Het eerste spaarpotje van uw redacteur

Bij het begin van alweer het 13e jaar climategate.nl (dit is het oudste blog dat ik kon vinden, van 26 nov 2009) wil ik graag even aandacht schenken aan onze trouwe donateurs. We hebben u nooit bedankt voor uw overschrijvingen, en willen dat nu eens expliciet en publiek doen: heel erg hartelijk bedankt voor uw jarenlange steun!

De afgelopen 12 jaar hebben we dagelijks minstens een blog gepubliceerd, bij elkaar bijna 7000, geschreven door tientallen gemotiveerde auteurs, met elk een eigen invalshoek, maar altijd kritisch ten opzichte van het alarmistische narratief dat de mainstream media eenzijdig verspreiden.

We haalden voor de Corona crisis tien tot twintigduizend views per dag, met uitschieters tot boven de 40.000. Dat zijn enorme aantallen, waar alleen grote commerciële opiniesites overheen gaan. Daar zijn we trots op! Jammer dat Corona iedereen zodanig in beslag neemt dat de aandacht voor ons geluid terugloopt zo gauw er maatregelen genomen worden, maar hopelijk is het einde daarvan in zicht.

Niet alleen de geïnteresseerde kritische burger weet ons te vinden: aan de bezoekjes van onderzoekers van allerlei universiteiten die ons elk jaar benaderen voor onderzoek naar de achtergronden van sceptici, valt af te leiden dat we ook door de wetenschap gezien worden als een belangrijk medium in het klimaatdebat. Climategate.nl wordt zelfs al vele jaren opgeslagen voor het nageslacht door de Koninklijke Bibliotheek, als materiaal voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek!

Kortom, Climategate.nl is niet meer weg te denken in het Nederlandse klimaatdebat, en vervult daarin een belangrijke rol. Dank zij u!

Maar de kosten van het professioneel overeind houden van zo’n grote site zijn aanzienlijk: het dagelijkse onderhoud door onze webmaster Berrie; af en toe ingrijpende vernieuwingen; steeds zwaardere software; abonnementen voor de mailing software; steeds hogere beveiligingskosten, en tot slot de aanzienlijke kosten van illustraties: alles bij elkaar gaat het om vele duizenden euro’s per jaar.

Zoals u weet krijgt Climategate.nl geen subsidies, en hebben we geen commerciële inkomsten. Ook gaat het geld van de acties die we af en toe houden alleen naar het aangekondigde doel, niet naar de site. Zo hebben we in september 2013 in een paar dagen € 1650 bij elkaar gekregen van de Climategate lezers voor een sleeptekst actie boven een klimaatdemonstratie in Amsterdam, die onder andere aandacht kreeg in het verslag ervan op TPO:

Van deze actie hielden we €650 over, dus stond dit bedrag al 8 jaar open, toen we benaderd werden door De Groene Rekenkamer om mee te doen aan een sleeptekst boven de klimaatdemonstratie in Amsterdam. Uiteraard konden we dit gereserveerde geld meteen toezeggen, en is de vliegactie mede hierdoor doorgegaan.

Van aanwezigen hoorde ik dat iedereen het over het vliegtuigje had, en het uitstekende verslag van de  demonstratie in het NRC met de titel “Veertig jaar geleden demonstreerde ik tegen kernenergie maar nu weet ik het niet meer” gaat bijna alleen over onze sleeptekst!

 „Papa, wat is kernenergie?” De achtjarige Charlie kijkt omhoog. In de lucht, boven een massa klimaatdemonstranten, cirkelt een vliegtuigje met een wapperende promotekst achter z’n staart. ‘Nederland wil kernenergie’, staat erop. Vader Joram Amsdorf, die samen met zijn twee kinderen meeloopt, legt zijn handen op Charlies schouders en denkt even na. „Pfoe. Da’s een lastige.”

Bij WISE, de actiegroep tegen kernenergie met het lachende rode zonnetje, morren ze een beetje over de actie. Daar zit vast „sponsorgeld” achter van de industrie, zegt Gerard Brinkman, die een emmertje bij zich heeft met flyers en buttons om uit te delen.

Was het Kern voor Klimaat, die het vliegtuig heeft besteld? Olguita Oudendijk van Kern voor Klimaat zegt van niet.

Wie er dan wel achter het vliegtuigje zit, blijft een mysterie. Oudendijk zegt het wel te weten, maar wil het niet verklappen. „Ik weet niet of ik ze daar een plezier mee doe.”

Ik haal in dit verhaal over onze financiën deze voorbeelden deels aan om deze uitgave aan u te verantwoorden, maar toch ook een beetje om ons op de borst te kloppen. Het sentiment over kernenergie is in de laatste paar jaar volledig gekanteld, en thorium is zelfs een soort publiekslieveling geworden.

Dit succes is zeker voor een belangrijk deel te danken aan de groep mensen rond Climategate.nl, CLINTEL en De Groene Rekenkamer, die al meer dan tien jaar onafgebroken voor kernenergie (al dan niet op basis van thorium) hebben gepleit. Wind op land, zonneparken en vooral biomassa zijn bij het publiek inmiddels ook al helemaal uit de gratie, en ook daar hebben we zeker flink aan bijgedragen.

Deze successen geven ons een positieve boost energie om door te gaan, en ook op onze andere topics de bewustwording van de bevolking te blijven stimuleren.

Maar waar komt dan al dat geld voor de exploitatie van onze site wel vandaan? U zult het niet geloven: van vele tientallen kleine donaties, tussen de 20 en 100 euro. Serieus, als u meer dan € 150 overmaakt, hoort dat bij de top 3 van grootste donaties! Behalve de oproep in de rechter zijkolom van de site hebben we nooit hoeven vragen om uw steun: die heeft altijd spontaan voldoende geld binnengebracht voor onze exploitatie.

Maar de kosten blijven oplopen, en afgelopen jaar is de eerste keer dat we in het rood gedoken zijn, en bijna € 1000 meer hebben uitgegeven dan er nog op onze rekening stond.

Dus willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om als trouwe bezoeker bij te dragen aan ons realistische geluid over klimaat en energie in Nederland, door een donatie. Gewoon een bedrag dat u gemakkelijk kunt missen, maar waar u ons echt mee vooruit helpt. De donaties zijn ook nog eens aftrekbaar voor uw belastingopgave!

Misschien wilt u zelfs automatisch maandelijks bijvoorbeeld een tientje bijdragen? Ik durf te wedden dat het u een goed gevoel geeft wanneer u af en toe deze afschrijving op uw rekening voorbij ziet komen!

Met uw hulp kunnen wij dan (belangeloos en uiteraard onbezoldigd) doorgaan met onze missie om een realistisch geluid te laten horen over klimaat en energie, in een wereld vol alarmisme en bangmakerij!

Bij voorkeur ontvangen we uw bijdrage rechtstreeks op deze rekening, met duidelijke vermelding “Donatie Climategate”.

Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid.
IBAN NL04INGB 0005526038
RSIN/fiscaalnr. ANBI: 822331767
KvK 27378299
De stichting heeft de ANBI status.

Alvast bedankt!

De redactie van Climategate.nl

***