Harrie de Swart.

Een gastbijdrage van Jan van Friesland.

Em. Prof dr. Harrie de Swart is wiskundige en bestudeert de grondslagen van de wiskunde. Hij schreef een groot aantal lijvige studies over logica en taal en was o.a. fellow aan Princeton University. De Swart werkt aan een Engels boek over democratie en rechtvaardigheid.

Als hij de telefoon opneemt gaat de eierwekker af. Na wat hoorbaar eenvoudige culinaire ingrepen als het uitzetten van het gas of lostrekken van een stekker, is hij weer aanspreekbaar. Aan de andere kant van de lijn klinkt een vrolijke man. De Swart is klimaatrealist en heeft zorgen over de kwaliteit van het klimaatdebat zoals dat in de westerse wereld wordt gevoerd.

U bent wiskundige. Hoe zou u de wiskunde willen typeren?

‘Ik heb wis- en natuurkunde gestudeerd, maar, met alle respect, die wiskunde is niet empirisch en kun je echt begrijpen, terwijl de natuurkunde uiteindelijk toch een empirische wetenschap is: je observeert de natuurverschijnselen en beschrijft die in wiskundige termen. En ik kan je zeggen: het is heerlijk dingen echt te begrijpen.’

‘Een basaal geluksgevoel…’

‘Ja, ik denk dat veel mensen die belangrijke ervaring, van wat het is om iets echt goed te begrijpen, missen.’

Wanneer heeft wiskunde en logica u gegrepen?

‘Mijn latere leermeester, Johan de Iongh, maakte bij de studievoorlichting zodanig veel indruk op mij dat ik besloot wiskunde in plaats van medicijnen te gaan doen. Later was het ook zijn persoon die mij deed besluiten om bij hem af te studeren in grondslagen en filosofie van de wiskunde. Ik werd medewerker bij hem, ben bij hem gepromoveerd en we waren vrienden, zonder dat dit ooit werd uitgesproken.’

Wiskundige berekeningen en klimaatmodellen spelen een belangrijke rol in de klimaatwetenschap…

‘Ja, maar die modellen die gebruikt worden dienen met heel veel reserves te worden gehanteerd. We hebben een jarenlange ervaring met modellen om het weer te voorspellen en we weten allemaal hoe vaak ze er naast zitten.‘

Maar toch gaat het maar door, er is kennelijk draagvlak…

‘Inderdaad maar het absolutisme, waarmee het KNMI, RIVM en OMT en andere instituten aan de hand van hun nog primitieve modellen voorspellingen doen, is volstrekt onverantwoord. Zeker als je keer op keer ook nog ziet dat ze niet sporen met de waarnemingen. Tja, dat die ondeugdelijke modellen gewoonweg misbruikt worden voor, zeg maar wanbeleid, is in en in triest. Maar ja, angstscenario’s gaan er in als zoete koek.’

‘Tegenspraak of zelfs nuancering wordt onmiddellijk afgedaan met de zogenaamde 97% consensus of als desinformatie. Discussie gesloten.’

Er straalt veel zekerheid uit bij de beleidsmakers die overtuigd zijn dat de mens de oorzaak is van de mondiale opwarming.

‘Weet u, men spreekt wel over de klimaatwetenschap, maar zonder zich te realiseren dat het klimaat een uiterst complex multi- en inter-disciplinair onderwerp is, waar we wel het een en ander over weten, maar nog veel meer niet. De definities zijn vaak slordig, misleidend en tendentieus. En dan zie je hoe de hele discussie wordt platgeslagen tot bijvoorbeeld CO2 reductie, gewoon een 100% oversimplificatie. ‘

Alle neuzen dezelfde kant op…

‘…En dan komt er een of andere sluwe vos die roept dat 97% van de wetenschappers het met elkaar eens is. Dat is niet alleen evident onwaar maar wordt vervolgens ook nog eens gebruikt als dooddoener, die letterlijk elke wetenschappelijke discussie dood slaat. Ik zeg dan: kom eerst eens op met je meetresultaten!’

De Swart:

‘Klimaatverandering is van alle tijden. Ik heb begrepen dat Nederland ooit een woestijn was en ook ooit een ijsvlakte. Dus waar hebben we het over? Over politici die geen kennis en geen visie hebben, maar zich belangrijk willen maken door klimaat tot hun thema te maken, en over handige zakenlui die geld ruiken. In de jaren 70 had men het over zure regen, die al onze bossen zouden aantasten, en zo weet men iedere keer nieuwe ramp-scenario’s te bedenken.’

De Swart wilde na zijn gymnasium eerst arts worden, maar koos uiteindelijk voor de wiskunde, ‘de zuiverste grondslag van wetenschap’. Hij komt uit een familie van Tilburgse middenstanders. Zijn ouders bestierden een bloemenzaak. ‘Niet lullen, maar werken’, was het onuitgesproken parool. Ook de Swart staat met beide benen op de grond. Een krant typeerde hem als ‘onconventioneel, onverwoestbaar, optimistisch en wars van procedures’. De Swart bijvoorbeeld over wetenschappelijke instituties:

‘Ik heb eerlijk gezegd geen hoge dunk van de KNAW en evenmin van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).’

Het zijn respectabele instituten mijnheer De Swart…

‘Ze zijn verworden tot juist uiterst bureaucratische instellingen, die heel dicht staan bij het Ministerie van Onderwijs, dat dan ook een grote vinger in de pap heeft wie voor welk onderzoek geld krijgt. Als je inderdaad onderzoek wilt doen naar zaken die buiten de door hen gestelde kaders vallen, kun je het wel vergeten. Op deze wijze gaat veel potentieel interessant onderzoek verloren, bijvoorbeeld onderzoek naar diverse vormen van kernenergie of naar fysische modellen anders dan de mainstream kwantum mechanica.’

En de situatie op de universiteiten zelf?

‘De universiteiten zijn meer en meer bureaucratisch geworden en raken steeds verder verwijderd van het ideaal van de academie van Plato. Ze willen ook alsmaar groter worden! Maar de maatschappij zit niet te wachten op zoveel afgestudeerden die bij gebrek aan voldoende kunde en kennis weinig kunnen bijdragen aan de maatschappij. Veel zogenaamde wetenschappers zijn eigenlijk slechts ambtenaren in dienst van de overheid. Probleem bij al deze discussies is: wie bepaalt de kwaliteit. Ik heb gemerkt dat het vaak de wetenschappelijk minder sterke mensen zijn die zich het beste verstaan met de bureaucratie en om het hardst lopen om naar het pijpen van de bureaucratie te dansen.’

‘De wetenschappelijke output is op zich nog geen garantie voor kwaliteit. Mensen als Einstein en Gödel zou nu waarschijnlijk verweten worden dat ze niet genoeg publiceren.’

Lijkt de logica in het maatschappelijk debat vaak zoek?

‘Ja, een citaat dat ik graag hanteer is van een Poolse collega: Logic is to improve human thinking, in order to improve human existence! Wat hier staat is zo waar! Als je ziet hoe drogredenen en oneerlijke discussiemethoden het debat over klimaat en corona domineren en daardoor het menselijk bestaan bedreigen en grote schade toebrengen, vreselijk! Zorgvuldig taalgebruik is daarbij van levensbelang! Door slordig en tendentieus taalgebruik ontstaan veel misverstanden, die tot onnodig lijden en conflicten kunnen leiden. De schrijver Frederik van Eeden zag het heel goed. Hij vergeleek slordig en tendentieus taalgebruik met vervuild drinkwater dat een hele bevolking ziek kan maken.’

Er zijn heel veel serieuze journalisten die keurig verslag doen…

‘Ik overdrijf niet als ik zeg: de mainstream media zijn alleen maar uit op sensatie. Want bijvoorbeeld angst verkoopt heel goed: angst voor het klimaat, angst voor Rusland (terwijl we zelf de agressor zijn), ga zo maar door. Ze hebben dan ook ijverig meegedaan, en doen dat trouwens nog steeds, aan het bang maken van mensen voor iets dat erg veel lijkt op een stevige griep: Corona! Alle statistische gegevens wijzen dat immers uit. En vervolgens misbruiken onze politici die angst om hun macht op ongekende wijze uit te breiden en al onze grondrechten af te nemen. Wel dagelijks publiceren over corona doden en besmettingen, die veelal geen corona doden of besmettingen zijn, maar het doodzwijgen van de talloze doden en gewonden als gevolg van de vaccinaties.’

‘Hoe minder een wetenschap scherp is afgebakend, hoe makkelijker dat je in een Babylonische spraakverwarring terecht komt, waar iedereen langs elkaar heen praat.’

De Swart schrijft:

‘De conclusie kan mijn inziens niet anders zijn dan deze: de grootste criminelen zitten niet in de gevangenis, maar in de regering en in de NGO’s, zoals de WHO en WEF. De ravage die deze instanties aanrichten op basis van een uiterst simplistisch en volstrekt onjuist verhaal is onvoorstelbaar groot!’ Bron: Logica en Corona door Prof. dr. H. de Swart.

Hoe kijkt u dan aan tegen zaken als ‘de waarheid’ in een democratie als de onze?

‘Als je de waarheid probeert te spreken, dan slaan de mainstream media je aan het kruis, ook al ben je nog zo deskundig. Pim Fortuyn is daarvan een goed voorbeeld. Wat dat betreft is er niets veranderd. Het staat allemaal al in de Bijbel.’

Je zou denken dat we een open samenleving hebben, ook na Fortuyn. Alles ligt op straat…

‘De censuur beleeft juist hoogtij dagen. Ongelooflijk hoe uiterst deskundige en gerenommeerde wetenschappers van allerlei huize, met name virologen en immunologen, maar ook wetenschappers die heel veel weten over het klimaat, worden doodgezwegen en gecensureerd. Dat zou bij iedereen alarmbellen moeten doen afgaan! Als het RIVM, KNMI en het OMT werkelijk wetenschappelijk zouden zijn, dan zouden ze die deskundigen zeker uitnodigen, al was het maar voor een kritische reflectie; maar het tegenovergestelde gebeurt!’

Men heeft een pad gekozen en er is een meerderheid in de kamer. Punt.

‘Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden, dan hen te overtuigen dat ze voor de gek worden gehouden.’

Met lichte stemverheffing:

‘Neem Mark Rutte. Rutte belooft ons ‘geen geld naar de Grieken’, hij gaat naar Brussel en komt terug en wat zegt hij? ‘Wel geld naar de Grieken!’ En de kamer slikt dat en wij allemaal. Hij komt met alles weg. Wat de burger vindt interesseert Rutte echt niets. Zijn gedachtegoed komt rechtstreeks uit de koker van Klaus Schwab en zijn ‘Great Reset’. Ook Sigrid Kaag is een volgelinge. Onze Tweede Kamer slaapt gewoon. Ik noem het onze Slaapkamer.’

Ontbreekt ook expertise?

‘Nu, voor zover politici al een opleiding hebben, is dat meestal een alfa opleiding en zijn het mensen die niets met exacte vakken hadden en hebben. De meeste politici hebben geen economisch en sociaal inzicht, geen fysisch inzicht en hebben weinig tot niets met cultuur.’

‘Echte wetenschappers zijn er niet zoveel! Maar gelukkig ken ik er wel een aantal, waaraan ik veel te danken heb en waarvoor ik groot respect heb! Maar die komen niet in de krant en niet op de TV.’

De Swart heeft zelf herhaaldelijk geprobeerd aandacht te krijgen voor zijn visies, maar krijgt gewoonweg geen podium:

‘Voorafgaand aan de meest recente landelijke verkiezingen heb ik een stuk geschreven voor een breed publiek over de deplorabele toestand van de democratie in Nederland, waarin ik ook een nieuwe manier van verkiezingen voorstel. Ik heb dit stuk aan universiteitsbladen aangeboden, die het zonder opgaaf van redenen niet wensten te plaatsen. Ha! Daarna aangeboden aan allerlei dagbladen. Op een na, reageerde geen enkele krant en die ene was afwijzend zonder opgaaf van reden. Het lijkt er op dat de mainstream media er op uit zijn het volk dom te houden. ‘

Dat zou je niet van media in een pluriform bestel verwachten…

‘Onder de titel ‘Logica en Corona’ sprak ik in een opiniestuk mijn verbazing uit over de afwezigheid van de universiteiten in de hele corona discussie en wees ik op een groot aantal ongerijmdheden in het coronabeleid. Ze werden zonder opgaaf van redenen niet geplaatst. Een universiteitskrant die een opinie- of discussie-stuk van een eigen hoogleraar niet wenst te plaatsen! Gelukkig zijn er in Nederland alternatieve media, zoals jullie van Climategate.nl, Cafe Weltschmerz, blckbx.tv, de Nieuwe Wereld, de Andere Krant, Wynia’s Week en Gezond Verstand, waar wel uiterst deskundige mensen hun inzichten delen.’

Bevinden we ons qua cultuur in een neerwaartse spiraal?

‘Ik vrees van wel. Je zou denken dat schouwburg- en theaterdirecties enorm protesteren en aan de bel trekken in Den Haag, maar ze gedragen zich als makke schapen en laten hun cultuurtempels doodbloeden, terwijl dat helemaal niet nodig is: elk jaar hebben we met een meer of minder stevige griep van doen, waar vooral oudere mensen met onderliggende problemen aan overlijden. Ik herinner me dat we op de middelbare school op een gegeven moment nog met een handjevol leerlingen in de klas zaten; de anderen waren thuis met griep; ze kwamen geleidelijk aan allemaal weer terug. Er is geen sprake van een pandemie maar van een p(l)andemie van angst.’

***

Harrie de Swart schreef onlangs: ‘De deplorabele toestand van de democratie’. (pdf, sign in or create an account.)