Climategate.nl heeft in de loop der tijd vele malen aandacht geschonken aan de – onjuiste – stelling dat 97% van de gekwalificeerde wetenschappers van mening zouden zijn dat de huidige opwarming van de aarde (bedoeld is de atmosfeer) door de mens zou zijn veroorzaakt. Zie bijvoorbeeld de kritiek hier en hier, alsmede die van Marcel Crok hier.

Bij mijn weten hebben zich weinig politici, zowel in binnen- als buitenland, intensief in dat debat gemengd. Een uitzondering daarop is Thierry Baudet (FvD), die in bovenstaande video precies uitlegt hoe de vork in de steel zit, waarbij hij blijk geeft van zijn bovengemiddelde begrip van de materie.

Hoe zou Rob Jetten hierover denken?

***