Yasmine Fouad.

Van een onzer correspondenten.

We moeten eerst de feestdagen maar zien door te komen, en dan breekt 2022 aan. En u zult het nu nog niet willen geloven, maar zowat na de zomer zal een zekere Yasmine Fouad regelmatig bij u over de vloer verschijnen.

U zult haar leren kennen als uw buurvrouw. Haar stem zal klinken uit uw radio, ze zal u toespreken op uw tv en via de sociale media zal ze dagelijks met u oog in oog verkeren. Zij is de milieuminister van Egypte en zit de klimaatconferentie voor die dit jaar in de Egyptische badplaats Sharm el Sheikh zal worden gehouden.

Fouad is milieudeskundige en gepromoveerd politicologe en heeft een lange staat van dienst in de milieu- en klimaatdiplomatie en wordt alom gerespecteerd.

Haar cv puilt uit van internationale afkortingen, zoals AMCEI, AAI, AREI, CAHOSCC, NEPAD, GCF, GEF/UNDP, CLIM-DEV AFRICA, CBD, UNCCD, etc.

Skynews:

Egyptian environment minister Yasmine Fouad says the “hard work” made at #COP26 “deserves to be rewarded” and her country will “carry the torch” and build on its success when they host COP27 next year.’

Sharm el Sheikh.

Dr. Fouad was met haar delegatie aanwezig tijdens de Glasgowtop en liet weten dat de volgende klimaattop een ‘inclusive process’ zou moeten zijn, waar ook de ‘civil society’ een rol moet spelen. Deze overwegingen wachten op nadere uitwerking. Eerder vroeg Fouad aandacht voor de relatie tussen voedselzekerheid en klimaat. Insiders houden rekening met het ervaringsfeit dat, omdat zij een vrouw is, de aandacht van de internationale vrouwenbeweging ook een extra dimensie kan krijgen in het mondiale klimaatdebat.

Tijdens de klimaattop in Glasgow prees Euro- vicepresident Frans Timmermans het werk van Fouad en de belangstelling van de Egyptenaren voor milieuvraagstukken en klimaatverandering. Dit alles mede in het licht van het voornemen dat Egypte wil spreken namens het gehele Afrikaanse continent.

Zegslieden verwachten niet dat Fouad haar persoonlijke verdriet laat zien als de top op een fiasco uitloopt, zoals de huilbui van haar Britse voorganger bij de mislukte klimaattop in Glasgow dit jaar. Eerder zullen het dan krokodillentranen zijn, zo is de diplomatieke inschatting.

***

Voor de petitie tegen het ere-doctoraat van de TU Delft voor Frans Timmermans, zie hier.