Fed.

Van een onzer correspondenten.

Gisteren was een pittige dag voor Sarah Bloom Raskin, voormalig topambtenaar en advocate in de VS. Ze geldt als een van de toptalenten uit de stal van Joe Biden. Raskin werd gehoord door de Senaat omdat haar een functie als vicevoorzitter van de Fed is aangeboden, het centrale stelsel van banken in Amerika. De Senaatscommissie wilde meer weten over haar eerdere opvattingen over klimaatverandering in relatie met de Amerikaanse olie-industrie. Eerder had ze in een opinie-artikel in de New York Times zich afgevraagd:

‘Waarom besteedt de Fed zoveel geld aan een stervende industrie?’

In haar ogen, zo schreef ze, is klimaatverandering een bedreiging voor de stabiliteit van de Amerikaanse economie. Als het nationale belang de Fed lief zou zijn zou men veel eerder moeten inzetten op innovatieve industrieën, dan rijkelijk steun geven aan sectoren die toch al doodgaan. Een krant beschreef haar als ‘klimaatheldin’.

Haar opvattingen leidde tot bezorgdheid bij het Amerikaanse bedrijfsleven. De Amerikaanse Kamer van Koophandel schreef in een open brief aan de Senaatsleden haar o.a. te bevragen over de onafhankelijke rol van de Fed.

Maar in de hoorzitting gisteren maakte ze ineens een forse draai door te stellen dat ze de gedachte verwierp investeringsprogramma’s voor olie- en gasmaatschappijen aan banden te leggen. Raskin herhaalde bij voortduring:

‘Het is ongepast als de Fed bij de toewijzing van kredietregels vooraf keuzes gaat maken tussen winnaars en verliezers. Banken verstrekken leningen aan klanten, niet de Fed.’

Senatoren, zoals John Kennedy, stelden zeer kritische vragen en hadden moeite met haar geloofwaardigheid. Een senator stelde:

‘Dit is een van de meest opmerkelijke gevallen van geloofsbekering die ik ooit heb meegemaakt.’

Bij Raskin geven klaarblijkelijk resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

***

Bronnen: New York Times, CNBC, Climatewire.