Bron:  https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure

Bron: Net Zero Watch.

Vertaling: Martien de Wit.

Londen, 24 januari.

De nog resterende illusies dat hernieuwbare energiebronnen de Britse en Europese consumenten kunnen beschermen tegen de stijgende kosten van gas, zijn de voorbije dagen opnieuw aan diggelen geslagen door de zeer geringe windkracht op het hele continent, van het Iberisch schiereiland tot Rusland zelf.

De gegevens van het MetOffice tonen de cluster van hogedruksystemen die verantwoordelijk zijn voor de koude omstandigheden en de zeer lage windkracht:

Als gevolg daarvan is de windkrachtprognose voor het Verenigd Koninkrijk voor vandaag praktisch nul.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over 24.000 MW aan windenergie, maar volgens de officiële prognoses van Elexon en het Balancing Mechanism Reporting System (BMRS) zal de productie in de loop van de dag sterk teruglopen tot een dieptepunt van ongeveer 580 MW of iets meer dan 2% van het theoretische maximumvermogen.

Bron hier.  

Om 14.00 uur Britse tijd heeft National Grid, de beheerder van het elektriciteitssysteem (NGESO), tijdelijk het noodcapaciteitmechanisme geactiveerd omdat de marge van de verwachte opwekking ten opzichte van de vraag tot onder de aanvaardbare grens was gedaald.

Dr. John Constable: Directeur Energie bij Net Zero Watch, zei:

“Het Britse elektriciteitsnet, lange tijd een schande, is een risico aan het worden. Een te grote inzet op windenergie maakt het elektriciteitssysteem gevaarlijk afhankelijk van aardgas om de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen in perioden met weinig wind. Dit betekent dat Britse en andere Europese consumenten niet alleen kwetsbaar zijn voor hoge gasprijzen, maar ook voor het gebruik van gas als politiek wapen.”

Dr. Benny Peiser, directeur van Net Zero Watch zei:

“De Britse regering moet dringend werk maken van de productie van schaliegas en van de hervatting van de gasexploratie in de Noordzee, in combinatie met een snelle uitrol van de nucleaire capaciteit.

“Het wordt nu gevaarlijk. Groot-Brittannië moet voorrang geven aan de nationale veiligheid boven het mislukte experiment met hernieuwbare energiebronnen en alle belemmeringen wegnemen die een snelle ontwikkeling van de binnenlandse gasvoorraden onshore en offshore in de weg staan.”

***

Bron hier