Van een onzer correspondenten.

Het Hooggerechtshof van Alaska bevestigde vrijdag jongstleden het oordeel van een hogere rechtbank in een rechtszaak die was aangespannen door zestien jonge Alaskanen.

Zij beweerden dat de langetermijneffecten van klimaatverandering Alaska zouden verwoesten en hun individuele grondwettelijke rechten zouden aantasten.

In de rechtszaak tegen de staat Alaska hield het argument niet stand dat de wetgevende en uitvoerende macht van de staat geen stappen hadden ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De hogere rechtbank verwierp de zaak al in 2018 en zei dat het beter was om deze vragen over te laten aan ‘andere afdelingen binnen de overheid.’ Assistent-procureur-generaal Anna Jay zei destijds dat de door de eisers aan de orde gestelde klimaatveranderingskwesties door de politieke takken van de overheid moeten worden aangepakt.

Het hooggerechtshof in een toelichting

‘Jonge inwoners van Alaska doen een beroep en maken zich zorgen over klimaatverandering, de ontwikkeling van hulpbronnen en de toekomst van Alaska. Maar we concluderen dat de hogere rechtbank hun rechtszaak terecht heeft afgewezen’, verklaarde het Hooggerechtshof van Alaska.

De advocaat van de jongeren stelde:

‘Met de beslissing van vandaag heeft de meerderheid van het Hooggerechtshof van Alaska haar plicht verraden om de grondwettelijke rechten van deze jongeren te beschermen en om te dienen als een onderzoek naar het gedrag van de staat.’

Mike Dunleavy in een verklaring vrijgegeven door het kantoor van de Republikeinse regering stelde:

‘Het Hooggerechtshof van Alaska erkende dat het niet onder zijn jurisdictie valt om een ​​afweging te maken tussen de dwingende belangen die betrokken zijn bij het beheer van de middelen van de staat.’

Ook in Europa lopen dit soort zaken bij het Internationale Hof voor de Rechten voor de Mens, zowel aangebracht door groepen jongeren als door klimaatbevreesde oudere dames. Zie hier.

***

Bronnen: Alaska News / News Advocate.