het Green Villageproject gaat het om partners als Alliander en Stedin. Hier een brief aan Timmermans met partners uit de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie, waarvan ook Alliander en Stedin deel uitmaken en waar de verwevenheid duidelijk wordt, hoewel TU Delft zelf niet expliciet genoemd:

Zie voor de hele brief hier.

Als politicus is Frans Timmermans thuis in politieke handjeklap en verwevenheid van belangen. Inmiddels heeft hij het begrip Green Deal volledig in zijn zak en krijgen universiteiten geld uit zijn fonds, zoals de TU Delft bij monde van professor Ad van Wijk openlijk toegeeft:

‘En het biedt kansen voor iedereen: als we de verbinding leggen naar Afrika, zoals we in de ‘Green Deal’ van Frans Timmermans nu onderzoeken, om daar veel duurzame energie te produceren om te kunnen importeren, kan dat misschien ook nog bijdragen aan meer werkgelegenheid en welvaart in die landen, en minder immigratie.’

Bron hier.

Waar blijft nog de onafhankelijke wetenschap nu deze zo verstrengeld is geraakt met politiek en bedrijfsleven?

In een interview stelt van der Hagen:

‘Critici zullen zeggen: nu blijft er helemaal niets meer over van zuivere wetenschap…

Van der Hagen: ‘Ik bestrijd dat. Ik kan keihard zeggen: ‘Dit is wél zuivere wetenschap.’ De academische waarden van onafhankelijke wetenschap staan altijd voorop voor de universiteit. Dat is het eerste wat we zeggen tegen bedrijven en daar maak ik keiharde afspraken over. (…)

Onze eerste geldstroom, dus wat we van de overheid krijgen, is onvoldoende. Het grijpt allemaal in elkaar.’

Bron hier.

Het eredoctoraat aan Timmermans is, zo bekeken, een apotheose van een lange periode van innige samenwerking tussen politiek en wetenschap. Hora est!

***