Tihange. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Je zou zeggen dat meer kernenergie in Nederland enorm de wind mee heeft. Een kamermeerderheid wil maar wat graag inzetten op deze duurzame vorm van energie. Ook de Nederlandse bevolking ziet inmiddels in meerderheid dat Nederland zonder meer kernenergie het economisch

wel kan vergeten: hou China in de gaten. En voor de klimaatangstigen onder ons geldt: hoe meer kernenergie, hoe minder zeespiegelstijging en vochtige voeten. Het past gewoonweg in hun geloofsovertuiging. Mooi meegenomen.

Ook de Telegraaf is voor. Daar komt nog een zeer concreet extra pluspunt bij: demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz (VVD) liet zich onlangs ontvallen dat in de komende kabinetsperiode de knoop moet worden doorgehakt. Zij is niet de eerste de beste. Die kabinetsperiode begint volgende week dus voor de kerst weten we hopelijk waar de nieuwe kerncentrale komt te staan en kunnen we aan de slag.

Ik overdrijf. Uiterlijk in het voorjaar, het klimaat schreeuwt immers om levensreddende maatregelen, zal duidelijk worden hoe het traject verder vorm wordt gegeven en of er ook een brede maatschappelijke discussie over meer kernenergie zal moeten worden opgestart. Misschien dat na de zomer van 2022 eerst de resultaten daarvan met de Tweede Kamer moeten worden gedeeld en het is niet uit te sluiten dat het parlement ook nog deskundigen wil horen om tot een beklonken afweging te komen.

Natuurlijk is er ook de ruimtelijke inpassing, maar dat kan pas daarna, in overleg met gemeenten en provincies. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorziet – op de radio deze week – ook problemen op dit punt. Dus halverwege deze kabinetsperiode is er wel een soort dashboard en een routekaart, en kunnen ook werkgevers en werknemers in het proces worden betrokken, gevoegd bij de uitkomsten van de intense klimaatburgerberaden die ook inpassing zullen moeten krijgen.

Laten we nu even a.u.b in dit stadium niet over de rechter beginnen of de Raad van State. Goed bekeken kan het definitieve besluit over meer kernenergie pas in een volgend kabinet worden genomen, alles overziende. Net zoals het voorgenomen rekeningrijden ook pas in Rutte V van start kan gaan.

***