Jhr. Ir. Egbert de Beyer met diploma.

Van een onzer correspondenten.

Als aanstaande vrijdag Frans Timmermans de bul en de versierselen krijgt uitgereikt die hem tot eredoctor van de TUD maken, heeft deze bul geen betekenis meer. Dit diploma behoort aan Jhr. Ir. Egbert de Beyer. Hij stuurt het document terug omdat hij het een grote schande vindt dat zijn universiteit een zittend politicus een eredoctoraat geeft. Een politicus die de fondsen beheert, waar een universiteit als de TUD van afhankelijk is.

Ook heeft hij grote inhoudelijke bezwaren tegen het in zijn ogen desastreuze klimaatbeleid van Eurocommissaris Timmermans. Inmiddels stuurde hij drie brieven aan zijn universiteit, maar heeft nog niet eens een antwoordbevestiging gekregen. Daarmee is De Beyer in zijn ziel geraakt.

Na vrijdag is Frans Timmermans doctor aan de TUD en is Egbert de Beyer ingenieur af. Aanvankelijk wilde hij archeologie studeren, had ook belangstelling voor natuurkunde, maar op advies van zijn vader koos hij voor het ingenieurschap. Het waardepapier en de achterliggende studie bracht hem tot mijnbouwingenieur. Aan het eind van deze week is hij geen Ir. meer.

Noblesse oblige.

***

Recente correspondentie

Van: Egbert de Beyer
Aan: Tim van der Hagen, Rector Magnificus TUDelft
Verzonden: Maandag 10 januari 2022 10:31:52
Onderwerp: De Ingenieur

Hallo Tim,

Volgens het Journalistic platform van de TU Delft Delta heeft het eredoctoraat voor Frans Timmermans relatief veel reacties opgeroepen. “De mails komen vooral van alumni. …. We beantwoorden die mails allemaal netjes.”

Dat klopt niet, want noch jij, noch de Commissie Wetenschappelijke Integriteit noch Delta hebben mijn brieven beantwoord.

Jouw collega Andy van den Dobbelsteen durft zich tenminste te uiten in de krant. Hij reageert hierin allergisch op de onaangename waarheden. Hij voelt zich waarschijnlijk gestoord in zijn comfortzone: „De door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen verandert onze leefomgeving, omdat deze gassen invloed hebben op het wereldwijde klimaat; daar is geen twijfel over mogelijk.“ Hier tegenover zegt hij: ,,Een inhoudelijke discussie, die moet altijd mogelijk zijn.”, zonder zelf hieraan deel te durven nemen. Ook jouw medewerker Henri Werij durft dit in LinkedIn niet aan. Het is voor jullie schijnbaar een probleem als die „oudere heren“ zich op de natuurwetten beroepen.

Als ik discuteer met klimaathysterici en zij beginnen mij te beledigen als “klimaatontkenner” of “gepensioneerde betweter“ zonder op argumenten in te gaan, dan doet mij dit altijd aan de volgende uitspraak denken: ‘Als je merkt dat je tegenstander gelijk heeft en jij ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden.’ (Schopenhauer) Daarmee is de situatie duidelijk: Zelfs een verdubbeling van de CO2 heeft geen invloed op het klimaat en er is ook geen klimaatcrisis! Een wetenschapper mag nooit iets anders beweren als uit de bronnen af te lezen valt. Men noemt dit het vetorecht van de bronnen. Lees hier. De TU-Delft schendt deze regel! En daar is geen twijfel over mogelijk. Dit is dan ook de reden waarom ik mijn bul teruggeef.

Het eerbetoon aan de anti-wetenschapper Timmermans was slechts de druppel die de emmer deed overlopen, Met deze blamage ondersteun jij de politieke invloed in het TU-onderwijs en, wat het klimaat betreft, de pseudowetenschap.

Egbert

***

Zie voor artikel in De Ingenieur hier.

Petitie hier.

Internationale aandacht

Open New Year message to the Rector of the Delft University of Technology (TU Delft)

Dit maal uit Canada. Zie hier.

En ook in Duitsland heeft de affaire aandacht getrokken

Proteste gegen Doktorwürde an Timmermans

Eine Petition will Ehrendoktor für EU-Kommissar verhindern.

Zie hier.

Ook aandacht vanuit Limburg

TU Delft: Ongekende weerstand tegen eredoctoraat Timmermans

Zie hier.

***