Cartoon: Mirjam Vissers,

Van een onzer correspondenten.

Nederland heeft de klimaatdoelen van 2020, zoals door Urgenda bij de rechter werd afgedwongen, gehaald. Het kabinet zit nog maar amper in het pluche en deze mijlpaal in het zeer moeilijke klimaatdossier is al bereikt. Een veer op de hoed van klimaatminister Rob Jetten.

Na het eerdere eigen succes van de rechtszaak zelf, waarbij door Urgenda de Nederlandse klimaatdoelen fors moesten worden aangescherpt, blijkt nu volgens de emissieregistratie van het RIVM en het CBS dat het reductieplafond van broeikasgassen in 2020 maar liefst 25.5 procent lager ligt dan in 1990. Voor velen reden tot vreugde valt te denken.

De bepaling van de precieze uitstoot is elk jaar een precaire exercitie; schattingen gaven eerder hogere waarden aan dan de echte metingen aantoonden, zo bleek vorig jaar.

Dit voorjaar zal duidelijk worden hoe groot de uitstoot in 2021 zal zijn geweest, waarbij al een toename van 3% broeikasgassen werd gemeten in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Minnesma verwacht dat het doel in 2021 misschien net is gehaald omdat de gasprijs steeg, wat het verbruik deed dalen. ‘Maar het is geen steile lijn naar beneden. Zo halen we het doel van 60 procent minder uitstoot in 2030 niet’, aldus de klimaatactiviste.

De werkelijke oorzaken van de daling van broeikasgassen blijft een twistpunt tussen de overheid en mevrouw Minnesma. Zij spreekt, bij de behaalde reductie, in termen van ‘toeval’ en eist daarom nog meer ‘actie’. Meer rechtszaken liggen anders in het verschiet. Er is al een kolencentrale volledig stilgelegd.

Als het inderdaad gaat om ‘toevalstreffers’, stelt Urgenda ons voor een ingewikkelde tegenstelling. Omdat 2020 ‘toevallig’ een relatief warm jaar was, nam de uitstoot van CO2 af door minder fossiele energieverbruik. Maar dat toeval bestaat kennelijk niet waar het gaat om de eigen ideologie van antropogene opwarming: die wordt juist gezien als structureel en trendmatig: jaar op jaar warmer.

Het volkslied heeft voor ploeg Minnesma nog niet geklonken.

***

Bronnen: FD, NOS, Trouw

Naschrift redactie

Even het juiste perspectief, het energieverbruik en de mix van NL. Oranje is biomassa, geel zon en wind. Niemand vraagt zich ooit af hoe realistisch die luchtfietserij is.

***