Bron: Café Weltschmerz.

De Amerikaanse natuurkundige William Happer was op uitnodiging van Stichting CLINTEL (www.clintel.nl) te gast in Nederland. Hij gaf een lezing in het gebouw van Café Weltschmerz. In dit interview gaat wetenschapsjournalist Marcel Crok van CLINTEL met Happer in gesprek over de kern van de hele klimaat discussie, het broeikaseffect. Happer laat een grafiek zien die je volgens hem nooit zult aantreffen in rapporten van het IPCC. Waarom niet? Omdat de grafiek laat zien dat zelfs een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht maar een miniem effect heeft op de aardse broeikas. IPCC bestrijdt deze cijfers overigens niet, maar laat ze liever niet zien.

Happer, emeritus hoogleraar aan Princeton University, legt ook uit dat methaan en lachgas, die onder andere vrijkomen bij landbouw en veeteelt, per molecuul weliswaar krachtiger zijn dan CO2, maar dat er relatief zo weinig van in de lucht komt, dat de effecten ervan verwaarloosbaar zijn voor het klimaat.

Happer denkt dat een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer, dus bijvoorbeeld van de ruim 400 ppm die we nu in de lucht hebben naar 800 ppm, ongeveer een graad opwarming zal geven. Dat is aanzienlijk minder dan de drie of vier graden waar het IPCC vanuit gaat. Happer legt uit waar de verschillen vandaan komen.

Happer in de video bij de grafiek:

‘De vloeiende blauwe lijn die je ziet in deze figuur, die wordt de Planck intensiteit genoemd. Dat was de geboorte van de kwantummechanica. Planck voegde het linkerdeel van deze figuur toe, wat in de klassieke natuurkunde naar het oneindig zou gaan. Maar in werkelijkheid gaat het naar nul, dat is wat je meet en wat je berekent als je er vanuit gaat dat energie gekwantificeerd is. Je zit bovenop een satelliet die om de aarde heen cirkelt en je kijkt naar het oppervlakte en wat je zou zien als er geen broeikasgassen waren is die blauwe curve. Je zou een vloeiende blauwe curve meten. Dat is het Planck-spectrum. De aarde straalt die golflengten uit. Dat noem je het spectrum van een zwarte straler, want het is het ideale spectrum dat een zwart lichaam zou uitstralen: de temperatuur die we zouden krijgen zonder broeikasgassen. Dat is dus de intensiteit die we zouden krijgen zonder broeikasgassen. De 33 graden koudere aarde. (…) Die zwarte lijn onder de blauwe laat zien wat er vandaag de dag vanuit de aarde naar het heelal uitgestraald wordt. Als je vanuit de satelliet naar de aarde kijkt, dan kun je bijna geen verschil zien tussen deze berekening en wat je meet. En je kunt dus zien hoe verschillende broeikasgassen bijdragen. CO2 geeft de grote kloof daar in het midden. En water (H2O) leidt tot afnames aan de linker- en rechterkant. Daar zit lachgas, methaan, ozon een heleboel stoffen dragen bij aan deze curve. (…)De rode curve krijg je als de CO2 concentratie verdubbelt van 400 naar 800 ppm. Dat lijkt een enorm groot effect, het is honderd procent toename. Maar de uitstraling naar het heelal gaat van de zwarte curve naar de rode curve. Dat verschil kun je bijna niet zien.(…) De curves overlappen elkaar volledig voor een groot deel van het spectrum. (…) Maar de conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat een verdubbeling van de CO2 concentratie nauwelijks iets verandert.’

Die ene graad opwarming is volgens hem geen enkel probleem. Sterker nog, hij gaat ervan uit dat met name de positieve effecten van CO2 op plantengroei zullen domineren: hogere landbouwopbrengsten en een groenere aarde. Planten leefden de afgelopen duizenden jaren in een soort CO2-hongersnood.

Happer was onder president Bush Sr verantwoordelijk voor 3,5 miljard dollar aan onderzoeksbudget, vooral op het gebied van energie maar ook klimaat. De defensieve houding van klimaatwetenschappers maakte hem achterdochtig. Vicepresident Al Gore ontsloeg hem vanwege zijn sceptische houding ten aanzien van klimaat. Recent diende hij ook een jaar onder president Trump, maar het lukte Happer niet om Trump te bewegen een Red Team-Blue Team analyse van het klimaat te laten uitvoeren.

Het huidige klimaatbeleid ziet Happer als een omgekeerde Robin Hood-strategie: je steelt van de armen en geeft het aan de rijken, die daarmee Tesla’s kunnen kopen. Hij is sinds 1960 geregistreerd als Democraat en blijft hopen dat de Democraten tot inkeer zullen komen.

De ondertiteling is gedaan door Marcel Crok.

***