Egbert de Beyer.

Aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit TU Delft (CWI), voorzitter Prof. dr. M.J. van den Hoven en aan de Raad van Hoogleraren van de TU Delft, voorzitter Prof.dr.ir. H. Russchenberg,

Geachte mevrouw, mijne heren van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU-Delft,

Graag wil ik u wijzen op enige zaken die op de TU-Delft mislopen in verband met de voorgenomen uitreiking van een ere-doctoraat aan Frans Timmermans. Eerder heb ik u een afschrift van een brief gezonden die gericht was aan de rector prof. dr. ir. T. van der Hagen. Tot nu toe heb ik van hem geen antwoord gekregen, noch van uw commissie, terwijl de beantwoordingstermijn reeds is overschreden. Daarom een nieuwe brief met meer achtergronden.

In de Klimaatmissie staat dat bij de TU-Delft geen twijfel over de klimaathysterie mogelijk mag zijn. Zo ziet de heer Timmermans dit schijnbaar ook. Maar dit staat linea recta tegenover de doelstelling van de opleiding van ingenieurs waarbij geleerd wordt altijd kritisch te blijven. Alleen hierdoor kan men immers de wetenschap een stap verder brengen.

De heer van der Hagen beweert in een antwoord op de petitie van de heer Asselbergs dat de watersnood in Limburg een teken van de klimaatverandering is. Hij acht het schijnbaar als ingenieur niet noodzakelijk deze melding in de pers op zijn juistheid te controleren. Het was een „jaarhonderd gebeurtenis“ wat, zoals het woord zegt, onafhankelijk van het momentane klimaat, iedere honderd jaar gebeurt. Lees hier.

Verder spreekt de heer van der Hagen over de noodzaak van klimaatbescherming. Dat is, zonder een bewijs dat de mensheid het globale klimaat beïnvloedt, onzin. Lees hier.

De heer van der Hagen ziet kernenergie als een belangrijk punt bij de nodige aanpassing aan een klimaatverandering. Maar een aanpassing aan extreme weersomstandigheden is veel goedkoper en effectiever dan een transformatie van de energievoorziening, zoals Timmermans die wil. Een dijk of een dam is goedkoper en werkt direct.

Een energietransformatie moet volgens Timmermans een vermindering van de door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide bewerken, maar zal geen meetbare invloed op de globale toename van kooldioxide hebben, zoals de Covid-19-crisis toont. Lees hier.

De door Timmermans gepropageerde angst voor kooldioxide en de daaruit volgende temperatuurstijging, die slechts op pseudowetenschappelijke argumenten berust, wordt door de EU bewust misbruikt om hun „grote transformatie“ of „Green New Deal“ er door te drukken.

Als medeoprichter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) riep prof. Schneider in 1989 op tot wetenschappelijke fraude:

“Enerzijds zijn wij als wetenschappers ethisch gebonden aan de wetenschappelijke methode, de waarheid vertellen, de hele waarheid en niets anders dan dat ……… Aan de andere kant zijn we niet alleen wetenschappers, maar ook mensen. En zoals de meeste mensen willen we de wereld graag als een betere plek zien……. Daarvoor hebben we brede steun nodig…….. Hiervoor zijn veel mediaberichten nodig. We moeten dus angstaanjagende scenario’s bieden, eenvoudige, dramatische uitspraken doen en weinig twijfels noemen. …… Ieder van ons moet beslissen wat de juiste balans is tussen effectief zijn en eerlijk zijn.” Discover, oktober 1989.

Is dit de weg die de TU-Delft nu vervolgt? Is dat door uw Commissie Wetenschappelijke Integriteit ethisch te verantwoorden?

De TU-Delft moet niet blind achter profeten aanlopen, met Timmermans als één van hun discipelen, maar liever op het wetenschappelijke pad blijven. Kooldioxide is niet relevant voor het klimaat, lees hier, en heeft een positieve invloed op het milieu, lees hier.

De gemiddelde globale temperatuur zonder een menselijke invloed is volgens de IPPC 15 °C (natuurlijke broeikaseffect). Nu is hij ongeveer 14,7 °C! Lees hier.

Als nu de momentane tendens van een globale afkoeling na een El Niño zich doorzet, gelooft u dan werkelijk dat Timmermans zijn politiek van de „grote transformatie“ aanpast en voor het produceren van kooldioxide zou pleiten om een verdere afkoeling te verhinderen?

De in Duitsland bekendste klimaatalarmist en vroegere klimaatadviseur van Frau Merkel prof. Schellnhuber uit Potsdam (PIK) geeft dit ook toe:

“In de overgrote meerderheid van de (weer)stations zagen we geen bewijs van de opwarming van de aarde … De meeste continentale stations waar we significante trends opmerkten, zijn grote steden, waarin waarschijnlijk de snelle stedelijke groei in de vorige eeuw zorgde voor temperatuurstijgingen … Het feit dat we nauwelijks opwarmingstrends hebben gevonden op stations die niet in snelgroeiende steden liggen, suggereert dat de werkelijke stijging van de wereldtemperatuur door antropogene oorzaken minder uitgesproken is dan in laatste IPCC-rapport aangenomen.Lees hier.

Er is op onze wereld niet één weerstation zonder een hitte-eilandeffect dat met zijn gemeten waardes een temperatuurverloop kan laten zien zoals de IPCC-grafieken ons tonen, niet één. Lees hier.    

Eveneens is er op deze wereld niet één wetenschapper die bewijzen kan dat de globale temperatuur door onze kooldioxide uitstoot beïnvloed wordt, niet één. Lees hier.

Als de TU-Delft dit anders ziet, dan moeten zij dat eerst bewijzen voordat er op deze basis verder geargumenteerd wordt. Dat is als een huis bouwen op drijfzand. Zo rust ook de aanpassing aan een klimaatverandering door middel van een energietransitie op een zeer zwak fundament.

De heer van der Hagen stelt met betrekking tot de kernenergie: “Ik hoop met u dat we de visie van de heer Timmermans wat dit onderwerp betreft kunnen bijstellen.“ Het eredoctoraat voor Timmermans heeft dus voor de TU-Delft het doel om hem zo ver te krijgen dat hij de kernenergie als niet schadelijk voor het klimaat verklaart en dat de TU-Delft hierna geld krijgt voor onderzoek. Dat als compromis hiervoor Duitsland dan weer gascentrales mag bouwen, wordt hierbij op de koop toegenomen. Maar dit betekent natuurlijk ook dat Nederland verder met gascentrales mag werken en wij dus helemaal geen kernenergie nodig hebben. In een land waar hierdoor geen interesse meer voor de bouw van peperdure kernencentrales is, zal ook de TU-Delft geen geld voor verder onderzoek krijgen. Zoals ze in Duitsland zeggen: „Ein klassisches Eigentor“.

Weliswaar stelt de rector dat het bij Timmermans niet om een wetenschappelijk eredoctoraat gaat, maar het geheel geschiedt in een academische setting: op een wetenschappelijk topinstituut, met een speech van de rector, omringd met prominente wetenschappers, met twee andere (wetenschappelijke!) eredoctoren, met het plechtig overhandigen van een bul en het toekennen van de hoogste academische titel: doctor.

De politicus Timmermans wordt hierdoor gesterkt in zijn overtuiging dat alle wetenschappers het er over eens zijn: „De mens kan het klimaat beïnvloeden“, Nu ondersteunt zelfs de TU-Delft deze these.

Timmermans strijkt met de academische eer en de TU-Delft heeft vuile handen. Laat u niet voor deze politieke kar spannen!

Als Commissie Wetenschappelijke Integriteit zou u er goed aan doen de Klimaatmissie van de TU-Delft te corrigeren en, om een verdere schande van de TU-Delft af te wenden, te verhinderen dat de zittende politicus Timmermans wordt geëerd.

Met een vriendelijke groet,

Jhr. ir. Egbert de Beyer

Alumnus TU Delft

***

Zie ook hier.