Van een onzer correspondenten.

Prof. Dr. W.J. Witteman, Emeritus Hoogleraar aan de Universiteit Twente (UT), is zwaar ontstemd over de klimaatvoornemens van het College van Bestuur van de UT. Eerder deze week nam de UT-top een document in ontvangst waarin veel wetenschappers zich achter een zeer actief klimaatbeleid stellen om over acht jaar 49% van de veronderstelde broeikasgassen te reduceren. Op de eigen website stelt de UT:

‘Het College van Bestuur toonde zich enthousiast over de oproep: Het laat zien hoe medewerkers en studenten betrokken zijn bij het vraagstuk. Het is niet alleen een statement waarin zij meer vragen van de UT, maar ook een aanbod om daar actief zelf een bijdrage aan te leveren. Juist in die samenwerking komen we tot mooie resultaten. In de komende periode zullen we gezamenlijk kijken welke stappen we kunnen nemen in de duurzaamheidsambities van de UT.’

Witteman deed jaren onderzoek aan de UT naar de rol van CO2 en publiceerde meer dan tweehonderd wetenschappelijke artikelen.

Hij kan worden gezien als een expert op het terrein van CO2 als broeikasgas, en was verbonden aan Nederlandse en Amerikaanse universiteiten. Ook publiceerde hij recent een wetenschappelijk artikel over de rol van CO2. Witteman over de klimaatactie die door tal van oud-collega’s is ondertekend:

‘Het is in feite een goedkope opsomming van UT-medewerkers en studenten die geronseld zijn om zogenaamd te sympathiseren met het politiek correcte klimaatbeleid. Het is natuurlijk ook nog een zinloze actie omdat de top van de UT toch al alles zal doen om het huidige klimaatbeleid van de overheid te behagen.’

Ondanks de vastomlijnde en noodzakelijk geachte klimaatdoelen in het document, staan de wetenschappelijke actievoerders niettemin open voor een debat:

‘This process needs an open debate within the university and eventually a clear roadmap with well-defined targets.’

Prof Witteman: klimaatpropaganda op Universiteit Emeritus Hoogleraar Universiteit Twente (UT), is zwaar ontstemd over de klimaatvoornemens

Prof. Dr. W.J. Witteman.

Witteman:

‘Ik ben er van overtuigd dat verreweg de meerderheid van de vermelde studenten en ook medewerkers niet kan uitleggen hoe het mechanisme van CO2 het klimaat kan beïnvloeden. Zij delen een opinie die met veel propaganda is opgedrongen en waar geen kritisch denken aan te pas mag komen. Het klimaatprobleem is al zo gepolitiseerd dat kritisch commentaar met een afwijkende mening de positie van de betrokken medewerker naar ik vrees ernstig kan schaden. Het zou me niet verbazen als de betrokkene niet langer serieus genomen wordt met alle gevolgen van dien.’

Onder de wetenschappers die het klimaatdocument ondertekenen bevinden zich hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers en studenten. Sommigen hebben verbinding met klimaatonderzoek, anderen zijn psycholoog, materiaalonderzoeker, filosoof, longspecialist of neuroloog.

Witteman:

‘Deze petitie gericht aan het UT-bestuur suggereert zonder wetenschappelijke onderbouwing een bevestiging van de veronderstelde klimaatverandering door menselijk toedoen. Dit is een wetenschappelijk instituut als de UT onwaardig en vooral nu beschamend omdat de UT met trots haar 60-jarig bestaan viert.’

Zie ook: Uitspraken Kaag verwerpelijk.

***