Een bijdrage van Frans Schrijver.

Opnieuw een onderzoek over de consensus in de klimaatwetenschap. Nou zegt consensus in de wetenschap niet zo veel, maar politici schermen er graag mee. Was het een paar jaar geleden nog 97% van alle klimaatwetenschappers die het erover eens zouden zijn dat klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door mensen, nu is het percentage gestegen tot boven de 99,9%. In Noord-Korea zullen ze jaloers zijn.

In het persbericht over het onderzoek van de Cornell University uit Ithaco (NY) staat te lezen dat meer dan 99,9% van alle peer-reviewed wetenschappelijke publicaties het erover eens zijn dat klimaatverandering voornamelijk wordt veroorzaakt door mensen. Eerste auteur Mark Lynes zegt erover:

“We are virtually certain that the consensus is well over 99% now and that it’s pretty much case closed for any meaningful public conversation about the reality of human-caused climate change”.

De onderzoekers hebben in eerste instantie 3000 willekeurig gekozen publicaties uit de periode 2012 tot 2020 onderzocht, waarbij ze de studies hebben onderverdeeld in categorieën (o.a. impact, mitigation, methods, enzovoorts). Verder hebben ze gekeken hoeveel ‘endorsement‘ er was voor de stelling dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Via deze link krijg je toegang tot de lijst met onderzoeken. Als je er doorheen bladert, kun je zien dat het overgrote deel helemaal niet gaat over de oorzaken van klimaatverandering. Twee derde van de genoemde onderzoeken gaat over de impact en mitigatie van klimaatverandering of is helemaal niet klimaat gerelateerd. Maar ook van de studies die gekwalificeerd zijn als ‘methods’ gaat het overgrote deel niet over de oorzaken van klimaatverandering.

Een groot probleem bij het onderzoek van Lynes is verder dat ze niet duidelijk maken hoe ze bepalen of de onderzochte studie de consensusstelling onderschrijft. Voor de mate van ‘endorsement‘ hebben ze verschillende categorieën gemaakt (van explicit rejection tot explicit endorsement), maar afgezien van een voorbeeldzin is er geen enkel uitgewerkt criterium om die indeling vast te stellen.

Het grappige is bovendien dat zelfs die voorbeeldzinnen onduidelijk zijn. De zin: ‘Emissions of a broad range of greenhouse gases of varying lifetimes contribute to global climate change’ is een behoorlijk open deur. Zelfs de grootste klimaatscepticus onderschrijft dit. Maar de studie die dat beweert, komt vervolgens wel in de categorie ‘Explicit endorsement’.

Frans Schrijver.

De gebruikte methode in het tweede deel van het onderzoek is mogelijk nog fraaier. Om alle 88.000 publicaties te kunnen analyseren, maken ze gebruik van een “slim” algoritme met sleutelwoorden. Als in de tekst van het onderzoek termen voorkomen als “solar” “cosmic rays” en “natural cycles”, dan wordt de studie eruit gevist omdat het een indicatie is voor een sceptisch onderzoek. Vervolgens gaan de onderzoekers voor die selectie na in welke mate het de consensus-stelling onderschrijft. Dus zolang je die woorden maar niet gebruikt, onderschrijf je de stelling dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Tja, zo kan ik ook op 99,9% komen. Schiet mij maar lek.

***

Zie ook Klimaatfeiten.nl.