Wat moeten wij toch met al dat alarmisme over het klimaat. Overwegend verbaal geweld zonder inhoud, demonstraties emotioneel misbaar.

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Wat moeten wij toch met al dat alarmisme over het klimaat. Overwegend verbaal geweld zonder inhoud, demonstraties en ander emotioneel misbaar. Dit doet mij denken aan Scheveningse viskramen aan de haven waar schijtende meeuwen je met veel gekrijs belagen en je je visje uit je vingers proberen te pikken.

Kortom, ordeloos gefladder en chaos. Dit lijkt mij de juiste vergelijking met de klimaat’berichtgeving’ van met name de NPO in de aanloop naar Glasgow. Deze COP26-conferentie liep onvermijdelijk uit op een mislukking door de ongeloofwaardigheid van de alarmisten.

Klimaatbevlogenen blijken zich niet te kunnen inleven in de belangen van opkomende economieën. Er is immers geen schijn van kans dat die landen hun kolencentrales zullen sluiten en massaal hun land vol zetten met inferieure windmolens en zonnepanelen. Opkomende Afrikaanse landen zouden hun vraag naar elektriciteit door windmolens en zonnepanelen moeten leveren lijkt bijvoorbeeld Greenpeace na te streven. Hoe naïef! Zo kun je de mythe van de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) levendig houden, terwijl de rol van CO2 onbeduidend is zoals verderop wordt uiteengezet.

Houden de mainstream media en klimaatgelovigen er werkelijk zulke naïeve opvattingen op na? Ik vrees het. Wat mij brengt op de, wetenschappelijk gezien, waanwereld waarin klimaatbevlogenen als Kaag en Klaver leven. Duidelijk is hun beider onwetendheid, dan wel het zich afsluiten van inhoudelijke kennis in ruil voor emo-ideologie. Ik vrees dat de combinatie van onwetendheid en ideologie bedreigend is voor onze beschaving, daar zij het pad van de Verlichting verlaat. Om diezelfde reden heeft het Lysenkoïsme tot grote hongersnoden geleid in de USSR.

De obsessie voor het onbeduidende broeikasgas CO2, en nog onbeduidender methaan, kan niet bogen op feitelijk wetenschappelijke grond. Integendeel zelfs, het is slechts emo doordrenkt van ideologie. Al dat meeuwengekrijs is bedoeld om te verhullen dat er geen bewijs is voor dat gelamenteer over het klimaat dat gered moet worden. Ach, over 12 jaar gaan we toch met zijn allen naar de haaien? Wat maken die CO2-doelen voor 2050 dan nog uit, toch?

Dat CO2, en ook methaan, povere broeikasgassen zijn, blijkt ook uit deze onbeduidende prestatie van CO2 bij een zeer recente lezing van Professor of Physics, Emeritus van Princeton William Happer:

Bron.

Niet voor niets spelen waterdamp en wolkenvorming, naast andere natuurlijke factoren, wél een aantoonbare substantiële rol bij klimaatverandering. Alleen, daar willen alarmisten niets over horen.

Al met al lijkt het er meer op dat alarmisme en gesubsidieerde milieubewegingen in Nederland de dienst uitmaken, al dan niet geholpen door activistische rechters zonder inhoudelijke kennis en daarmee de Trias Politica op de meest flagrante wijze schendend en de geest van de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verkrachtend.

Trouwens, wat wil die milieubeweging nu eigenlijk? Alle industriële activiteit de nek omdraaien om zo het ideaal – van Maurice Strong werkelijkheid te laten worden?

Each year, the World Economic Forum convenes in Davos, Switzerland … What if a small group of these world leaders were to conclude that the principal risk to the Earth comes from the actions of the rich countries? … Isn’t the only hope … that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”

Maurice Strong, co-founder, former chairman of the World Economic Forum (WEF)

Bron.

Wat moeten wij toch met al dat alarmisme over het klimaat. Overwegend verbaal geweld zonder inhoud, demonstraties emotioneel misbaar.

Jeroen Hetzler.

Dit roept meteen vragen op over de huidige voorzitter Schwab en zijn plannen voor een Great Reset. Eender geldt voor lieden als Timmermans. Het begint alles te krijgen van een belangenverstrengeling van een gesubsidieerde Marxistische ideologisch bezeten groene lobby, onkundige onverantwoordelijke activistische rechters, machtsbeluste EU-bewindslieden tegenover incompetente overheidsdienaren. Is hun streven een Europese rurale maatschappij zoals beschreven in het boek De zomer van 1823 van Jakob van Lennep het doel?

Je vraagt je als weldenkend mens af in welke voor ons bizarre denkwereld dergelijke lieden zijn terecht gekomen, nu hun argumenten voor een catastrofale opwarming door menselijk toedoen aantoonbaar kant noch wal blijken te raken en wetenschap plaats maakt voor fataal Groepsdenken. Er is geen reden deze lieden serieus te nemen.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***

Van het trollenfront

Onze autistische klimaattrol heeft opnieuw toegeslagen. Even na vieren vanochtend heeft hij onder vier verschillende fantasienamen – Anne, aeg, Jelle en Boris – vier reacties geplaatst. Deze zijn door mij verwijderd.

Hans Labohm