Robbert Dijkgraaf.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Iedereen waagt zich bij het aanbreken van het nieuwe jaar aan mijmeringen over wat het nieuwe jaar zal brengen. Mijn mijmeringen werden op de drempel van het nieuwe jaar wreed verstoord door onderstaand bericht:

D66 krijgt in het nieuwe kabinet de zware posten van Financiën, Klimaat en Volksgezondheid, plus het voor D66 belangrijke Onderwijs. EW 31/12/21

Kaag op Financiën, Jetten op Klimaat en Energie, Dijkgraaf mogelijk op Onderwijs en D66 in elk geval Rechtsbescherming.

Dan is de zaak wel rond. Jetten om alle energiecentrales te sluiten, de boeren weg te pesten benzine- en dieselauto’s te verbieden en de bedrijven het land uit te jagen. Dijkgraaf – quasi wetenschappelijke 97%-consensus over klimaatcrisis – om schoolkinderen te indoctrineren en om Jetten zijn autoriteitsargument te verlenen bij gebrek aan diens wetenschappelijke argumenten, en zo, samen met D66 Minister Rechtsbescherming, ook de Trias Politica de nek om te draaien ten gunste van activistische D66-rechters – zij beriepen zich immers op een mening niet op bewijs – ten koste van de burger en bedrijven. Tot slot is daar dan het Nieuwe Leiderschap van Kaag om alle subsidies, ook aan biomassa!, te verlenen op kosten van de door D66 eerder monddood gemaakte kiezer en Nederland onder de collectieve armoedegrens te duwen. De Bende van Vier ga je dan onwillekeurig denken.

Tja Robbert Dijkgraaf, wetenschapper van hoog aanzien, maar met ongebruikelijk onwetenschappelijke opvatting over de oorzaken van de huidige onbetekenende opwarming. Het moge duidelijk zijn dat zijn opvatting het politieke doel van het IPCC volgt, niet de wetenschap. Hij behoort tot de bevlogenen van wie een dergelijke opvatting niet in twijfel mag worden getrokken, anders zou hij zich wel hebben uitgelaten over de onzinnige uitspraak dat de wetenschap er uit is.

Het bewijs voor de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) ontbreekt immers ten enen male na ruim 40 jaar gebral, integendeel (zie later). Hierdoor, omdat de ratio niet helemaal dood is, treden desondanks wonderlijke verschijnselen op, dankbaar voer voor psychologen. Ik denk dan aan de frauduleuze 97%-consensus, de verworpen hockeystick-grafiek, het monddood maken van de burger en ruimte voor tegenspraak en rechtsbescherming ontnemen. Nu doen social media hier ook al aan mee. En ook de meeste media laten kritiek niet toe. Dan kunnen we dit wel vaststellen:

Als je het niet in twijfel mag trekken, noem het dan geen wetenschap

“Ik ben astrofysicus aan een grote universiteit. Wetenschap is mijn leven. Maar als ik iemand droevig hoor zeggen: “de wetenschap zegt” of “volg de wetenschap”, dan word ik erg nerveus. Wetenschap behoort niet tot een ideologie. Wetenschap is de nooit eindigende zoektocht naar nieuwe kennis. Dat is trouwens wat wetenschap in het Latijn betekent: kennis. Niet wijsheid. Niet moraal. Niet sociaal beleid. Kennis. Wat we met die kennis doen is waar wijsheid, moraal, en sociaal beleid in beeld komen.” Bron.

Dit lijkt mij niets aan duidelijkheid te wensen overlaten en staat in schrille tegenstelling tot de rol die Dijkgraaf speelde in het klimaatdebat onder meer door zijn eerdere actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van de klimaatbrochure van de KNAW. Deze brochure is juist doordrenkt van de onwetenschappelijke claim op absolute – waag het deze brochure niet in twijfel te trekken – waarheid. The science is settled. Het KNAW onwaardig en een treurig voorbeeld van de funeste politiek en ideologisch morele betonrot van groepsdenken en angst voor persoonlijk statusverlies. Honest Broker zoals men zich in deze brochure noemt? Bron.

Dan verdient Honest Broker van Roger Pielke Jr. toch de voorkeur. Diens argumenten zijn overtuigender. Al die D66’ers proberen hun gebrek aan overtuigend bewijs voor hun alarmisme te camoufleren onder lachwekkende superlatieven als ‘Do or die’ en ander hyperbolisch gebral a la Greta Thunberg. Veel geschreeuw, weinig wol.

Jeroen Hetzler.

Het D66-quartet zij veel wijsheid en zelfreflectie toegewenst, omdat hun ‘bewijs’ voor de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming) niet kan bestaan om redenen die Happer uiteen zet. Zie hier.

Dit is niet nieuw, zelfs al jaren bekend, onweerlegd doch genegeerd omdat het niet in de klimaatideologie past. Wetenschap is zoals gebruikelijk nergens te bekennen. God helpe dus Nederland de brug over met dat kwartet. Een post in de regering Obama bleek voor Dijkgraaf iets te hoog gegrepen. Zie hier. Dan maar een ministerspost in Nederland om politiek aanzien te verwerven? Dit toont maar aan dat politiek in dezen belangrijker is dan wetenschap. Tja, dit schept een bende.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***